www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Sołectwo Głogoczów

 • Sołtys
  Jan Sikora
  tel. 605 403 773
   
 • Poprzedni sołtysi
  Jan Kantor, Janina Tylek, Czesław Sikora...
  ta sekcja wymaga uzupełnienia!
   
 • Rada Sołecka (alfabetycznie)
  Marek Górszczak, Dorota Laskowska-Chacia, Jan Lutyński, Tomasz Łężniak, Robert Murzyn (radny Rady Powiatu), Józef Sroka (przewodniczący), Bogusław Stankiewicz (radny Rady Miejskiej), Wiesława Syrek, Ryszard Szczurek, Aleksander Wałęga, Czesław Wierzba (radny Rady Miejskiej)
   
  W skład rady sołeckiej, w myśl zapisów Statutu Sołectwa, wchodzi również sołtys.
   
 • Godziny i miejsce urzędowania
  Funkcja sołtysa pełniona jest społecznie, stąd brak wyznaczonych godzin i miejsca urzędowania. Jednak na potrzeby realizacji zadań wymagających sprawnej obsługi wielu petentów (np. podczas rozdawania decyzji podatkowych) sołtys korzysta z gościnności Wiejskiego Domu Kultury (Głogoczów 406). Doraźne "biuro sołtysa" znajduje tylnej części budynku, tam, gdzie niegdyś mieścił się stary ośrodek zdrowia.
   
 • Terminarz sołecki
  • Luty - roznoszenie i wydawanie decyzji podatkowych
  • 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - terminy płatności podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
  • Maj - składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego
  • 22 lipca - odpust parafialny
  • Wrzesień - głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego

 

foto sołtys
 
 
dzielnice Głogoczowa

Aktualności sołeckie


Stawki odpłat za gospodarowanie odpadami bez zmian

2024-01-05_Harmonogram_G+logocz+ow_2024.jpg Na przełomie starego i nowego roku Poczta Polska doręczała do domów kalendarzyki z terminarzem odbioru odpadów. Częstotliwość odbioru śmieci pozostaje taka sama jak w ubiegłym roku. Na tym samym poziomie pozostaje też wysokość opłat za gospodarowanie opłatami i jest to niewątpliwie dobra wiadomość w czasach gdy wszystko drożeje.

Dla ułatwienia zapamiętania w które dni należy wystawić worki czy kosze, daty z harmonogramu zostały wprowadzone na naszego kalendarium.

Jan Sikora, 05 stycznia 2024r.


Sprawa S52 czyli czym GDDKiA się nie chwali

2023-11-24_Czym_GDDKiA_chwali+c_si+e_nie_chce.jpgW środę GGKiA ogłosiła drugi przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla przebiegu S7 w relacji Kraków - Myślenice. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż jego zwycięzca, firma Transprojekt Gdański wycofała się z podpisania umowy tuż po tym, gdy okazało się, że po październikowych wyborach parlamentarnych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zmiana władzy. Firma tłumaczyła swój krok źle skalkulowanymi kosztami.

Z punktu widzenia Głogoczowa, każda informacja o pracach nad S7 jest w zasadzie korzystna - gdyż daje nadzieję, na zmniejszenie ruchu na obecnej zakopiance. Jednak koncepcje preferowane przez GDDKiA niosą też pewne istotne zagrożenia dla naszej miejscowości.

Przeglądając dokumentację przetargową, łatwo odnaleźć fragmenty z których jednoznacznie wynika, że prace nad STEŚ dla S7 mają być prowadzone łącznie z analizami nad połączeniem przyszłej S7 z planowaną S52 od węzła w Głogoczowie. Zapisy takie znajdują się choćby w Tomie III dokumentacji, w tzw. Dokumencie 0 "Wymagania Ogólne":

"Zakres zamówienia dotyczy nowego przebiegu S7 na odcinku Kraków – Myślenice oraz połączenia z Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). (...) Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). Nowy przebieg S7 należy rozpatrywać łącznie z nowym przebiegiem S52, proponując wspólne rozwiązania wariantowe dla obu dróg ekspresowych."

Jak się wydaje, o tym, że budowa S7 traktowana będzie łącznie z przedłużeniem S52 GDDKiA woli nie mówić. Fakt ten, nie jest odnotowany w dość obszernym tytule zadania, zaś w notatkach prasowych jedno zdanie na ten temat pojawiło się dopiero po dyskusji w mediach społecznościowych o przyczynach ukrywania tej wiadomości.

Czy GDDKiA liczyła więc, że przemilczając tę istotną informację, zamiary związane S52 przejdą niezauważone? Dokładnie taka sama polityka informacyjna obowiązywała bowiem przy publikacji materiałów prasowych związanych z pierwszym przetargiem. Ewentualne motywacje takiego postępowania wydając się być dosyć oczywiste - chęć zmniejszenia zasięgów terytorialnych potencjalnych konfliktów związanych z planami budowy dróg w gęsto zabudowanym terenie. Już sam przebieg S7 budzi i będzie budził duże emocje. Plany przedłużenia s52 dołożą zaś kolejne.

Z punktu widzenia Głogoczowa, z zamiarami przedłużenia S52 wiążą się trzy poważne zagrożenia:

 1. Nowy korytarz drogowy, który teoretycznie może przeciąć dzielnice Czarny Las i Zagórzyniec. Obawy te były mocno artykułowane przez Mieszkańców wspomnianych dzielnic już wczesną wiosną ubiegłego roku, po ogłoszeniu wyników prac nad Studium Korytarzowym.
 2. Rozbudowa węzła na Krzyżowej z układu trójkierunkowego (Kraków - Myślenice - Kalwaria) na czterokierunkowy (Kraków - Myślenice - Kalwaria - Wieliczka), która wraz z podwojeniem liczby relacji (z 6 obecnie do 12 docelowo) spowoduje konieczność co najmniej dwukrotnego powiększenia tarczy skrzyżowania.
 3. Konieczność poszerzenia S52 od węzła do praktycznie granic Głogoczowa z obecnie planowanego układu 2x2 na układ 2x3 w związku z większą liczbą łącznic w poszczególnych relacjach.

Powyższe kwestie są na tyle istotne, że warto nad nimi się zastanawiać i rozmawiać o nich już teraz, by być dobrze przygotowanym do konsultacji społecznych które będą prowadzone w przyszłości w ramach prac nad STEŚ. Jak pokazały konsultacje nad przebudową DK7, dyskusje z GDDKiA są trudne, ale gdy ma się w garści dobre argumenty, są jak najbardziej możliwe.

Źródła informacji

Notatka prasowa na stronie GDDKiA
Strona z materiałami przetargowymi

24.11.2023, Jan Sikora


Jak głosował Głogoczów

Opadł kurz przedwyborczej rywalizacji, akt demokracji bezpośredniej się dokonał, głosy zostały zliczone - pora więc na krótkie podsumowanie - jak głosował Głogoczów.

Frekwencja

Pierwsza i najbardziej oczywista odpowiedź to taka, że Głogoczów głosował licznie. Oddano (w wyborach do Sejmu) 1878 głosów ważnych, czyli o 384 głosów więcej niż w roku 2019. Jest to wzrost o ponad 25%! Niestety, wzrosła również liczba głosów nieważnych z 19 do 31 czyli ponad 50%. Ogółem frekwencja liczona na podstawie liczby wydanych pakietów do głosowania odniesiona do liczby uprawnionych wyniosła 78,3% (1910/2439) i jest wyraźnie wyższa niż przed czterema laty gdy osiągnęła tylko 64,2% (1513/2355).

Omawiając tę część powyborczych analiz, nie sposób się nie pochylić nad danymi o liczbie uprawnionych do głosowania, która jest raptem o 84 osoby większa niż przed czterema laty. Liczba ta wydaje się niezwykle mała, gdy spojrzeć na szereg nowych osiedli, które w ostatnim okresie w Głogoczowie powstały. Dane te mogą być przesłanką uzasadniającą tezę, że nowi mieszkańcy unikają meldowania się w gminie Myślenice. Podejrzenie to, wzmacnia prawie 8-krotny wzrost liczby osób które głosowały na podstawie zaświadczenia (39 vs. 5), bo trudno uwierzyć, że ów wzrost spowodowany był tylko "turystyką wyborczą".

Wybory do Sejmu

2023-10-15_Wyniki_wybor+ow_do_Sejmu.jpgW wyborach do Sejmu Głogoczowianie najliczniej poparli Prawo i Sprawiedliwość, udzielając kandydatom z tego komitetu 796 głosów. Kolejne miejsca zajęły komitety: Trzeciej Drogi - 379, Koalicji Obywatelskiej - 347, Konfederacji - 181 i Nowej Lewicy - 106. Peleton zamknęły komitety "Polska jest jedna" - 39 oraz Bezpartyjnych Samorządowców - 30.

Najlepszy wynik indywidualny - 386 głosów - uzyskał Władysław Kurowski (PiS) z sąsiedniego Jawornika który uzyskał powtórnie mandat poselski. Miejsca na podium przypadły Łukaszowi Kmicie (PiS) - 172 i Maciejowi Ostrowskiemu (Trzecia Droga) - 150. Jako ciekawostkę, warto odnotować zaskakująco słaby wynik starosty Józefa Tomala (102) którego wyprzedziła nawet pochodząca z Kęt, liderka listy KO Dorota Niedziela (115)

Zwycięstwo PiS-u i posła Władysława Kurowskiego ma jednak gorzko-kwaśny posmak, gdyż uzyskane w tym roku wyniki są wyraźnie gorsze niż przed czterema laty. Spadki są odpowiednio o 98 i 58 głosów, i to przy przecież dużo wyższej frekwencji. Powinno to dać trochę do myślenia sztabowcom tej partii, zwłaszcza, że przecież to właśnie rządy Zjednoczonej Prawicy przyniosły realne nadzieje na spełnienie się marzeń Głogoczowian o bezkolizyjnych przejazdach przez DK7. Niewykorzystanie propagandowe takiego osiągnięcia było co najmniej nieroztropne.

Ciekawostką tegoroczny wyborów jest, że startował w nich Głogoczowianin. Dariusz Tylek kandydował jednak w sąsiednim okręgu gdzie zebrał 1935 głosów. Na uzyskanie mandatu było to zbyt mało, ale zajęcie 12 miejsca na 28-osobowej liście PiS-u to całkiem dobry debiut.

Wybory do Senatu

2023-10-15_Wyniki_wybor+ow_do_Senatu.jpgSenator Andrzej Pająk (PiS) ponownie wygrał w Głogoczowie uzyskując 792 głosy (spadek o 163 głosy względem roku 2019), tym samym nieznacznie wyprzedzając Krzysztofa Klęczara (Trzecia Droga) który głosów zebrał 738. Ci dwaj kandydaci wyraźnie zdystansowali trzeciego konkurenta - Dawida Łukajczyka (Konfederacja) który musiał się zadowolić 227 głosami. Pozostali dwa kandydaci: Burzyński Zbigniew i Grabarczyk Piotr nie przekroczyli liczby 100 głosów.

Referendum

2023-10-15_Frekwencja_w_referendum.jpgPodobnie jak w całej Polsce, tak i w Głogoczowie dało się zauważyć zjawisko odmowy udziału w referendum. Karty referendalne pobrały tylko 1264 osoby, podczas gdy w wyborach do Sejmu i Senatu głosowało 1910 osób. Taką postawę trudno zinterpretować inaczej jak wyraźny sygnał dla polityków "róbta co chceta, a nam głowy nie zawracajta". Tym niemniej, gdyby rozpatrywać ważność referendum lokalnie, to w Głogoczowie byłoby ono ważne - frekwencja sięgnęła prawie 52%, zaś odpowiedzi w lwiej części były przeciwko wyprzedaży majątku narodowego, podwyższaniu wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy z Białorusią i relokowaniu do Polski migrantów.

Źródła informacji

wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w wyborach do Sejmu
wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w wyborach do Sejmu
wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w referendum

17.10.2023, Jan Sikora


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl