www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

sortowanie ogłoszeń:


 

2022-06-24_Projekt_MPZP_dla_G+logoczowa.jpg Urząd Miasta i Gminy Myślenice informuje, że od 6 do 29 grudnia będzie trwało ponowne (III)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Głogoczów w gminie Myślenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania

Jan Sikora – sołtys
07.12.2023W celu zamieszczenia ogłoszenia proszę kontaktować się z administratorem strony za pomocą poczty elektronicznej admin@glogoczow.pl

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl