www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wiejski Dom Kultury

0000.jpgWiejski Dom Kultury w Głogoczowie jest filią Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Kierownikiem od 2.listopada 1988 roku jest Pani Grażyna Głąb

2009-12-27_Spektakl_Anio+l_w_klatce.jpg

Oferta, w większości skierowana do dzieci i młodzieży jest różnorodna i składają się na nią: zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne (obecnie zawieszone ze względu na brak chętnych). Wizytówką WDK jest prężnie działające Koło Szachowe. Sporą popularnością cieszył się także, działający przy WDK w latach 2008 - 2010 amatorski "Teatr w Stodole"
W ramach współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych organizowane są audycje umuzykalniające prowadzone przez muzyków Filharmonii Krakowskiej.

2009-11-08_Jesienne_Spotkanie_G+logoczowian_[2].jpgWDK nie zapomina o starszych mieszkańcach Głogoczowa - specjalnie dla nich, organizowane są dwa - trzy razy w ciągu roku spotkania mieszkańców na które zapraszane są szczególnie osoby, których podeszły wiek łączy się z samotnością

2009-12-15_Powiatowe_Zawody_Szachowe_SP_[3].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[06].jpg

WDK organizuje również imprezy o zasięgu gminnym i powiatowym: Zawody Szachowe, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, Szkolne Konfrontacje Artystyczne
We współpracy z ZPO organizowane są turnieje tenisa i siatkówki.

WDK współpracuje z lokalnymi organizacjami - Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

Szczególnie aktywna współpraca łączy Dom Kultury ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. W ramach tej współpracy organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży dofinansowywane z budżetu Gminy w formie konkursów na organizację zajęć podczas ferii zimowych i wakacji oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

O działalności WDK piszemy obszernie na stronach www.glogoczow.pl. Informacji można też szukać na stronach internetowych jednostki nadrzędnej: http://www.mokis.art.pl/

Dane teleadresowe:

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie
32-444 Głogoczów 406
Poczta Elektroniczna: wdk@glogoczow.pl
Telefon: 12 273 77 11

Aktualności związane z działalnością WDK


Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia - edycja 2024

2024-02-17 Wstępna lista uczestników.jpgPewnego dnia, w czasie cyklicznego spotkania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w roku 2019 zakiełkowała w naszych głowach myśl, aby wspólnie poćwiczyć. Zabiegany tryb życia, liczne obowiązki, siedzący tryb pracy to z jednej strony motywatory ale z drugiej usprawiedliwiacze "że chciałabym ale...".
Wystarczyło jednak, że powstała grupa, dbaliśmy o regularność zajęć i wzajemnie się motywowaliśmy, aby przygoda z matą przetrwała czasy covidu i trwa już 5 lat !!!

Wkrótce rozpoczniemy kolejną edycję. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i zasadami zajęć oraz do zapisów. Pierwsze zajęcia odbędą się 22 lutego 2024 r w sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie o godz. 19:00. 15 min wcześniej zapraszamy, szczególnie nowych Uczestników, na spotkanie organizacyjne.
Zajęcia są darmowe dzięki dofinansowaniu przez Miasto i Gminę Myślenice.

W zajęciach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Myślenice, bez ograniczeń wiekowych. Dzięki zajęciom na miejscu wystarczy ok. 1,5 godz. poświęcić dla siebie aby poczuć realny wpływ :-).

Do zobaczenia na macie!

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się przez wypełnienie niniejszego Formularza zapisów. Na załączonej grafice, dostępna jest wstępna lista zapisanych osób wg stanu na dzień 17 lutego.

Monika Kobus; 2024-02-17


Koncert Noworoczny A.D. 2024

2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[03].jpg Koncertem Noworocznym "Szpilki, Koki i Nierozcieńczony Perhydrol" Dom Kultury w Głogoczowie zainaugurował jubileuszowy, 50-ty rok działalności. Jak owa inauguracja wypadła - o tym można przeczytać w recenzji "Nie igrać z perhydrolem".

Jan Sikora, 14 stycznia 2024r.


"Trzeba się ruszać

Baner Joga 2023

Projekt "Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" w Głogoczowie dobiegł końca. Co czwartek sala gościnnego Domu Kultury czekała na uczestników projektu i co czwartek parkiet pełny był mat. Warto nadmienić, że był już to kolejny projekt zachęcający do ćwiczeń rozciągających i oddechowych, dzięki czemu tego typu aktywność gości w Głogoczowie już ponad 3 lata. Serie ćwiczeń były tak skomponowane, że możliwy był równoczesny udział w treningu zarówno bardzo młodych osób, jak i seniorów.

Najbardziej wytrwałym uczestnikiem okazała się Pani Ela, która nie tylko wzięła udział w 29 treningach, ale i zwykle wracała do domu pieszo po zajęciach. Niech jej hasło, gdy proponuję podwiezienie: "Trzeba się ruszać" zostanie z nami na dłużej.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Miasta i Gminy Myślenice oraz współpraca Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Głogoczowie.

Małgorzata Jończyk
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
2023-12-04


Zobacz więcej aktualności związanych z WDK

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl