www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 
Flaga Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baner - Projekt Wspólna Inicjatywa - Nauka Języka Angielskiego W Głogoczowie

Rok z językiem angielskim

Rok szkolny 2009/2010 w Głogoczowie można nazwać "Rokiem z językiem angielskim" gdyż ilość osób uczących się w Głogoczowie tego języka była rekordowa.
Zapraszamy do przeczytania podsumowania Roku z językiem angielskim które przygotowały Panie Monika Kobus i Katarzyna Sobecka-Kromka.

23.06.2010, Jan Sikora

Raport z udzielonego wsparcia...

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z udzielonego wsparcia w ramach projektu "Wspólna Inicjatywa Na Rzecz Edukacji - Nauka Języka Angielskiego W Głogoczowie."

28.02.2010, Monika Kobus, Katarzyna Sobecka-Kromka

Zakończenie zajęć w ramach Projektu "Wspólna Inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie"

2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[01].jpg W dniu 27 stycznia 2010 roku zakończyły się zajęcia w ramach Projektu "Wspólna Inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie". Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Miastem i Gminą Myślenice. Uczestniczyło w nim 24 osób dorosłych i tyle samo dzieci. Kurs języka angielskiego dla uczestników dorosłych miał wymiar 30 godzin, natomiast dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego oraz w zajęciach świetlicowych po 15 godzin. Każdy uczestnik Projektu otrzymał świadectwo potwierdzające udział w Projekcie. Lektorzy prowadzący zajęcia wyrazili na zakończenie zadowolenie z postępów uczestników.

Na uwagę zasługuje nowatorski pomysł realizacji zajęć jaki zaproponowali wnioskodawcy, polegający na organizacji zajęć równoległych dla dzieci osób dorosłych pragnących uczyć się języka angielskiego. Dzięki takiej formie wsparcia z oferty uczestnictwa w Projekcie mogły skorzystać osoby na co dzień opiekujące się dziećmi w wieku 6-10 lat. Przypomnijmy. Przez 4 miesiące co tydzień przychodziło do ZPO w Głogoczowie 24 zwykle zapracowanych ludzi, aby wspólnie uczyć się języka angielskiego. Ale nie tylko nauka jest ważna. Być może nawet ważniejszy jest fakt, iż uczestnicy odkryli, że mogą wygospodarować kilka godzin na realizację celów i własny rozwój. Po każdym spotkaniu kursanci wymieniali się uwagami, rozmawiali, poznawali się bliżej.

2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[04].jpg A dzieci? Dzieci z radością przychodziły na zajęcia. Na zajęciach językowych uczyły się i bawiły "po angielsku" a na zajęciach świetlicowych również bawiły się przez naukę i pracę. Rozwiązywały zadania matematyczne, zagadki edukacyjne, rebusy a także wykonały piękne prace plastyczne różnymi technikami (malowanie palcami, origami, witraże). Przygotowały ozdoby świąteczne i prezenty dla Babć i Dziadków z okazji ich Święta. Celem prowadzonych zajęć było doskonalenie zdolności manualnych dzieci, umiejętności pisania, staranności, umiejętności pracy w zespole a poprzez to podniesienie samooceny i wrażliwości estetycznej dzieci.

Pragniemy wyrazić uznanie dla osób, które wykazały się wielką systematycznością i nie opuściły żadnych zajęć - gratulacje dla Pań: Renaty Faron, Grażyny Głąb, Moniki Kobus, Lidii Szafraniec, Edyty Szlachetki, Elżbiety Bylicy, Krystyny Czerneckiej, Edyty Szeląg, Agnieszki Wydry oraz Pana Aleksandra Wałęgi. Wśród dzieci stuprocentową frekwencją może pochwalić się Weronika Pałka, Karolina Szafraniec, Kinga i Michał Kosiba oraz Szymon Bujas. Brawo!
Niemniej, gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy mimo trudności czy chorób dotrwali do końca zajęć i mogli otrzymać świadectwo.

Najbardziej satysfakcjonujący dla realizatorów jest jednak fakt, iż przedsięwzięcie nauki języka angielskiego nie kończy się wraz z zakończeniem Projektu. Obecnie trwają uzgodnienia ze szkołą językową na kontynuację nauki, ponieważ większość uczestników wyraziło chęć dalszej nauki, pomimo konieczności ponoszenia kosztów. Zgłaszają się także nowe osoby, które chcą dołączyć do grupy.
Oznacza, że Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji polegająca na nauce języka angielskiego przyniosła oczekiwane przez realizatorów projektu rezultaty. Uczestnicy nie tylko poznali podstawy języka angielskiego, ale również umocnili się w przekonaniu o konieczności kształcenia i wydaje się, że poczuli satysfakcję płynącą ze zdobywania wiedzy i pokonywania własnych trudności.

Realizatorzy Projektu, a jednocześnie członkowie Stowarzyszenia, które uzyskało akceptację Komisji Oceny Projektów przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy na realizację Projektu, mają nadzieję, że w uczestnikach zajęć wzrosło również przekonanie o sile lokalnej społeczności a także poczuli się bardziej zintegrowani. Na to pytanie odpowiedź będzie zawarta w Raporcie na temat udzielonego wsparcia jaki opracują realizatorzy Projektu. Zakończył się bowiem zasadniczy etap Projektu - czyli zajęcia, ale działania ewaluacyjne i podsumowanie Projektu zakończy się dopiero z końcem lutego.

2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[05].jpg 2010-01-27_Zako+nczenie_projektu_[08].jpg "Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które pomagały nam w realizacji Projektu. Każdy uśmiech, ciepłe słowo czy pomocny gest był dla nas bardzo ważny. Tak jak ważni byliście Wy, Drodzy Uczestnicy choć czasem było może zbyt mało czasu, aby przystanąć i Wam o tym powiedzieć.
Dziękujemy Prowadzącym zajęcia Pani Lilianie Jedlińskiej-Maciejewskiej, Panu Stanisławowi Dziewolskiemu oraz Panu Michałowi Surmie - to Wasza zasługa, że wszyscy Uczestnicy dotrwali z zapałem do końca!
Dziękujemy Dyrektorowi i Pracownikom Szkoły za gościnność.
Do zobaczenia, może na kolejnym projekcie!"

Monika Kobus (Koordynator projektu)
Katarzyna Sobecka-Kromka (Asystent koordynatora)
27.01.2010,

"Stowarzyszenie jak złota rybka..."

notatka w Dzienniku Polskim Dnia 3 grudnia 2009 roku w "Dzienniku Polskim" w myślenickim wydaniu regionalnym ukazała się notatka pt. "Stowarzyszenie jak złota rybka - spełnia życzenia mieszkańców" w której zaprezentowany jest projekt "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie"

03.12.2009, Jan Sikora

Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie

Projekt "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice.
Kadra projektu:
  • Monika Kobus - koordynator
  • Katarzyna Sobecka-Kromka - asystent koordynatora
  • Biuro rachunkowe EUROFIN Anna Pawlik-Wywrot - obsługa finansowo-księgowa
  • "Janstech" Jan Sikora - obsługa www
  • Liliana Jedlińska-Maciejewska - zajęcia świetlicowe
  • CE Lingua - zajęcia języka angielskiego:
    - Maciej Surma - lektor w grupie dziecięcej
    - Stanisław Dziewolski - lektor w grupie osób dorosłych

W Głogoczowie od 1.09.2009 trwa pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt o nazwie "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" jest wynikiem wspólnych działań podjętych przez Stowarzyszenie i Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Prace nad nim rozpoczęły się z początkiem 2008 roku zebraniem informacji o zainteresowaniu tą tematyką poprzez ankietę rozpoznawczą przeprowadzoną wśród rodziców uczniów ZPO. Wyniki ankiety jednoznacznie pokazały, że lokalna społeczność widzi potrzebę dodatkowych zajęć z języka angielskiego zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. W ankiecie rozpoznano także bariery, które utrudniają podjęcie kształcenia ustawicznego. Stowarzyszenie podjęło się opracowania wniosku i realizacji projektu, Zespół Placówek Oświatowych w ramach umowy partnerskiej udostępnia pomieszczenia w których prowadzone są zajęcia.
Misją projektu jest umożliwienie podjęcia kształcenia ustawicznego przez osoby dorosłe poprzez zniesienie zdiagnozowanych barier. W projekcie uczestniczą 24 osoby dorosłe oraz 24 dzieci.
Osoby dorosłe zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z grup to rodzice dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Aby umożliwić im uczestnictwo w projekcie, zorganizowano, równocześnie odbywające się, zajęcia dla dzieci rozwiązując w ten sposób problem zorganizowania opieki nad dziećmi w czasie gdy rodzice uczestniczą w kursie.
Druga grupa to osoby dorosłe uczestniczące w zajęciach językowych późnym wieczorem.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy według kryterium wieku, dopasowując odpowiednio program nauczania języka jak i zajęć świetlicowych. Ponieważ w trakcie rekrutacji zasadniczej zrekrutowano 15 dzieci osób biorących udział w projekcie, grupę uzupełniono w rekrutacji dodatkowej do założonej liczby 24 uczestników.
 
Zajęcia językowe zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci prowadzone są przez szkołę językową CE Lingua, z którą Szkoła i Rada Rodziców współpracuje już od trzech lat. Zgodnie z założeniami projektu, nauka języka angielskiego odbywa się na poziomie podstawowym i w głównej mierze opiera się na konwersacjach dotyczących życia codziennego. Należy podkreślić że warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dobrowolna deklaracja uczestnictwa.
 
Nauka języka angielskiego jest pierwszą współfinansowaną przez Unię Europejską wspólną inicjatywą Stowarzyszenia i Szkoły, rodzi się pytanie jaka będzie następna? Przygotowywany jest kolejny projekt językowy, tym razem skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o którym informacje już wkrótce pojawią się na stronie Stowarzyszenia www.glogoczow.pl. A kolejne? Nad kolejnymi trzeba rozpocząć prace. Mogą to być również inicjatywy w obszarze wsparcia nauki języków obcych a mogą to być działania ukierunkowane na inne obszary.

Flaga Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynator Projektu Monika Kobus
 
dodano 14.11.2009

Kurs języka angielskiego - fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z zajęć prowadzonych w ramach projektu "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" która dostępna jest na stronie http://www.glogoczow.pl/fotogaleria.php?galeria=2009-10-29_nauka_angielskiego

dodano 29.10.2009

HELLO, HOW ARE YOU?

Mamy nadzieję, że uczestnicy Projektu: "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" odpowiedzą: "Very well, thank you".
Z radością informujemy, że 7.10.2009 roku odbyły się pierwsze z zaplanowanych zajęć. Stuprocentowa frekwencja umacnia nas w przekonaniu, że podjęte działania są słuszne i korzystają z nich właściwe osoby.
Mamy nadzieję, że taki poziom zaangażowania utrzyma się do końca realizacji Projektu.
Efektem pierwszych zajęć było poznanie przez dorosłych uczestników prostych, grzecznościowych dialogów w języku angielskim. Z kolei dzieci, oprócz uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego, na zajęciach świetlicowych tworzyły ciekawe formy w technice origami.
Ponieważ zajęcia odbywają się w salach Zespołu Placówek Oświatowych dziękujemy za gościnność Dyrektorowi oraz Pracownikom Szkoły.

Koordynator Projektu Monika Kobus
Asystent Koordynatora Projektu Katarzyna Sobecka-Kromka
 
dodano 15.10.2009

Kurs języka angielskiego - Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć w ramach projektu: Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji-Nauka języka angielskiego w Głogoczowie dostępne są do pobrania w plikach: Harmonogram_zajec_grupa 17_30.pdf, Harmonogram_zajec_grupa 19_15.pdf

dodano 03.10.2009

Kurs języka angielskiego - wyniki rekrutacji

Rekrutacja na kurs języka angielskiego została zakończona a wyniki dostępne są w plikach: wyniki_rekrutacji_d1.pdf, wyniki_rekrutacji_d2.pdf, wyniki_rekrutacji_g1.pdf, wyniki_rekrutacji_g2.pdf.

dodano 16.09.2009


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl