www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podaj zakres tematów:


 

Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia - edycja 2024

2024-02-17 Wstępna lista uczestników.jpgPewnego dnia, w czasie cyklicznego spotkania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w roku 2019 zakiełkowała w naszych głowach myśl, aby wspólnie poćwiczyć. Zabiegany tryb życia, liczne obowiązki, siedzący tryb pracy to z jednej strony motywatory ale z drugiej usprawiedliwiacze "że chciałabym ale...".
Wystarczyło jednak, że powstała grupa, dbaliśmy o regularność zajęć i wzajemnie się motywowaliśmy, aby przygoda z matą przetrwała czasy covidu i trwa już 5 lat !!!

Wkrótce rozpoczniemy kolejną edycję. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i zasadami zajęć oraz do zapisów. Pierwsze zajęcia odbędą się 22 lutego 2024 r w sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie o godz. 19:00. 15 min wcześniej zapraszamy, szczególnie nowych Uczestników, na spotkanie organizacyjne.
Zajęcia są darmowe dzięki dofinansowaniu przez Miasto i Gminę Myślenice.

W zajęciach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Myślenice, bez ograniczeń wiekowych. Dzięki zajęciom na miejscu wystarczy ok. 1,5 godz. poświęcić dla siebie aby poczuć realny wpływ :-).

Do zobaczenia na macie!

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się przez wypełnienie niniejszego Formularza zapisów. Na załączonej grafice, dostępna jest wstępna lista zapisanych osób wg stanu na dzień 17 lutego.

Monika Kobus; 2023-02-17

Kiermasz dla Frania

2024-01-18_Kiermasz_dla_Frania.jpg2024-01-18_Kiermasz_dla_Frania.jpgSpołeczność szkolna zaprasza do odwiedzenia, odbywającego się w czwartek i piątek w godzinach 8:00-16:00, kiermaszu dla Frania. Na przygotowanym stoisku można nabyć upominki na dzień babci i dziadka oraz wypieki: ciastka, ciasteczka, mufinki i inne słodkości w szerokim wyborze. Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na leczenie Frania Foremnego.

Jak już informowaliśmy w grudniu, u Frania nastąpiła wznowa choroby. Chłopiec będzie w najbliższych dniach operowany by usunąć zmiany nowotworowe. Potem konieczna będzie dalsza terapia. Szacowane koszty leczenia, oczywiście trudne do określenia na tym etapie, mogą sięgnąć 5 milionów złotych. Rodzice i przyjaciele Frania proszą o wsparcie i modlitwę.

P.S. Jak podają Organizatorzy, efektem kiermaszu jest kwota 24 347,40 zł która zasiliła zbiórkę na leczenia Frania.

Jan Sikora, 18 stycznia 2024r, aktualizacja 27.01.2024

Koncert Noworoczny A.D. 2024

2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[03].jpg Koncertem Noworocznym "Szpilki, Koki i Nierozcieńczony Perhydrol" Dom Kultury w Głogoczowie zainaugurował jubileuszowy, 50-ty rok działalności. Jak owa inauguracja wypadła - o tym można przeczytać w recenzji "Nie igrać z perhydrolem".

Jan Sikora, 14 stycznia 2024r.

Stawki odpłat za gospodarowanie odpadami bez zmian

2024-01-05_Harmonogram_G+logocz+ow_2024.jpg Na przełomie starego i nowego roku Poczta Polska doręczała do domów kalendarzyki z terminarzem odbioru odpadów. Częstotliwość odbioru śmieci pozostaje taka sama jak w ubiegłym roku. Na tym samym poziomie pozostaje też wysokość opłat za gospodarowanie opłatami i jest to niewątpliwie dobra wiadomość w czasach gdy wszystko drożeje.

Dla ułatwienia zapamiętania w które dni należy wystawić worki czy kosze, daty z harmonogramu zostały wprowadzone na naszego kalendarium.

Jan Sikora, 05 stycznia 2024r.

Razem dla Frania

Głogoczów dla FraniaWiele ważnych wydarzeń miało miejsce w Głogoczowie w mijającym roku. Gorących tematów nie brakowało. Jednak, najważniejszym z nich, takim który łączył wszystkich we wspólnym działaniu, bez wątpienia była chęć niesienia pomocy rodzicom małego Frania w ich staraniach o ratowanie zdrowia i życia syna.

Jesienne badania kontrolne, choć pojawiały się w nich niepokojące sygnały, dawały nadzieję na osiągnięcie upragnionego celu. Niestety, wczoraj dotarła z Barcelony informacja o wznowie choroby. Dlatego konieczna jest ponowna mobilizacja sił i środków. Już teraz wróciły dobrze znane licytacje internetowe. Zapewne wkrótce pojawią się i inne inicjatywy pozwalające uzbierać środki na sfinansowanie leczenia. Zapraszamy i zachęcamy do niesienia pomocy.

Jan Sikora, 16 grudnia 2023r.

FOKA 2023 czyli "Kabaret niejedno ma imię"

2023-12-09_FOKA_2023_[6].jpgW sobotni wieczór FOKA po raz kolejny zawitała do Głogoczowa...
Jaka byla tegoroczna edycja? O tym można przeczytać w recenzji na stronie: http://glogoczow.pl/strona.php?tytul=FOKA_2023_Kabaret_niejedno_ma_imie

Jan Sikora, 09 grudnia 2023r.

"Trzeba się ruszać

Baner Joga 2023

Projekt "Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" w Głogoczowie dobiegł końca. Co czwartek sala gościnnego Domu Kultury czekała na uczestników projektu i co czwartek parkiet pełny był mat. Warto nadmienić, że był już to kolejny projekt zachęcający do ćwiczeń rozciągających i oddechowych, dzięki czemu tego typu aktywność gości w Głogoczowie już ponad 3 lata. Serie ćwiczeń były tak skomponowane, że możliwy był równoczesny udział w treningu zarówno bardzo młodych osób, jak i seniorów.

Najbardziej wytrwałym uczestnikiem okazała się Pani Ela, która nie tylko wzięła udział w 29 treningach, ale i zwykle wracała do domu pieszo po zajęciach. Niech jej hasło, gdy proponuję podwiezienie: "Trzeba się ruszać" zostanie z nami na dłużej.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Miasta i Gminy Myślenice oraz współpraca Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Głogoczowie.

Małgorzata Jończyk
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
2023-12-04

Sprawa S52 czyli czym GDDKiA się nie chwali

2023-11-24_Czym_GDDKiA_chwali+c_si+e_nie_chce.jpgW środę GGKiA ogłosiła drugi przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla przebiegu S7 w relacji Kraków - Myślenice. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż jego zwycięzca, firma Transprojekt Gdański wycofała się z podpisania umowy tuż po tym, gdy okazało się, że po październikowych wyborach parlamentarnych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zmiana władzy. Firma tłumaczyła swój krok źle skalkulowanymi kosztami.

Z punktu widzenia Głogoczowa, każda informacja o pracach nad S7 jest w zasadzie korzystna - gdyż daje nadzieję, na zmniejszenie ruchu na obecnej zakopiance. Jednak koncepcje preferowane przez GDDKiA niosą też pewne istotne zagrożenia dla naszej miejscowości.

Przeglądając dokumentację przetargową, łatwo odnaleźć fragmenty z których jednoznacznie wynika, że prace nad STEŚ dla S7 mają być prowadzone łącznie z analizami nad połączeniem przyszłej S7 z planowaną S52 od węzła w Głogoczowie. Zapisy takie znajdują się choćby w Tomie III dokumentacji, w tzw. Dokumencie 0 "Wymagania Ogólne":

"Zakres zamówienia dotyczy nowego przebiegu S7 na odcinku Kraków – Myślenice oraz połączenia z Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). (...) Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). Nowy przebieg S7 należy rozpatrywać łącznie z nowym przebiegiem S52, proponując wspólne rozwiązania wariantowe dla obu dróg ekspresowych."

Jak się wydaje, o tym, że budowa S7 traktowana będzie łącznie z przedłużeniem S52 GDDKiA woli nie mówić. Fakt ten, nie jest odnotowany w dość obszernym tytule zadania, zaś w notatkach prasowych jedno zdanie na ten temat pojawiło się dopiero po dyskusji w mediach społecznościowych o przyczynach ukrywania tej wiadomości.

Czy GDDKiA liczyła więc, że przemilczając tę istotną informację, zamiary związane S52 przejdą niezauważone? Dokładnie taka sama polityka informacyjna obowiązywała bowiem przy publikacji materiałów prasowych związanych z pierwszym przetargiem. Ewentualne motywacje takiego postępowania wydając się być dosyć oczywiste - chęć zmniejszenia zasięgów terytorialnych potencjalnych konfliktów związanych z planami budowy dróg w gęsto zabudowanym terenie. Już sam przebieg S7 budzi i będzie budził duże emocje. Plany przedłużenia s52 dołożą zaś kolejne.

Z punktu widzenia Głogoczowa, z zamiarami przedłużenia S52 wiążą się trzy poważne zagrożenia:

  1. Nowy korytarz drogowy, który teoretycznie może przeciąć dzielnice Czarny Las i Zagórzyniec. Obawy te były mocno artykułowane przez Mieszkańców wspomnianych dzielnic już wczesną wiosną ubiegłego roku, po ogłoszeniu wyników prac nad Studium Korytarzowym.
  2. Rozbudowa węzła na Krzyżowej z układu trójkierunkowego (Kraków - Myślenice - Kalwaria) na czterokierunkowy (Kraków - Myślenice - Kalwaria - Wieliczka), która wraz z podwojeniem liczby relacji (z 6 obecnie do 12 docelowo) spowoduje konieczność co najmniej dwukrotnego powiększenia tarczy skrzyżowania.
  3. Konieczność poszerzenia S52 od węzła do praktycznie granic Głogoczowa z obecnie planowanego układu 2x2 na układ 2x3 w związku z większą liczbą łącznic w poszczególnych relacjach.

Powyższe kwestie są na tyle istotne, że warto nad nimi się zastanawiać i rozmawiać o nich już teraz, by być dobrze przygotowanym do konsultacji społecznych które będą prowadzone w przyszłości w ramach prac nad STEŚ. Jak pokazały konsultacje nad przebudową DK7, dyskusje z GDDKiA są trudne, ale gdy ma się w garści dobre argumenty, są jak najbardziej możliwe.

Źródła informacji

Notatka prasowa na stronie GDDKiA
Strona z materiałami przetargowymi

24.11.2023, Jan Sikora

Jak głosował Głogoczów

Opadł kurz przedwyborczej rywalizacji, akt demokracji bezpośredniej się dokonał, głosy zostały zliczone - pora więc na krótkie podsumowanie - jak głosował Głogoczów.

Frekwencja

Pierwsza i najbardziej oczywista odpowiedź to taka, że Głogoczów głosował licznie. Oddano (w wyborach do Sejmu) 1878 głosów ważnych, czyli o 384 głosów więcej niż w roku 2019. Jest to wzrost o ponad 25%! Niestety, wzrosła również liczba głosów nieważnych z 19 do 31 czyli ponad 50%. Ogółem frekwencja liczona na podstawie liczby wydanych pakietów do głosowania odniesiona do liczby uprawnionych wyniosła 78,3% (1910/2439) i jest wyraźnie wyższa niż przed czterema laty gdy osiągnęła tylko 64,2% (1513/2355).

Omawiając tę część powyborczych analiz, nie sposób się nie pochylić nad danymi o liczbie uprawnionych do głosowania, która jest raptem o 84 osoby większa niż przed czterema laty. Liczba ta wydaje się niezwykle mała, gdy spojrzeć na szereg nowych osiedli, które w ostatnim okresie w Głogoczowie powstały. Dane te mogą być przesłanką uzasadniającą tezę, że nowi mieszkańcy unikają meldowania się w gminie Myślenice. Podejrzenie to, wzmacnia prawie 8-krotny wzrost liczby osób które głosowały na podstawie zaświadczenia (39 vs. 5), bo trudno uwierzyć, że ów wzrost spowodowany był tylko "turystyką wyborczą".

Wybory do Sejmu

2023-10-15_Wyniki_wybor+ow_do_Sejmu.jpgW wyborach do Sejmu Głogoczowianie najliczniej poparli Prawo i Sprawiedliwość, udzielając kandydatom z tego komitetu 796 głosów. Kolejne miejsca zajęły komitety: Trzeciej Drogi - 379, Koalicji Obywatelskiej - 347, Konfederacji - 181 i Nowej Lewicy - 106. Peleton zamknęły komitety "Polska jest jedna" - 39 oraz Bezpartyjnych Samorządowców - 30.

Najlepszy wynik indywidualny - 386 głosów - uzyskał Władysław Kurowski (PiS) z sąsiedniego Jawornika który uzyskał powtórnie mandat poselski. Miejsca na podium przypadły Łukaszowi Kmicie (PiS) - 172 i Maciejowi Ostrowskiemu (Trzecia Droga) - 150. Jako ciekawostkę, warto odnotować zaskakująco słaby wynik starosty Józefa Tomala (102) którego wyprzedziła nawet pochodząca z Kęt, liderka listy KO Dorota Niedziela (115)

Zwycięstwo PiS-u i posła Władysława Kurowskiego ma jednak gorzko-kwaśny posmak, gdyż uzyskane w tym roku wyniki są wyraźnie gorsze niż przed czterema laty. Spadki są odpowiednio o 98 i 58 głosów, i to przy przecież dużo wyższej frekwencji. Powinno to dać trochę do myślenia sztabowcom tej partii, zwłaszcza, że przecież to właśnie rządy Zjednoczonej Prawicy przyniosły realne nadzieje na spełnienie się marzeń Głogoczowian o bezkolizyjnych przejazdach przez DK7. Niewykorzystanie propagandowe takiego osiągnięcia było co najmniej nieroztropne.

Ciekawostką tegoroczny wyborów jest, że startował w nich Głogoczowianin. Dariusz Tylek kandydował jednak w sąsiednim okręgu gdzie zebrał 1935 głosów. Na uzyskanie mandatu było to zbyt mało, ale zajęcie 12 miejsca na 28-osobowej liście PiS-u to całkiem dobry debiut.

Wybory do Senatu

2023-10-15_Wyniki_wybor+ow_do_Senatu.jpgSenator Andrzej Pająk (PiS) ponownie wygrał w Głogoczowie uzyskując 792 głosy (spadek o 163 głosy względem roku 2019), tym samym nieznacznie wyprzedzając Krzysztofa Klęczara (Trzecia Droga) który głosów zebrał 738. Ci dwaj kandydaci wyraźnie zdystansowali trzeciego konkurenta - Dawida Łukajczyka (Konfederacja) który musiał się zadowolić 227 głosami. Pozostali dwa kandydaci: Burzyński Zbigniew i Grabarczyk Piotr nie przekroczyli liczby 100 głosów.

Referendum

2023-10-15_Frekwencja_w_referendum.jpgPodobnie jak w całej Polsce, tak i w Głogoczowie dało się zauważyć zjawisko odmowy udziału w referendum. Karty referendalne pobrały tylko 1264 osoby, podczas gdy w wyborach do Sejmu i Senatu głosowało 1910 osób. Taką postawę trudno zinterpretować inaczej jak wyraźny sygnał dla polityków "róbta co chceta, a nam głowy nie zawracajta". Tym niemniej, gdyby rozpatrywać ważność referendum lokalnie, to w Głogoczowie byłoby ono ważne - frekwencja sięgnęła prawie 52%, zaś odpowiedzi w lwiej części były przeciwko wyprzedaży majątku narodowego, podwyższaniu wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy z Białorusią i relokowaniu do Polski migrantów.

Źródła informacji

wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w wyborach do Sejmu
wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w wyborach do Sejmu
wybory.gov.pl - podsumowanie głosowania w Głogoczowie w referendum

17.10.2023, Jan Sikora

Budżet Obywatelski 2024

2023-09-14_Bud+zet_Obywatelski_2024_-_zadania.jpg Już tylko niecałe dwie doby zostały by oddać głos na zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku. Warto zagłosować, bo tak jak zazwyczaj, Mieszkańcy Głogoczowa zgłosili kilka ciekawych propozycji.

"BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie", "Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie, jak na Wimbledonie. Zakup traktorka ogrodowego" i "Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe w Głogoczowie" - to zadania które były już, w takiej lub podobnej formie, zgłaszane w poprzednich edycjach. Nowością jest pomysł: "Biało-czarne klawisze z paletą brzmień i bogactwem tonów" czyli propozycja zakupu nowego instrumentu dla Wiejskiego Domu Kultury.

Warto pamiętać, że głosując na zadanie sołeckie, można oddać też głos na jedno z trzech zadań ogólnomiejskich: "Park Jaśnie Oświecony - wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J. I. Sztaudyngera na Zarabiu", "Mobilna scena dla wszystkich" oraz "Kino letnie w myślenickim Parku Jordana".

Koniec głosowania w piątek, 22 września o godzinie 14:00. Głosować można elektronicznie na stronie Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, albo w formie papierowej wrzucając głos do specjalnych urn, z których jedna stoi w holu głogoczowskiej Szkoły. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy gminy/sołectwa którzy ukończyli 16 lat.

20.09.2023, Jan Sikora


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl