www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 
Flaga Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baner - Projekt Wspólne Poszukiwanie Rozwiązań - Kurs Języka Angielskiego

Raport z udzielonego wsparcia

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z udzielonego wsparcia w ramach projektu "Wspólne Poszukiwanie Rozwiązań - Kurs Języka Angielskiego" który przygotowały Panie Monika Kobus i Katarzyna Sobecka-Kromka.

28.06.2010, Jan Sikora

Rok z językiem angielskim

Rok szkolny 2009/2010 w Głogoczowie można nazwać "Rokiem z językiem angielskim" gdyż ilość osób uczących się w Głogoczowie tego języka była rekordowa.
Zapraszamy do przeczytania podsumowania Roku z językiem angielskim które przygotowały Panie Monika Kobus i Katarzyna Sobecka-Kromka.

23.06.2010, Jan Sikora

Zakończenie zajęć w ramach Projektu "Wspólne Poszukiwanie Rozwiązań - Kurs Języka Angielskiego"

2010-05-28_Zako+nczenie_zaj+e+c_[2].jpg Z satysfakcją płynącą z doprowadzenia Projektu do szczęśliwego zakończenia a jednocześnie z nutą rozrzewnienia jaka pojawia się w związku z koniecznością pożegnania z Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu informujemy, iż z końcem maja odbyły się ostatnie zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach Projektu "Wspólne poszukiwanie rozwiązań - Kurs języka angielskiego". Udział w Projekcie zakończyła obecnie młodzież, która uczyła się w systemie dwóch godzin tygodniowo przez 4 miesiące. Natomiast zakończenie zajęć dla młodzieży uczącej się w systemie intensywnym - dwa razy w tygodniu przez 2 miesiące odbyło się pod koniec marca.

2010-05-26_Zako+nczenie_zaj+e+c_[1].jpg 2010-05-28_Zako+nczenie_zaj+e+c_[4].jpg

Ze wsparcia Projektu skorzystało 32 uczniów i uczennic szkół ponadgimnzjalnych zamieszkujących przede wszystkim w Głogoczowie, ale nie tylko. Wśród Uczestniczek i Uczestników Projektu gościliśmy również młodzież z Bęczarki i Jawornika. Każda z osób uczestniczyła w 30 godzinnym kursie. Dodatkowo, w celu wzbogacenia procesu nauki oraz uatrakcyjnienia zajęć zorganizowano spotkania z native speaker'em - po dwa dla każdej grupy. Warto podkreślić, iż pięcioro uczestników nie opuściło ani jednych zajęć. Są to: Klaudia Ćwierz, Justyna Holewa, Justyna Pater, Łukasz Bujas i Dariusz Moskała.
Gratulujemy.

Na początku Projektu, wszyscy otrzymali niezbędne do nauki materiały: podręczniki, zeszyty, zestawy piśmiennicze. Ponadto na każdych zajęciach czekał na uczestników słodki poczęstunek.

Zajęcia językowe miały przede wszystkim charakter repetytorium, służący powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy. Uczestnicy pracowali bardzo intensywnie pod kierunkiem Lektorki, Pani Darii Goldstein.
2010-05-28_Zako+nczenie_zaj+e+c_[3].jpg Wśród osób, które ukończyły kurs są osoby, które zainicjowały działania i uczestniczyły w planowaniu Projektu: Sylwia i Dawid. To głównie dzięki nim, ich wierze, że warto podjąć starania o stworzenie młodzieży możliwości do nauki poprzez eliminację istniejących barier w dostępie do edukacji pozaszkolnej (przede wszystkim bariery ekonomicznej i geograficznej), pozostali uczniowie mogli uczestniczyć w Projekcie. Przeprowadzony wstępny test wiedzy oraz ocena dokonana przez Lektora w trakcie zajęć bezsprzecznie wykazały zasadność podjętych działań, które były odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wśród młodzieży. Prowadzona w trakcie Projektu ewaluacja potwierdziła słuszność założenia, na którym opierał się wniosek o dofinansowanie jaki złożyło Stowarzyszenie - uczniowie z terenów wiejskich mają trudności w nauce języka angielskiego i potrzebują dodatkowych form wsparcia. Dzięki dofinansowaniu Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizatorzy mogli zorganizować pozaszkolne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla młodzieży z terenów wiejskich, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji językowych. Jako realizatorzy a jednocześnie członkowie lokalnego Stowarzyszenia, mamy również nadzieję, że umożliwienie młodym ludziom zrealizowania swoich celów pozytywnie wpłynie na dalszą motywację do podejmowania przez nich aktywności na szeroko rozumianym polu działalności społecznej.

Cieszymy się, że młodzież skorzystała z zaproponowanej przez nas formy wsparcia, dając nam tym samym informację zwrotną, że podjęte działania były rzeczywiście potrzebne. Wyrażamy nasze uznanie dla Waszej pracy i sumienności - z radością wręczyłyśmy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom zaświadczenia na zakończenie zajęć, bowiem wszyscy dotrwali do końca Projektu, mimo choćby niesprzyjającej ostatnio aury.

Teraz dla nas, organizatorów, nadszedł czas końcowych rozliczeń oraz opracowanie Raportu o zakresie udzielonego wsparcia, który zostanie opublikowany n stronie www.glogoczow.pl

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszych sukcesów w edukacji i życiu osobistym.

Organizatorzy i realizatorzy Projektu:
Monika Kobus
Katarzyna Sobecka-Kromka
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.

04.06.2010

Kolejne zajęcia z NATIVE SPEAKEREM

25 maja odbyło się kolejne spotkanie z native speaker'em dla uczestników i uczestniczek Projektu Wspólne poszukiwanie rozwiązań - Kurs języka angielskiego.

Oto relacja jednego z uczestników:

2010-05-25_Zaj+ecia_z_Native_Speakerem.jpg "Dzisiejsze spotkanie z native spikerem okazało się być bardzo przyjemne i czas jaki na nie poświęciłem z pewnością nie był stracony.

Poznałem wiele nowych przydatnych słówek i miałem możliwość zetknięcia się z tzw. żywym angielskim.
Na początku trochę się obawiałem, podobnie jak reszta uczestników, o to jak będzie wyglądało to spotkanie, gdyż native speaker wydawał się być cichy i bardzo poważny, ale kiedy zajęcia już się na dobre zaczęły nasze obawy zostały rozwiane i całe dwie godziny spędziliśmy rozmawiając i grając w rożne gry. Nie obyło się również bez śmiechu. Niektóre z zadań jakie przygotował dla nas native speaker prawdopodobnie były by dla niektórych zbyt trudne, lecz wszyscy pomagaliśmy sobie nawzajem i przez całe spotkanie towarzyszyła nam miła atmosfera. Całe dwie godziny minęły tak szybko, że ledwie się zaczęły i ani się obejrzałem, a już dobiegły końca".

Dawid Wierzba

25.05.2010

Z listów do organizatorów

Na zakończenie zajęć prosiłyśmy uczestników o kilka słów, spostrzeżeń, uwag którymi zechcieli by się podzielić z organizatorami. Chcemy bardzo podziękować za wszystkie listy a niektórymi uwagami chcemy podzielić się ponieważ uznajemy je za bardzo cenne:

"Projekt bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła skorzystać z podobnego. Było fajnie :) "

"Drogie organizatorki! :-)

Dziękujemy serdecznie za możliwość udziału w tym projekcie, był bardzo interesujący i mamy nadzieję, że pomoże nam w zdaniu matury. Jesteśmy otwarte na inne projekty. Interesowałoby nas to o czym Panie ostatnio mówiły (kursy dotyczące pracy w biurze, komunikacji interpersonalnej), coś co pomogłoby nam w pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach"

"Podobał mi się kurs, bo wcześniej miałam niechęć do nauki tego języka. A teraz mi jest łatwiej.
Bardzo fajnie, że coś takiego jest, że ktoś interesuje się tym co innych męczy i tym co innym sprawia trudności i pomagają w tym..."

"Cieszę się, że miałam okazję brać udział. To dobrze, ze pojawiają się takie inicjatywy..."

"...Przydałyby się zajęcia z matematyki skoro jest obowiązkowa na maturze"

"Pomysł na kolejny projekt: zasady kultury osobistej, savoir vivre.
Bardzo fajnie było skorzystać z projektu. Będę tęsknić !
Wydaje mi się, że można byłoby taki kurs powtórzyć tylko dla starszych osób, dorosłych, lub zorganizować dla osób dorosłych kurs korzystania z komputerów..."

Trzymamy kciuki za powodzenie na maturze!!!

Koordynatorzy Projektu
Monika Kobus oraz Katarzyna Sobecka-Kromka
19.04.2010

Zakończenie zajęć dla grup młodzieży maturalnej

W środę 31 marca 2010 roku odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Projektu, dla młodzieży która uczestniczyła w intensywnym kursie nauki języka angielskiego. Intensywnym ponieważ zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu przez dwie godziny.
W ciągu dwóch miesięcy: w lutym i marcu zorganizowano 30 godzin nauki dla każdej z grup. Zajęcia miały charakter repetytorium do matury. W dodatkowych terminach odbyły się także dwa godzinne spotkania z native speakerem.

"Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone frekwencją młodzieży na zajęciach, większość z uczestników miała 100% obecności. BRAWO. Świadczy to o wysokiej motywacji do nauki oraz odpowiedzialnym podejściu młodych ludzi. Jest to również wyraźny sygnał dla nas, aby przy kolejnych naborach do Projektów pamiętać o młodzieży.
Równie satysfakcjonujące są wyniki testu końcowego przeprowadzonego po zakończonych zajęciach. Wszyscy uczestnicy osiągnęli lepsze wyniki niż na teście przed rozpoczęciem zajęć.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Projekcie przełoży się na wyniki na maturze, oraz na aktywność młodzieży na rzecz lokalnej społeczności.
I tylko żal, że już się skończyło..."

Koordynatorzy Projektu:
Monika Kobus
Katarzyna Sobecka-Kromka

2010-03-31_WPRKJA_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_maturalnej_[1].jpg 2010-03-31_WPRKJA_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_maturalnej_[2].jpg

31.03.2010

LET'S TALK - Zajęcia z Native Speaker'em

W sobotę, 27 lutego młodzież biorąca udział w Projekcie "Wspólne poszukiwanie rozwiązań - Kurs języka angielskiego" uczestniczyła w niecodziennych i bardzo atrakcyjnych zajęciach. Ich specyfika i szczególny charakter wynikały z osoby prowadzącego zajęcia - Pana Simona, Szkota, który przyjechał do Głogoczowa w roli Native Speaker'a na zaproszenie realizatorów Projektu. Zajęcia miały charakter konwersacji, chwilami bardzo ożywionej i wesołej. Dla wielu uczestników kursu, zajęcia te były pierwszym kontaktem z osobą dla której angielski jest językiem ojczystym. Pan Simon, okazał się niezwykle ciekawą i barwną postacią. Mimo, że porozumiewał się z młodzieżą tylko w języku angielskim, to znalazł z nią "wspólny język" i temat do konwersacji.

2010-02-27_WPRKJA_Zaj+ecia_z_native_speakerem_[1].jpg 2010-02-27_WPRKJA_Zaj+ecia_z_native_speakerem_[2].jpg 2010-02-27_WPRKJA_Zaj+ecia_z_native_speakerem_[3].jpg

Jako realizatorzy projektu bardzo cieszymy się z zadowolenia uczestników i pozytywnych komentarzy po zajęciach. Przed zajęciami uczestnicy mieli obawy czy wszystko zrozumieją, zwłaszcza że w zajęciach nie mogłyśmy brać udziału ani my, koordynatorzy, ani lektorzy którzy prowadzą naukę języka angielskiego w ramach Projektu. Można też było odczuć rezerwę czy obawy uczestników przed zabieraniem głosu. O tym, że lody zostały przełamane i porozumienie było obustronne świadczyły salwy śmiechu i ożywione rozmowy, które roznosiły się po szkole.
Po zajęciach, zadowoleni uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania z Simonem i wspólnego "talkowania", dlatego już teraz anonsujemy kolejne konwersacje z native speaker'em. Dokładną datę i godziny podamy na zajęciach.

a więc SEE YOU SOON!

27.02.2010, Katarzyna Sobecka-Kromka

Pierwsze zajęcia w ramach Projektu "Wspólne poszukiwanie rozwiązań - Kurs języka angielskiego"

5 lutego 2010 roku odbyły się pierwsze zajęcia dla uczestników trzech grup w ramach nowego Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. Zajęcia dla czwartej grupy będą miały swoją inaugurację w środę, 10 lutego o godz. 17:15.
2010-02-05_rozpocz+ecie_Projektu_WPRKJA_[01].jpg 2010-02-05_rozpocz+ecie_Projektu_WPRKJA_[02].jpg Młodzież uczestnicząca w Projekcie została podzielona na cztery grupy w oparciu o wyniki przeprowadzonego podczas rekrutacji testu. Dwie grupy, mające zajęcia dwa razy w tygodniu przez dwie godziny od lutego do końca marca złożone są z uczestników przygotowujących się do egzaminu maturalnego. W kolejnych dwóch grupach, których zajęcia będą trwały do końca maja raz w tygodniu, uczestniczą osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, które w tym roku nie przystępują do matury.

Zajęcia prowadzone są przez lektorów ze Szkoły Językowej CeLingua, z którą Stowarzyszenie współpracowało już przy poprzednim Projekcie "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka Języka angielskiego w Głogoczowie".

Pierwszego dnia zajęć, wszyscy - zarówno uczestnicy jak i lektorzy języka angielskiego stawili się punktualnie na zajęcia, które odbywają się w wynajmowanych na ten cel salach ZPO w Głogoczowie. Młode osoby, poważne i przejęte przywitane zostały przez realizatorów Projektu i odebrały od nich podręczniki do zajęć oraz materiały biurowe: zeszyty i komplety piśmiennicze. Następnie uczestnicy udali się ochoczo do sal na zajęcia zdobywać wiedzę.

Dla większości uczestników udział w Projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest nowym doświadczeniem. Jako realizatorzy, mamy nadzieję, że uczestnictwo w nim wzmocni w młodzieży apetyt na wiedzę i zachęci do uczestnictwa w podobnych inicjatywach lub przyczyni się do podejmowania działań mających na celu współuczestnictwo w projektowaniu i realizacji wniosków unijnych. A dzisiaj życzymy wszystkim uczestnikom wytrwałości i sukcesów w nauce! Wasz sukces będzie również naszym sukcesem!

Jesteśmy do Waszej dyspozycji, w razie pytań, wątpliwości czy sugestii prosimy o kontakt - problemy są po to żeby je rozwiązywać. Kontakt poprzez pocztę elektroniczną: swig@glogoczow.pl lub telefony zamieszczone wraz z harmonogramami w zeszytach.

05.02.2010, informację przekazała Pani Monika Kobus

Listy osób zakwalifikowanych do Projektu "Wspólne Poszukiwanie Rozwiązań - Kurs Języka Angielskiego" oraz terminy zajęć

Organizatorzy kursu języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowanego w ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Wspólne Poszukiwanie Rozwiązań - Kurs Języka Angielskiego" informują o zakończeniu procesu rekrutacji. Listy uczestników wraz z podziałem na grupy oraz terminarze spotkań dostępne są do pobrania w plikach .pdf:

03.02.2010, informację przekazała Pani Monika Kobus


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl