www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Kapliczka św, Jana Nepomucena w Głogoczowie

Św. Jan Nepomucen jest patronem mostów, chroniącym przed powodzią, czczony jest jako męczennik Sakramentu Pokuty (podobno nawet na torturach nie ujawnił tajemnicy spowiedzi), chroni przed obmową a także jest patronem dobrej sławy. Kult św. Jana Nepomucena jest bardzo rozpowszechniony w Polsce. Właściwie w każdej miejscowości jest figura, kapliczka, ołtarz, feretron lub sztandar przedstawiające tego Świętego.

W Głogoczowie kapliczka św. Jana Nepomucena stoi nad rzeką przy drodze w dzielnicy Piesaki. Wybudowana została w drugiej połowie XIX w. Jako genezę wystawienia tej kapliczki przekazy podają cudowne ocalenie licznej rodziny przed zarazą cholery grasującej w Głogoczowie w roku 1855. Są jednak także przekazy mówiące o tym, że Kapliczkę wystawiono na pamiątkę rodziny, która zginęła w czasie powodzi (jakoby rzeka podmyła stojący na skarpie dom). Rzeka Głogoczówka była w stanie wyrządzać wielkie szkody...

Kapliczka św, Jana Nepomucena w Głogoczowie

Liber Memorabilium in Glogoczów w roku 1886 odnośnie tej kapliczki notuje:

"(...) To samo zrobiono (remonty) i z drugą kapliczką ś. Jana Nepom. nad rzeką, którą się opiekuje Jan Pobożniak jako fundator; ponieważ i tutaj figura ś. Jana wielce źle była wykonaną, więc też miejscowy proboszcz usunął ją z kapliczki, a na jej miejsce dał drugi obraz zbywający z kościoła, Zwiastowania N.M.P., który również do roku 1884 znajdował się w małym ołtarzu, póki go nie zastąpił inny obraz istniejący obecnie tamże Matki B. Różańcowej, pobielono ją i pomalowano drzwi - i tak kapliczka ta ś. Jana obecnie nazywa się kapliczką Zwiastowania N.M. Panny."

Wspomniany obraz został skradziony z kapliczki. Po cudownym odzyskaniu i renowacji nie wrócił już na dawne miejsce, ale znajduje się w kościele parafialnym.
W latach 90tych (?) mieszkańcy z własnej inicjatywy odnowili i zabezpieczyli przed zawaleniem się (osunięcie ze skarpy) kapliczkę. Wtedy też myślenicki rzeźbiarz Jan Nowak podarował figurkę papieża Jana Pawła II.

W dniu 13 września 2006 r. w czasie uroczystej procesji - Nabożeństwo Fatimskie, umieszczono na miejscu obrazu figurę przedstawiającą św. Jana Nepomucena autorstwa Andrzeja Burkata.

2006-11-06_Kapliczka_+sw_Jana_Nepomucena_[06].jpg 2006-11-06_Kapliczka_+sw_Jana_Nepomucena_[05].jpg 2006-11-06_Kapliczka_+sw_Jana_Nepomucena_[04].jpg 2006-11-06_Kapliczka_+sw_Jana_Nepomucena_[03].jpg SB_04.jpg

Św. Jan Nepomucen

Pieśń o św. Janie Nepomucenie
 
Witaj Janie z Bolesława.
Masz się stawić przed Wacława,
Bo król tak rozkazuje,
Że ciebie potrzebuje!
(...)
Szkoły praskie lamentują,
O Doktora się spytują.
Słyszą, że utopiony,
Żal ich nieutulony.


Zwracam się z prośbą-apelem do Państwa! Jeżeli ktoś zna pozostałe zwrotki tej pięknej pieśni - proszę o kontakt.

E.D.

Urodził się w Pomuku (Nepomuk) koło Pragi około roku 1350. Jego ojciec był burmistrzem lub innym wysokim urzędnikiem w tej miejscowości. Pierwsza ścisła wiadomość o nim pochodzi z roku 1370, figuruje on wtedy jako kleryk - notariusz kurii biskupiej w Pradze. W roku 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla w Pradze. W roku 1381 rozpoczął studia uniwersyteckie w Pradze, w latach 1382-1387 studiował w Padwie. Do Pragi wrócił jako doktor prawa. Był proboszczem przy parafiach św. Piotra i Pawła w Pradze, następnie Zatoce.

W tym czasie w Czechach panował Wacław IV Luksemburczyk. Pomiędzy królem a arcybiskupem dochodziło do sporów na tle poglądów religijnych, obsady stanowisk kościelnych. W sieć intryg wplątany został także Jan Nepomucen. Jako wikariusz generalny wysyłał pisma z protestem, protegowanego królewskiego obłożył ekskomuniką. Król chciał aresztować biskupa, ten jednak wraz z prałatami schronił się w swoim zamku w Rudnicach. Król podstępnie zwabił biskupa z kapitułą na dwór, biskupa zwolnił natomiast aresztował Jana Nepomucena i dwóch innych prałatów. Obaj prałaci zostali zwolnieni. Całą zemstę król wywarł na Janie Nepomucenie poddając go okrutnym torturom w zadawaniu których podobno sam uczestniczył. Półżywego Doktora zrzucono nocą do Wełtawy. Stało się to 20 marca 1393r. Ciało wyłowiono 17 kwietnia i pochowano tymczasowo w kościele św. Krzyża w pobliżu rzeki. Po śmierci króla (1419) kult Jana Nepomucena zaczął się szeroko szerzyć. Oficjalny proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1710 na polecenie cesarza Józefa II. Papież Innocenty XII potwierdził oddawany mu powszechnie tytuł błogosławionego, a w roku 1729 papież Benedykt XIII zaliczył go w poczet świętych.

Obecnie ciało Świętego spoczywa w katedrze św. Wita.

Literatura:

  1. Liber Memorabilium in Głogoczów,
  2. Ks. W.Zaleski sdb - Święci na każdy dzień. Wydawnictwo Salezjańskie. W-wa 2001,
  3. R.Cammilleri - Wielka księga świętych patronów. Wydawnictwo JEDNOŚĆ. Kielce 2001,
  4. A. Zoła - Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce. Wydawnictwo POLIHYMNIA. Lublin 2003.

tekst: Elżbieta Dymek, fotografie: Elżbieta Dymek, Elżbieta Bylica, Sylwia Bylica, Jan Sikora
01.08.2008

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl