www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

III Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku

2012-07-08_III_Spotkanie_Szachowe_na_Myslenickim_Rynku_-_plakat.png

Myślenicki Ludowy Klub Szachowy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zapraszają miłośników królewskiej gry na Myślenicki Rynek gdzie 8 lipca 2012r odbędzie się już:

III Spotkanie Szachowe

Turniej szachowy, którego celem jest popularyzacja szachów jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, podnoszenie kwalifikacji szachowych i promocja Miasta i Gminy Myślenice, objęli patronatem Maciej Ostrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego, Stanisław Bisztyga - Senator VII kadencji oraz Jan Kusina - Prezes Małopolskiego Związku Szachowego.

Zawody, rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na partię dla zawodnika, rozpoczną się o godzinie 10:00. Wcześniej tj. od 9:15 do 9:45 organizatorzy przyjmować będą potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach. Turniej ma charakter otwarty - uczestniczyć mogą w nim wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania czy posiadane kategorie sportowe. Rozgrywki będą prowadzone w trzech grupach wiekowych: grupa A - urodzeni w roku 2003 i młodsi, grupa B - urodzeni w roku 1999 i młodsi, grupa C - grupa Open. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są przez system Chessarbiter lub pocztą elektroniczną: m_suder@wp.pl do 5 lipca. Wpisowe wynosi 20 zł w kategorii Open oraz 10 zł w grupach juniorskich. Członkowie MLKSz, Koła Szachowego WDK Głogoczów a także dzieci i młodzież reprezentujący Gminę Myślenice są zwolnione z opłaty.

W przypadku bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody rozgrywane będą w budynku Gimnazjum nr 1 (ok. 50m od Rynku).

Dla zwycięzców turnieju przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe oraz trofea sportowe. Dla wszystkich uczestników do lat 18-tu przewidziane są upominki.

Szczegółowe informacje organizacyjne zamieszczone są w Komunikacie.

13.06.2012

Sponsorzy III Spotkania Szachowego na Myślenickim Rynku
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl