www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Głogoczów - informacje ogólne

Wieś Głogoczów położona jest na Pogórzu Wielickim, 20 km. na południe od Krakowa, na wysokości 250 - 340 m n.p.m. Na obszarze 1610 hektarów rozlokowanych jest przeszło 800 domostw zamieszkiwanych przez ok. 2,9 tys. mieszkańców. (dane wg. informacji zamieszczonych na stronach gminy Myślenice).
Przez wieś przepływa potok Głogoczówka, który dopływa tu z Krzyszkowic. Potok ten wpada do Skawinki - tym samym należy do zlewiska Wisły. Do Głogoczówki z kolei wpadają potoki Włosanka i Jaworzna.
Północna / północno-zachodnia część wsi graniczy z dużym obszarem leśnym - Lasem Bronaczowa zwanym w Głogoczowie "Lasem Radziszowskim"

Ze względu na podział administracyjny wieś należy do gminy Myślenice, powiatu Myślenickiego, województwa Małopolskiego. przed reformą administracyjną obowiązującą od 1999 roku wieś znajdowała się w obrębie województwa krakowskiego.
Głogoczów sąsiaduje: od północnego zachodu z Radziszowem, od północy i północnego wschodu z Bukowem, Mogilanami, Włosanią, od wschodu z Krzyszkowicami, od południa z Jawornikiem i Bęczarką, zaś od zachodu z Krzywaczką.

Wieś przecinają dwie ważne trasy drogowe: nr 7 Kraków - Zakopane oraz nr 52 Głogoczów - Bielsko-Biała

Głogoczów dzieli się na dzielnice - przysiółki.
We wschodniej i południowo - wschodniej części są to: Zagorzyniec, Piesaki, Lonkawa i Szwaby (dawniej Na Szwabach). Od południa i południowego - zachodu rozciągają się: Jaworzna i Przymiarek. Od północnego zachodu i północy leżą: Stawy, Królikówka, Zamłynie, Piłogrzbiet, Kobylica, Działy, Gonki, Krzyżowa, Podlesie, Czarny Las, Kąty. Centrum wsi stanowi Stradom

We wsi znajdują się: przedszkole, szkoła podstawowa, Dom Kultury z salą widowiskową, biblioteka, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś posiada także własną parafię, kościół i cmentarz. W Głogoczowie dobrze rozwinięty jest handel - działają tu 3 sklepy spożywcze, apteka oraz kilka sklepów i hurtowni technicznych. Głogoczów, zlokalizowany na rozstaju dróg zawsze słynął z licznych restauracji. Najstarszą z nich, i najbardziej renomowaną jest "Nowina" działająca od lat 80-tych, ale i inne obiekty gastronomiczne cieszą się uznaniem i są chętnie wybierane tak przez miejscowych gości jak i przez przyjezdnych podróżujących w góry.

AP_01_05.jpg Kosci+o+l_+sw._Marii_Magdaleny_w_G+logoczowie.jpg cm051.jpg odpust_2007_20.jpg PB_01_01.jpg 0000.jpg SB_04.jpg PB_01_15.jpg
AP_01_12.jpg 2007-02-18_adoracja_40-to_godzinna.jpg PB_01_06.jpg AP_01_14.jpg PB_01_10.jpg 2009-08-29_bankomat.jpg SB_09.jpg PB_01_14.jpg

08.05.2010, tekst: Elżbieta Dymek, Jan Sikora,
zdjęcia: Elżbieta Dymek, Agata Piątek, Sylwia Bylica, Przemysław Boroń, Jan Sikora

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl