www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Sołectwo Głogoczów

 • Sołtys
  Jan Sikora
  tel. 605 403 773
   
 • Poprzedni sołtysi
  Jan Kantor, Janina Tylek, Czesław Sikora...
  ta sekcja wymaga uzupełnienia!
   
 • Rada Sołecka (alfabetycznie)
  Marek Górszczak, Dorota Laskowska-Chacia, Jan Lutyński, Tomasz Łężniak, Robert Murzyn (do kwietnia 2024 radny Rady Powiatu), Józef Sroka (przewodniczący), Bogusław Stankiewicz (do kwietnia 2024 radny Rady Miejskiej), Wiesława Syrek, Ryszard Szczurek, Aleksander Wałęga, Czesław Wierzba (radny Rady Miejskiej)
   
  W skład rady sołeckiej, w myśl zapisów Statutu Sołectwa, wchodzi również sołtys.
   
 • Godziny i miejsce urzędowania
  Funkcja sołtysa pełniona jest społecznie, stąd brak wyznaczonych godzin i miejsca urzędowania. Jednak na potrzeby realizacji zadań wymagających sprawnej obsługi wielu petentów (np. podczas rozdawania decyzji podatkowych) sołtys korzysta z gościnności Wiejskiego Domu Kultury (Głogoczów 406). Doraźne "biuro sołtysa" znajduje tylnej części budynku, tam, gdzie niegdyś mieścił się stary ośrodek zdrowia.
   
 • Terminarz sołecki
  • Luty - roznoszenie i wydawanie decyzji podatkowych
  • 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - terminy płatności podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
  • Maj - składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego
  • 22 lipca - odpust parafialny
  • Wrzesień - głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego

 • Statut Sołectwa Głogoczów
  Statut Sołectwa Głogoczów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 447/XKVIII/2022.
   

 

foto sołtys
 
 
dzielnice Głogoczowa

Aktualności sołeckie


Czy za przedwyborcze obietnice zapłacą dzieci?

2024-05-06_Odpowied-z_w_sprawie_przedszkola.jpg Zbliża się koniec roku szkolnego, a wciąż wielką niewiadomą pozostaje w jakich warunkach będą się uczyć dzieci w następnym roku szkolnym. Wszelkie pytania kierowane do Burmistrza o sposób w jaki zamierza wypełnić przedwyborczą obietnicę związaną z utworzeniem 5 grupy przedszkolnej zbywane są sloganami, że "dzieci będą miały zapewnione godne i zgodne z przepisami warunki do nauki". Ponieważ w wypowiedziach tych brak jest jakichkolwiek konkretów, narasta obawa, że przedwyborcze obietnice zostaną zrealizowane kosztem dzieci - albo poprzez kolejne dogęszczenie już i tak za ciasnej szkoły, albo poprzez wprowadzenie nauczania zmianowego.

Sołtys Jan Sikora proponował w kwietniu Burmistrzowi zorganizowanie Zebrania Wiejskiego w celu omówienia sytuacji w szkole, jednak Burmistrz ową propozycję odrzucił, argumentując że nie otrzymał sygnałów o potrzebie zorganizowania Zebrania ani od radnego Czesława Wierzby, ani od Rady Sołeckiej ani od mieszkańców.

Dlatego wydaje się sensowym by skorzystać z §7 punkt 2 Statutu sołectwa Głogoczów, i zbierając ok. 150 - 200 podpisów przedłożyć Burmistrzowi wniosek o niezwłoczne zwołanie Zebrania. Wzór listy do zbierania podpisów zamieszczony jest poniżej. Wypełnione karty, należy przekazywać sołtysowi, który przekaże je do Urzędu Miasta i Gminy.

Jan Sikora, 06 czerwca 2024r.


Wybory 2024 w Głogoczowie

2024_04-06_Lokal_wyborczy_w_G+logoczowie.jpg Wybory samorządowe dostarczyły wielu emocji. Na listach kandydatów nie zabrakło nowych, nieobecnych do tej pory w polityce twarzy. W napięciu trzymała również dwuetapowa rywalizacja o fotel burmistrza, gdzie do samego końca trudno było przewidzieć jej rezultat.

Jak głosowali Głogoczowianie? Podsumowanie wyborów przygotował dla glogoczow.pl pan Sebastian Kurowski, który w taki oto udany sposób zadebiutował na naszych stronach.

Autorowi tego debiutu gratulujemy, a P.T. Czytelników zapraszamy do lektury:

27.04.2024 (red)


III kładka w Głogoczowie

2024-04-19_K+ladka_na_Podlesiu_[2].jpg 2024-04-19_K+ladka_na_Podlesiu_[1].jpg Na Podlesiu ruszyła budowa trzeciej w Głogoczowie kładki dla pieszych. Dotychczasowe przejście dla pieszych cieszy się od dawna złą sławą. Od 2017 roku zdarzyło się tam 5 wypadków drogowych z udziałem pieszych, w tym niestety wypadki śmiertelne. Inwestycja ta, jest więc ze wszech miar racjonalna.

Niemały wpływ na podjęcie tej inwestycji miał obecny sołtys Jan Sikora. Konieczność budowy kładki na Podlesiu, jako pierwsza publicznie zasygnalizowała pani Monika Kobus na spotkaniu Rady Sołeckiej i zaproszonych gości z posłem Jarosławem Szlachetką, który przybył w marcu 2016 roku do Głogoczowa by przedstawić plany budowy kładek w centrum wsi. Niestety, pomysł ten, choć oceniony jako racjonalny, nie został podchwycony ani przez Posła ani przez ówczesnego Sołtysa. Dopiero po wyborach sołeckich i objęciu tej funkcji przez Jana Sikorę, podjął on korespondencję i rozmowy z GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa na głogoczowskim odcinku zakopianki, a jednym z efektów tych rozmów było uzyskanie zapewnienia że kładka na Podlesiu zostanie wpisana do programu poprawy bezpieczeństwa na DK7.

Budowany obiekt, w odróżnieniu od dwóch poprzednich głogoczowskich kładek, będzie miał dosyć prostą formę architektoniczną. Kładka wsparta będzie na trzech podporach, a zakończona będzie z każdej strony trójbiegowymi schodami i windami. Głównym zadaniem kładki będzie zapewnienie bezpiecznego przejścia do przystanków, choć jak można przypuszczać, korzystać z niej będą także spacerowicze wędrujący pomiędzy Czarnym Lasem a Lasem Bronaczowa.

Budowa kładki potrwa do jesieni. Niestety do tego czasu kierujący pojazdami i piesi będą się musieli liczyć z pewnymi utrudnieniami.

19.04.2024 (red)


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl