www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wiejski Dom Kultury

Baner_fitness

0000.jpgWiejski Dom Kultury w Głogoczowie jest filią Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Kierownikiem od 2.listopada 1988 roku jest Pani Grażyna Głąb

2009-12-27_Spektakl_Anio+l_w_klatce.jpg

Oferta, w większości skierowana do dzieci i młodzieży jest różnorodna i składają się na nią: zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne (obecnie zawieszone ze względu na brak chętnych). Wizytówką WDK jest prężnie działające Koło Szachowe. Sporą popularnością cieszył się także, działający przy WDK w latach 2008 - 2010 amatorski "Teatr w Stodole"
W ramach współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych organizowane są audycje umuzykalniające prowadzone przez muzyków Filharmonii Krakowskiej.

2009-11-08_Jesienne_Spotkanie_G+logoczowian_[2].jpgWDK nie zapomina o starszych mieszkańcach Głogoczowa - specjalnie dla nich, organizowane są dwa - trzy razy w ciągu roku spotkania mieszkańców na które zapraszane są szczególnie osoby, których podeszły wiek łączy się z samotnością

2009-12-15_Powiatowe_Zawody_Szachowe_SP_[3].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[06].jpg

WDK organizuje również imprezy o zasięgu gminnym i powiatowym: Zawody Szachowe, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, Szkolne Konfrontacje Artystyczne
We współpracy z ZPO organizowane są turnieje tenisa i siatkówki.

WDK współpracuje z lokalnymi organizacjami - Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

Szczególnie aktywna współpraca łączy Dom Kultury ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. W ramach tej współpracy organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży dofinansowywane z budżetu Gminy w formie konkursów na organizację zajęć podczas ferii zimowych i wakacji oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

O działalności WDK piszemy obszernie na stronach www.glogoczow.pl. Informacji można też szukać na stronach internetowych jednostki nadrzędnej: http://www.mokis.art.pl/

Dane teleadresowe:

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie
32-444 Głogoczów 406
Poczta Elektroniczna: wdk@glogoczow.pl
Telefon: 12 273 77 11

Aktualności związane z działalnością WDK


Robotyka dla dzieci

2022-04-20 Lego Od najbliższego czwartku wracają zajęcia z robotyki dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filią w Głogoczowie.

Zajęcia z robotyki to połączenie najwspanialszej zabawy z nauką, wspierające rozwój kompetencji przyszłości. Doskonale wpływają na rozwój dziecka, rozwijają sprawność manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą konsekwencji i dążenia do celu oraz strategicznego i analitycznego myślenia.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2022 roku" a także dzięki gościnności Wiejskiego Domu Kultury zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się o godzinie 19:00 w czwartki. Obowiązują zapisy a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy.

- Formularz zapisów -

Jan Sikora, 20.04.2022


Konkurs plastyczny - "Wiosna, ach to Ty..."

Plakat - Wiosna ach to ty... Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kruczka w Myślenicach - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Wiosna_ach_to_ty..."

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna o tematyce wiosennej, a wszelkie informacje na jego temat znajdują się na stronie Wiosna ach to Ty - Konkurs plastyczny - 2022

Jan Sikora; 2022-03-21


Zakończenie XVIII edycji Międzygminnych Zawodów Szachowych

18 kwietnia 2013r w gościnnych murach Szkoły Osińskich w Myślenicach rozegrany został finałowy turniej XVIII edycji Międzygminnych Zawodów Szachowych. Zwycięzcami tegorocznych rozgrywek zostali:

  • W grupie seniorów: Andrzej Jaśkowiec, Marcin Burek i Wojciech Rutkowski
  • W grupie juniorów: Witold Gałka, Filip Kudas i Jakub Suder

Sukcesy w turnieju odnosili także szachiści, a właściwie szachistki z Koła Szachowego działającego przy WDK Głogoczów. Joanna Mistarz w grupie seniorów i Karolina Szafraniec wśród juniorów były najlepszymi zawodniczkami turnieju. Koło Szachowe zajęło też, można by rzec tradycyjnie, drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

2013-04-18_Zako+nczenie_XVIII_MZSzach_[01].jpg 2013-04-18_Zako+nczenie_XVIII_MZSzach_[02].jpg 2013-04-18_Zako+nczenie_XVIII_MZSzach_[03].jpg 2013-04-18_Zako+nczenie_XVIII_MZSzach_[04].jpg 2013-04-18_Zako+nczenie_XVIII_MZSzach_[05].jpg

18.04.2013, Jan Sikora


Zobacz więcej aktualności związanych z WDK

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl