www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

"Ferie na bis" zakończone

Dobiegł końca projekt "Ferie na bis" prowadzony przez WDK i SWIG przy wsparciu finansowym UMiG Myślenice.
Dalsze informacje oraz zdjęcia są dostępne stronach: http://www.glogoczow.pl/strona.php?tytul=Ferie_2009_-_podsumowanie oraz http://www.glogoczow.pl/fotogaleria.php?galeria=2009-02-28_Ferie_ze_SWIGiem.

dodano 28.02.2009, Jan Sikora


Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl