www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podaj zakres tematów:


 

Ankiety o DK7 dostarczone!

2023-01-09 Przekazanie ankiet w sprawie DK7 9 stycznia został dostarczony do biura Mostów Katowice Sp. z o.o. pakiet 122 ankiet od Mieszkańców Głogoczowa na temat przebudowy zakopianki. Lwia część owych ankiet wypełniona była według wzoru przygotowanego na bazie konsultacji z końcówki grudnia i ustaleń z Zebrania Wiejskiego z 4 stycznia, ale były też ankiety opracowane indywidualnie i prezentujące inne opinie.

Duża liczba ankiet jest jasnym sygnałem tak dla Projektanta jak i dla Inwestora, że podnoszone tematy są bardzo istotne i wymagają wnikliwej analizy. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to także motywacja do wprowadzenia takich rozwiązań które jak najlepiej zaspokoją potrzeby nie tylko "turystów z Warszawy", ale także nas, Mieszkańców Głogoczowa zmuszonych tolerować ruchliwą drogę krajową w swoim sąsiedztwie.

Jan Sikora; 2023-01-09

Ankieta na temat przebudowy DK7

Szanowni Państwo!

Konieczność naniesienia uwag, zgłoszonych w środę podczas Zebrania Wiejskiego, do przedstawionego szkicu ankiety konsultacyjnej w sprawie przebudowy DK7, trochę wydłużyła ponad plan czas redagowania finalnego dokumentu. W czwartek już późnym wieczorem zamieściłem w tym miejscu ankietę w "wersji sołtysa". Intencją moją było, by mieli Państwo możliwość jak najszybszego zapoznania się z tekstem:

Ankieta sołtysa

Teraz, aktualizując wczorajszy wpis, zamieszczam kolejne dokumenty:

Zachęcam do korzystania z powyższych wzorów, i liczne wysyłanie ankiet. Wydaje się, że znaczenie może mieć nie tylko siła argumentów, ale również argument siły - tu konkretnie - duża liczba wysłanych ankiet, nawet jeśli będzie kopią jednego wzoru, utwierdzi GDDKiA w przekonaniu, że wieś nie tylko jest żywotnie zainteresowana planami przebudowy zakopianki, ale również, że Mieszkańcy Głogoczowa wiedzą czego oczekują, potrafią te oczekiwania racjonalnie uzasadnić, a być może, jeśli będzie taka potrzeba to i o nie zawalczyć.

Oczywiście, powtarzając to o czym kilkukrotnie mówiłem na Zebraniu - wzór ankiety nie jest próbą wymuszenia na Mieszkańcach przyjęcia jednego stanowiska. Jest rzeczą normalną, że się różnimy, i nawet jeśli zgadzamy się co do ogólnego kierunku możemy mieć różne zdanie w mniej lub bardziej ważnych detalach i aspektach. Możemy inaczej rozkładać akcenty. Tu przykład z rozmowy z dnia dzisiejszego - Gdyby GDDKiA zgodziła się na estakadę przez centrum, to czy przystanki autobusowe mają być na górze, przy jezdni, czy na dole, przy parkingach i przejściach. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Dlatego zachęcam, jeśli Państwo czują taką potrzebę, do modyfikowania wedle własnego uznania treści ankiety, albo wręcz, przygotowanie swojego wzoru. Być może są kwestie, które pomimo całej staranności włożonej w przygotowanie naszego wzoru mi umknęły. Byłoby z korzyścią, gdyby one na etapie analizy ankiet też wybrzmiały.

Pozostaje jeszcze kwestia techniczna i organizacyjna. Ankiety można wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@mostykatowice.pl, pocztą tradycyjną na adres: Mosty Katowice Sp. z o.o.; ul. Rolna 12; 40-555 Katowice, lub faxem na numer 32 603 34 12. Ważne by ankiety były podpisane. Jeśli wysyłane są pocztą elektroniczną, to formalnie możliwości są dwie: albo podpis elektroniczny, na przykład taki, który można wygenerować na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany (proszę spojrzeć na ankietę sołtysa jak to wygląda), albo w formie pełnego skanu odręcznie podpisanej kompletnej ankiety. Co prawda Pan Burmistrz zapowiedział, że będzie interweniował w Mostach, by względy formalne nie były traktowane rygorystycznie, ale moje doświadczenie z urzędami typu GDDKiA są takie, że niestety, na stronę formalną trzeba starannie zwracać uwagę. Żeby się nie okazało, że ankieta z dopisanym w komputerze imieniem i nazwiskiem zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Dla pewności, ankiety składane pocztą elektroniczną warto będzie przesłać w kopii do Pana Burmistrza lub do mnie.

Jan Sikora; 2023-01-05, aktualizacja 2023-01-06

Porozmawiajmy o DK7

2022-12-12_Spotkanie_informacyjne_w_sprawie_przebudowy_DK7 12 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne, na temat koncepcji i planów modernizacji zakopianki na czterokilometrowych odcinku, przecinającym centrum Głogoczowa. Witając licznie zgromadzonych mieszkańców oraz przedstawiając przybyłych na spotkanie przedstawicieli GDDKiA i Mostów Katowice S.A. sołtys podkreślił, iż dyskusja o DK7 jest tak naprawdę dyskusją o przyszłości Głogoczowa, gdyż przebiegająca przez środek wsi droga, determinować będzie jej rozwój. Sołtys zauważył, że ta dyskusja nie będzie łatwa. Z jednej strony, o skrzyżowaniach i przejazdach bezkolizyjnych Głogoczów marzył i dopominał się ich od wielu lat, więc trzeba wykorzystać szansę, gdy wreszcie GDDKiA jest skłonna do rozmów. Z drugiej strony, GDDKiA proponując bezkolizyjne skrzyżowania czy przejazdy łączące dwie części wsi, będzie oczekiwała zgody na pozamykanie dotychczasowych licznych zjazdów i wjazdów. Tu potrzebna będzie refleksja, jak daleko można GDDKiA ustąpić.

Po zreferowaniu przez panią Magdalenę Karolak (kierownik projektu z ramienia GDDKiA) i pana Marcinę Suchetę (kierownik projektu z ramienia Mosty Katowice S.A) założeń programu inwestycyjnego oraz trzech wariantów modernizacji drogi, a także po pobieżnym nakreśleniu zasad przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe, głos otrzymali mieszkańcy. W dosyć emocjonującej dyskusji, poruszonych zostało aż 25 unikalnych kwestii. Sporo kontrowersji wzbudził zwłaszcza wariant fioletowy - zakładający poprowadzenie zakopianki częściowo po nowym śladzie - związany z licznymi wyburzeniami domów na Szwabach. Mieszkańcy wyartykułowali też obawy związane z usytuowaniem węzłów na terenach zalewowych, zaś przedstawiciele biznesu, wyrazili sprzeciw wobec prób odcięcia ich przedsiębiorstw od dostępu do drogi krajowej.

W świetle postępowania projektowego, najtrafniejsza nawet krytyka wyrażona w formie ustnej podczas spotkania, nie ma jednak żadnej mocy formalnej. Procedura przewiduje, że głos mieszkańców, by był zauważony, musi być wyrażony w formie ankiety przygotowanej przez projektanta.

By dobrze się przygotować do wypełnienia wspomnianych ankiet, sołtys po licznych rozmowach z mieszkańcami i konsultacjach z radnymi i burmistrzem, zaproponował następujący tok postępowania:

 1. Konsultacje indywidualne, z możliwością kolejnej analizy rysunków projektowych, które odbędą się w budynku WDK w Głogoczowie w dniach:
  • Środa 28 grudnia - w godzinach 17:00 - 19:00
  • Czwartek 29 grudnia - w godzinach 9:00 - 11:00
  • Piątek 30 grudnia - w godzinach 17:00 - 19:00
  Podczas konsultacji, zostaną wysłuchane i spisane uwagi mieszkańców, propozycje i sugestie, na podstawie których zostanie opracowanych projekt wzoru wypełnienia ankiety.
 2. Zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę, 4 stycznia o godzinie 17:00, również w WDK Głogoczów, podczas którego zaprezentowany i omówiony będzie projekt - propozycja wypełnienia ankiety.

Mając nadzieję na rzeczową i merytoryczną dyskusję, sołtys zaprasza do aktywnego uczestnictwa zarówno w konsultacjach indywidualnych, jak i w zebraniu wiejskim, gdyż rozmowa o DK7 jest rozmową o przyszłości Głogoczowa.

Jan Sikora; 2022-12-23

Choinka Mojej Babci 2022 - zakończenie konkursu

Organizatorzy konkursu "Choinka Mojej Babci - edycja 2022" serdecznie zapraszają P.T. Uczestników do Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, w czwartek 15 grudnia, na godzinę 18:00 na uroczystość wręczenia nagród.

Lista laureatów została zamieszczona w pokonkursowym protokole.

Choinka Mojej Babci 2022

Jan Sikora; 2022-12-14

Za ubrania – wpłać dla Frania

2022-11-24_Razem_dla_Frania_-_ulotka.jpg Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Głogoczowie zapraszają na akcję charytatywną w ramach zbiórki "Razem dla Frania Foremnego"

Kiermasz ubrań (i nie tylko) pod hasłem "Za ubrania – wpłać dla Frania" odbywać się będzie w piątek, 2 grudnia w sali Wiejskiego Domu Kultury w godzinach 8:00 - 17:30.

Przyjdź – wybierz coś dla siebie i daj szansę Franiowi na zdrowie!

Przekaż znajomym, sąsiadom, udostępnij - Razem możemy więcej!

Jan Sikora; 2022-11-29

Drugi kiermasz dla Frania pozwolił uzbierać kwotę 920 zł.

dodane; 2022-12-14

Pilotażowy kiermasz ubrań (akcja charytatywna dla Frania)

2022-11-24_Razem_dla_Frania_-_ulotka.jpg W najbliższy czwartek, 24 listopada 2022 r. w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie odbędzie się pierwszy, pilotażowy kiermasz ubrań (i nie tylko), którego celem będzie pozyskanie środków zasilających zbiórkę "Razem dla Frania Foremnego". Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:15 a jego zakończenie zaplanowane jest na godzinę 19:15. O godzinach 18:30, 18:45 i 19:15 przeprowadzone zostaną licytacje najciekawszych, wybranych przez koordynatorów akcji przedmiotów.

Przedmioty wystawione na kiermaszu, zostały przekazane nieodpłatnie przez ludzi dobrej woli. Pozyskać je będzie można w zamian za wpłatę na zbiórkę "Razem dla Frania Foremnego".

Wydarzenie ma charakter otwarty, a koordynują je Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Głogoczowie,

Jan Sikora; 2022-11-23

Pilotażowy kiermasz, pomimo śnieżycy powodującej utrudnienia drogowe, mocno zniechęcające do wyprawy do WDK, pozwolił uzbierać dla Frania 575 zł.

dodane: 2022-11-29

2022-11-16_Choinka_mojej_babci_2022_-_plakat.jpg

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej ogłaszają:

Konkurs "Choinka Mojej Babci" - edycja 2022

Na prace konkursowe, czyli łańcuchy, ozdoby choinkowe, szopki i stroiki świąteczne które oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych organizatorzy czekają od 22 listopada do 6 grudnia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia na stronach internetowych glogoczow.pl i glogoczow.myslenice.pl oraz na profilach FB organizatorów. Szczegółowe informacje zawarte są w Postanowieniach Konkursowych

Uwaga! najpiękniejsze prace zostaną przekazane na kiermasz charytatywny dla Franka Foremnego, młodego mieszkańca Głogoczowa walczącego z nowotworem.

Jan Sikora; 2022-11-16

"Kolejny wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" - zapraszamy do wspólnych ćwiczeń

Jeszcze 2 miesiące będą trwały zajęcia w ramach projektu "Kolejny wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia". Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 19:00. Wypełnij formularz zgłoszeniowy aby otrzymać link do platformy.

Zapraszamy do zapisów:

organizatorzy i sponsorzy

Jan Sikora; 2022-10-21

Nowe godziny otwarcia biblioteki

2022-10-01_Godziny_otwarcia_biblioteki.jpg Biblioteka Publiczna w Głogoczowie filia MBP w Myślenicach informuje o zmianie godzin otwarcia.

Od pierwszego października biblioteka będzie czynna w następujących terminach:

 • Wtorek - 10:00 - 14:00
 • Środa - 08:00 - 12:00
 • Czwartek - 14:30 - 18:30
 • Piątek - 10:00 - 18:00

2022-09-30, Jan Sikora

Głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023

2022-09-15_Bud+zet_Obywatelski_2023_-_zadania_z_G+logoczowa.jpg Cztery zadania - dwa infrastrukturalne i dwa związane z zakupem wyposażenia zgłosili Mieszkańcy Głogoczowa do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Zadania infrastrukturalne, nie są zaskoczeniem, gdyż pojawiały się już w poprzednich latach, będąc odpowiedzią na żywotne potrzeby mieszkańców. Propozycja nr 11 BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie, II etap to kontynuacja działań które w 2020 roku zaowocowały oświetleniem drogi powiatowej od kościoła do skrzyżowania na Zagorzyńcu. Ponieważ wizja budowy chodnika przy "powiatówce" jest bardzo mglista, więc oświetlenie drogi nie tyko podniesie komfort pieszych ale i przyczyni się istotnie do poprawy bezpieczeństwa. Kierowcom będzie łatwiej dostrzec pieszych, ale i zwierzynę polną, która nierzadko przecież wchodzi na jezdnię przemieszczając się pomiędzy swoimi rewirami. Oczywiście, można postawić pytanie, czy jest to najpilniejszy projekt w czasach kryzysu energetycznego, który wymusza oszczędności, w tym ograniczenia w oświetlaniu ulic, ale przecież trzeba mieć nadzieję, że ów kryzys nie będzie trwał wiecznie.

Z kolei drugi ze zgłoszonych pomysłów infrastrukturalnych, choć przecież też nie nowy, wydaje się być dobrze wpisany we współczesne realia. Zadanie 39 Zaprośmy "Żwirka" na drogę 941- w czystych butach do Centrum Głogoczowa to kolejna już próba pozyskania środków na udrożnienie starego szlaku, wybitnie skracającego odległość z dzielnicy Jaworzna do centrum wsi. Koncepcja ta zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, gdy jak wydaje się - ze względu na zbliżający się kryzys ekonomiczny i energetyczny, część osób będzie musiała zrezygnować z jazdy samochodem na rzecz spacerów piechotą.

Dwa pozostałe zadania związane są z zakupami wyposażenia, które służyć będzie Mieszkańcom wsi. Zadanie nr 30 Głogoczów pod chmurką - czyli zakup wyposażenia do organizacji imprez wiejskich, któremu patronują Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, ma na celu nabycie namiotów oraz stołów z ławkami, które będą mogły służyć organizacji imprez plenerowych. Sądząc po frekwencji jaką cieszył się (pomimo niesprzyjającej pogody) sierpniowy festyn strażacki, jest duże zapotrzebowanie w Głogoczowie na tego typu wydarzenia, więc stosowne wyposażenie na pewno się przyda.

Również drugi z pomysłów "zakupowych" ma szansę w przypadku realizacji dobrze przyczynić się Mieszkańcom wsi. Pomysł nr 36. Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie jak na Wimbledonie. Zakup traktora ogrodowego. zrodził się w środowisku związanym z Klubem Sportowym "Iskra", ale trzeba pamiętać, że boisko służy nie tylko drużynie seniorskiej rozgrywającej tu swoje mecze, ale także rzeszy dzieci i młodzieży odbywającej tu swoje liczne treningi. Utrzymanie murawy w dobrej kondycji jest więc nie lada wyzwaniem.

Które z wymienionych zadań zyska większą popularność i zostanie skierowane do realizacji? Czy ważniejsza okaże się nowa droga do dużej dzielnicy czy równo przystrzyżony trawnik na boisku. Czy ławki i namioty, które będą użyte raz czy dwa razy w roku okażą się ważniejsze od lamp świecących co noc? Wszystko w rękach Mieszkańców, którzy mogą wypowiedzieć się na temat swoich preferencji albo w formie elektronicznej, głosując na stronie https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie albo w wersji papierowej, wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny ustawionej w Szkole.

Warto się pospieszyć, gdyż głosować można tylko do najbliższego piątku do godziny 14:00

pliki do pobrania:

Karta do głosowania

2022-09-21, Jan Sikora


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl