www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podaj zakres tematów:


 

Głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023

2022-09-15_Bud+zet_Obywatelski_2023_-_zadania_z_G+logoczowa.jpg Cztery zadania - dwa infrastrukturalne i dwa związane z zakupem wyposażenia zgłosili Mieszkańcy Głogoczowa do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Zadania infrastrukturalne, nie są zaskoczeniem, gdyż pojawiały się już w poprzednich latach, będąc odpowiedzią na żywotne potrzeby mieszkańców. Propozycja nr 11 BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie, II etap to kontynuacja działań które w 2020 roku zaowocowały oświetleniem drogi powiatowej od kościoła do skrzyżowania na Zagorzyńcu. Ponieważ wizja budowy chodnika przy "powiatówce" jest bardzo mglista, więc oświetlenie drogi nie tyko podniesie komfort pieszych ale i przyczyni się istotnie do poprawy bezpieczeństwa. Kierowcom będzie łatwiej dostrzec pieszych, ale i zwierzynę polną, która nierzadko przecież wchodzi na jezdnię przemieszczając się pomiędzy swoimi rewirami. Oczywiście, można postawić pytanie, czy jest to najpilniejszy projekt w czasach kryzysu energetycznego, który wymusza oszczędności, w tym ograniczenia w oświetlaniu ulic, ale przecież trzeba mieć nadzieję, że ów kryzys nie będzie trwał wiecznie.

Z kolei drugi ze zgłoszonych pomysłów infrastrukturalnych, choć przecież też nie nowy, wydaje się być dobrze wpisany we współczesne realia. Zadanie 39 Zaprośmy "Żwirka" na drogę 941- w czystych butach do Centrum Głogoczowa to kolejna już próba pozyskania środków na udrożnienie starego szlaku, wybitnie skracającego odległość z dzielnicy Jaworzna do centrum wsi. Koncepcja ta zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, gdy jak wydaje się - ze względu na zbliżający się kryzys ekonomiczny i energetyczny, część osób będzie musiała zrezygnować z jazdy samochodem na rzecz spacerów piechotą.

Dwa pozostałe zadania związane są z zakupami wyposażenia, które służyć będzie Mieszkańcom wsi. Zadanie nr 30 Głogoczów pod chmurką - czyli zakup wyposażenia do organizacji imprez wiejskich, któremu patronują Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, ma na celu nabycie namiotów oraz stołów z ławkami, które będą mogły służyć organizacji imprez plenerowych. Sądząc po frekwencji jaką cieszył się (pomimo niesprzyjającej pogody) sierpniowy festyn strażacki, jest duże zapotrzebowanie w Głogoczowie na tego typu wydarzenia, więc stosowne wyposażenie na pewno się przyda.

Również drugi z pomysłów "zakupowych" ma szansę w przypadku realizacji dobrze przyczynić się Mieszkańcom wsi. Pomysł nr 36. Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie jak na Wimbledonie. Zakup traktora ogrodowego. zrodził się w środowisku związanym z Klubem Sportowym "Iskra", ale trzeba pamiętać, że boisko służy nie tylko drużynie seniorskiej rozgrywającej tu swoje mecze, ale także rzeszy dzieci i młodzieży odbywającej tu swoje liczne treningi. Utrzymanie murawy w dobrej kondycji jest więc nie lada wyzwaniem.

Które z wymienionych zadań zyska większą popularność i zostanie skierowane do realizacji? Czy ważniejsza okaże się nowa droga do dużej dzielnicy czy równo przystrzyżony trawnik na boisku. Czy ławki i namioty, które będą użyte raz czy dwa razy w roku okażą się ważniejsze od lamp świecących co noc? Wszystko w rękach Mieszkańców, którzy mogą wypowiedzieć się na temat swoich preferencji albo w formie elektronicznej, głosując na stronie https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie albo w wersji papierowej, wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny ustawionej w Szkole.

Warto się pospieszyć, gdyż głosować można tylko do najbliższego piątku do godziny 14:00

pliki do pobrania:

Karta do głosowania

2022-09-21, Jan Sikora

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

1 września w gościnnych progach Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie odbyło się wg. zaplanowanego porządku Walne Zebranie Członków SWIG. Poza formalnymi, ale bardzo ważnymi elementami a więc przyjęciem Sprawozdań i udzieleniem Absolutorium dla Zarządu, zebranie było też miłym spotkaniem, inspirującymi rozmowami oraz okazją do wymiany doświadczeń.

Wkrótce podzielimy się z Państwem pomysłem, który "urodził" się w trakcie zebrania a dziś serdecznie dziękujemy za obecność oraz każdy przejaw życzliwości do Naszych działań.

Wracamy do comiesięcznych, regularnych spotkań “na żywo” a więc zebrań w każdy ostatni czwartek o godz. 18:00 w WDK - zapraszamy wszystkich chętnych

2022-09-01_ZZW_SWIG_(1).jpg 2022-09-01_ZZW_SWIG_(2).jpg 2022-09-01_ZZW_SWIG_(3).jpg

2022-09-01, Monika Kobus

Rozmowy o chodniku

2022-08-17_Spotkanie_u_Wicestarosty.jpg We wtorek i środę, przy powiatówce nad kościołem, zaobserwować można było brygadę oczyszczającą przydrożne rowy. Dla wyjaśnienia, czy aby prace te nie stoją w kolizji z planami budowy kolejnego, bardzo wyczekiwanego odcinka chodnika, spotkałem się w dniu dzisiejszym z Wicestarostą - Panem Rafałem Kudasem.

Otrzymane informacje, jak to zazwyczaj w takich wypadkach, były dwojakie - dobre i trochę mniej dobre. Wniosek o dofinansowanie budowy chodnika został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) a na jego ocenę i decyzję o wysokości wsparcia finansowego przyjdzie jeszcze trochę poczekać. W praktyce oznacza to, że planowane na jesień tego roku prace, przesuną się najprawdopodobniej na wiosnę 2023 roku.

Ten poślizg zapewne zmartwi mieszkańców Stradomia i Zagorzyńca, ale będzie miał też dobre konsekwencje. Według aktualnych założeń Władz Powiatu, cały zaplanowany 500-metrowy odcinek będzie budowany w ramach jednego zadania. Zarzucony został pomysł etapowania prac, co z jednej strony, na pewno przyczyni się do zracjonalizowania kosztów, a z drugiej, zmniejszy uciążliwości związane z budową. Rozwiązanie takie przyczyni się też do redukcji potencjalnych zagrożeń - pierwszy etap budowy chodnika miał się kończyć przy skrzyżowaniu przy lustrze, a więc w miejscu bardzo niebezpiecznym, z ograniczoną widocznością. Aktualnie planowany zasięg chodnika zaznaczony jest na grafice poniżej.

2022-08-17_Planowany_odcinek_chodnika.jpg 2022-08-17_Czyszczone_rowy.jpg

2022-08-17, Jan Sikora

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa

2022-06-24_Projekt_MPZP_dla_G+logoczowa.jpg

24 czerwca rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Procedura wyłożenia, obejmuje nie tylko udostępnienie do wglądu map i opisów, ale także publiczną dyskusję (zaplanowaną na 7 lipca) oraz możliwość składania uwag (w terminie do 29 lipca).

Z projektem można zapoznać się również bez konieczności wyjazdu do Myślenic. Mapy i opisy zostały udostępnione na stronach internetowych Urzędu:

Jan Sikora, 24.06.2022

Kanalizacja na Szwabach i Lonkawie

2022-06-15_Przepompownia_kanalizacyjna_na_Lonkawie.jpg Urząd Miasta i Gminy Myślenice informuje, że dobiegła końca inwestycja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1", a tym samym instalacja została oddana do użytku i przekazana do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Oznacza to, że Mieszkańcy Szwabów i Lonkawy mogą podejmować działania mające na celu podłączanie gospodarstw do kanalizacji. Należy w tym celu zgłosić się do MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach w celu uzyskania warunków i zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków.

Dane kontaktowe:

MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 47
32-400 Myślenice
tel. kom. 513 126 498
tel. 12 274 09 40
biuro@mzwikmyslenice.com.pl

To jeszcze nie koniec dobrych informacji. W ostatnich dniach (dokładnie: 6 czerwca) UMiG poinformował o zawarciu umowy na budowę kolejnego odcinka kanalizacji. Zadanie pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice - GŁOGOCZÓW - etap V" zostało wycenione na 2.618.562,66 zł. Ta wiadomość powinna ucieszyć szczególnie Mieszkańców Lonkawy, bo związane są z nią nadzieje na poprawę stanu bardzo sfatygowanej drogi od "Biesiady" do boiska.

Jan Sikora, 15.06.2022

Robotyka dla dzieci

2022-04-20 Lego Od najbliższego czwartku wracają zajęcia z robotyki dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filią w Głogoczowie.

Zajęcia z robotyki to połączenie najwspanialszej zabawy z nauką, wspierające rozwój kompetencji przyszłości. Doskonale wpływają na rozwój dziecka, rozwijają sprawność manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą konsekwencji i dążenia do celu oraz strategicznego i analitycznego myślenia.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2022 roku" a także dzięki gościnności Wiejskiego Domu Kultury zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się o godzinie 19:00 w czwartki. Obowiązują zapisy a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy.

- Formularz zapisów -

Jan Sikora, 20.04.2022

"Kolejny wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" - zapraszamy do wspólnych ćwiczeń

Kiedy w 2019 roku podjęliśmy decyzję o organizacji zajęć sportowych dla dorosłych, nie sądziliśmy, iż działalność ta będzie trwała prawie nieprzerwanie przez tyle lat. Okazało się jednak, że zajęcia ruchowe dla dorosłych mają swoich bardzo wytrwałych uczestników.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprosić Państwa do kolejnego projektu. Dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Myślenice oraz pracy wolontarystycznej członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa zajęcia są bezpłatne. Spotykamy się z Trenerką w każdy wtorek o godzinie 19:00 na platformie ZOOM. Zajęcia trwają 60 min a każda sesja rozpoczyna się ćwiczeniami oddechowymi a kończy relaksem. Uczestnicy podkreślają jak bardzo jest to miła część zajęć dająca odpoczynek po całym, czasem mocno zabieganym dniu.

Proponowane ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy a zrównoważony wysiłek fizyczny, dogłębnie angażujący konkretne partie mięśniowe, przynosi szereg korzyści prozdrowotnych: pomaga w utrzymaniu optymalnej masy ciała, kształtuje sylwetkę, zwiększa wytrzymałość organizmu, wspiera odporność, a do tego buduje elastyczność i siłę mięśni. Proponowana przez nas aktywność fizyczna jest dodatkowo bardzo uniwersalna, nie ma ograniczeń wiekowych i specjalnych wymagań. Wystarczą chęci, mata i kawałek podłogi. Warto zrobić coś dla siebie i rodziny, bo co cenniejszego możemy dać najbliższym, niż nasz spokój i zdrowie?

Zapraszamy do zapisów:

organizatorzy i sponsorzy

Jan Sikora; 2022-04-14

Bazgroły na elewacji kapliczki św. Jana Nepomucena

2022-03-25 Bazgroły na kapliczce "Nowoczesność" ta w tej najgorszej swojej wersji dotarła niestety i do naszej wsi. Do tej pory, o barbarzyńskich i świętokradczych atakach na miejsca kultu mówiło się raczej w kontekście wielkich miast. Akty profanacji miejsc świętych zdarzały się na przykład w Warszawie czy Krakowie. Ostatnio nawet jakby częściej było o nich słychać, co łączyć można z nasileniem lewackiej propagandy. Ale Głogoczów był od tej współczesnej plagi wolny. Niestety, do czasu...

W niedzielę 20 marca, mieszkańcy dzielnicy Piesaki, zostali zaskoczeni i zasmuceni widokiem pobazgranej elewacji kapliczki św. Jana Nepomucena. Czy to był przejaw złej woli, czy zwykłej bezmyślności, trudno w tym momencie wyrokować. Dość powiedzieć, że została przekroczona kolejna granica.

Jan Sikora, 25.03.2022

Konkurs plastyczny - "Wiosna, ach to Ty..."

Plakat - Wiosna ach to ty... Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kruczka w Myślenicach - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Wiosna_ach_to_ty..."

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna o tematyce wiosennej, a wszelkie informacje na jego temat znajdują się na stronie Wiosna ach to Ty - Konkurs plastyczny - 2022

Jan Sikora; 2022-03-21

Pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa na "Zakopiance"

2022-01-18_Filary_modernizacji_Zakopianki.jpg Krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że 18 stycznia otworzył oferty w drugim przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w rejonie msc. Głogoczów odcinek od ok. km 684+220 do ok. km 688+250"

Pierwszy z przetargów, ogłoszony w sierpniu 2021 roku został unieważniony, gdyż najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. przekraczała o 1,652 miliona złotych kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

W przetargu drugim, ogłoszonym na początku grudnia 2021, złożone zostały 4 oferty z następującymi cenami:

  • Mosty Katowice Sp. z o.o. - 3 340 188,00 PLN
  • IVIA S.A. - 3 360 360,00 PLN
  • Piotr Szymański - Zakład Projektowo Budowlany P.S. Projekt - 4 740 822,21 PLN
  • Konsorcjum: MPRB Sp. z o.o. + Mosty Kraków S.A. + MP Infra Sp. z o.o. - 3 321 000,00 PLN

W ocenie ofert cena będzie kryterium z wagą 60%, pozostałe 40% stanowić będą kryteria pozacenowe - to jest: doświadczenie projektanta drogowego (20 punktów), mostowego (10 punktów) i zespołu projektowego (10 punktów). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę brutto w wysokości: 3.079.735,50 PLN

Zwycięzca przetargu, którego miejmy nadzieję poznamy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, będzie miał za zadanie przeprojektować nieco ponad czterokilometrowy odcinek zakopianki, zaczynający się przed restauracją "Nowina" a kończący za restauracją "Krakowiacy i Górale". Ma to doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa poprzez likwidację trzech niebezpiecznych, kolizyjnych skrzyżowań (przy czerwonej i niebieskiej kładce oraz na skrzyżowaniu z drogą do Bęczarki), likwidację przejść dla pieszych, korektę nienormatywnego łuku (przy skrzyżowaniu na Bęczarkę) oraz budowę prawoskrętów. Poprawić ma się również przepustowość, poprzez odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego. Najważniejsza dla Mieszkańców Głogoczowa będzie zapewne poprawa funkcjonalności lokalnego układu komunikacyjnego poprzez nadanie ciągłości drogom serwisowym oraz połączenie dróg poprzecznych z DK7 na bezpiecznych skrzyżowaniach.

Na opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych zezwoleń, wykonawca będzie miał 35 miesięcy (41 jeśli będzie konieczny dodatkowo "raport oddziaływania na środowisko"). Będzie to bez wątpienia gorący czas dla Głogoczowa, gdyż w okresie tym odbywać się będą prezentacje projektu i konsultacje społeczne. "Zakopianka" od lat jest największą z głogoczowskich uciążliwości, można więc spodziewać się żarliwych dyskusji a nawet wybuchu społecznych emocji. Pozostaje mieć nadzieję, że nie doprowadzą one do niepotrzebnych opóźnień w procesie inwestycyjnym.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; 2022-01-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Tak jak w poprzednim, unieważnionym, przetargu tak i teraz jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Mosty Katowice Sp. z o.o. Warto zauważyć, że i tym razem wartość ofety przekracza założony przez GDDKiA budżet. Wydaje się jednak, że Dyrekcja będzie raczej skłonna dołożyć brakujące, nieco ponad 260 tysięcy, niż rozpisywać kolejny przetarg, gdyż w informacji prasowej zapowiada podpisanie szybkie umowy, o ile tylko pozostali oferenci nie będą składać odwołań.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; zaktualizowano: 2022-02-23

Podpisanie umowy na opracowanie STEŚ dla "zakopianki"

Zgodnie z oczekiwaniami, GDDKiA zawarła umowę z Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie STEŚ-R dla czterokilometrowego odcinka zakopianki biegnącego przez Głogoczów. Podpisanie umowy nastąpiło 16 marca, co oznacza, że od tej daty formalnie rozpoczynają się prace nad studium. Najbliższy okres 35 miesięcy będzie więc dla Głogoczowian szczególnie ważny. W ramach prac, przewidziane są bowiem między innymi konsultacje społeczne, a od ich przebiegu w jakiejś mierze zależeć będzie czy "nowa" stara droga będzie bardziej przyjazna mieszkańcom i czy uda się usunąć przynajmniej część niedogodności który źródłem obecnie jest ten szlak drogowy.

Strony warte odwiedzenia:

Jan Sikora; zaktualizowano: 2022-03-17


starsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl