www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Nowe umiejętności - większe możliwości

Baner_POKL-SWIG-UE.png Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plakat - Nowe umiejętności - większe możliwości

Projekt "Nowe Umiejętności - Większe Możliwości" realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa na podstawie umowy nr UDA - POKL.09.05.00-12-183/11-00 z dnia 29-08-2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Okres realizacji: od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Miejsce realizacji: Głogoczów
Projekt skierowany jest do mieszkańców Głogoczowa w wieku 25-64 lata
Wysokość przyznanego dofinansowania: 43 995 zł

Pliki do pobrania

Podsumowania: (dodano: 30.12.2011)

08.09.2011

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl