www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Edukacja w Głogoczowie

Spis tekstów zamieszczonych na stronach www.glogoczow.pl związanych z działalnością Zespołu Placówek Oświatowych oraz Publicznego Gimnazjum w Głogoczowie
budynek szkoły w Głogoczowie

Misję edukacyjną w Głogoczowie pełnią dwie instytucje mieszczące się w budynku w centrum wsi pod adresem Głogoczów 297:

  • Zespół Placówek Oświatowych na który składa się z Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.
    Dyrektorem Zespołu jest Pan mgr inż. Krzysztof Kania
    ZPO posiada swoją stronę internetową pod adresem www.zpoglogoczow.myslenice.pl
  • Gimnazjum Publiczne
    Dyrektorem gimnazjum jest Pani mgr Dorota Pulchna

Aktualności związane z działalnością ZPO i Gimnazjum


Refundacja kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rok szkolny za pasem a wraz z nim liczne wydatki. Nasi Czytelnicy zasugerowali, by na stronach glogoczow.pl umieścić adres witryny "Stowarzyszenia i Fundacji - Rzecznik Praw Dziecka" na której zamieszczone zostały informacje o możliwości refundacji części kosztów podręczników.

Jak wynika z powyższej strony - o zwrot kosztów może się ubiegać spore grono rodziców a formalności które należy dopełnić nie są zbyt wygórowane. Ważny jest natomiast termin składania podań - według informacji uzyskanej w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice wnioski należy składać do 5 września do dyrekcji szkoły.

31.08.2012, Katarzyna Sobecka-Kromka


Jarmark Rodzinny w Głogoczowie

Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oraz Rada Rodziców zaprosili Mieszkańców Głogoczowa do wspólnej zabawy na Jarmarku Rodzinnym 23 VI 2012r.

Bogaty program artystyczny skupiony był wokół tradycji ludowych. Przedszkolaki oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Nauczycieli zaprezentowali piosenki, tańce oraz krótkie inscenizacje. Na ludową nutę wystąpiły także Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Po raz pierwszy swój publiczny występ miał również nowopowstały przy Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie Teatr "Lustro".

Na zakończenie Jarmarku piękny występ zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka.

Wiele atrakcji, m.in. przejażdżki konne, dmuchane zabawki, loteria, warsztaty plastyczne, sportowe konkursy sprawiły, że nikt się nie nudził.

Jarmark Rodzinny był podsumowaniem projektu "Ludowa moda - Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje" współfinansowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Pragnę gorąco podziękować wszystkim którzy wsparli nasze działania a szczególnie Sponsorom oraz Rodzicom Uczniów Zespołu Placówek Oświatowych za przygotowanie pysznych wypieków, potraw regionalnych oraz całość pracy organizacyjnej w trakcie Jarmarku.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Wydra

2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[00].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[01].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[02].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[03].jpg 2012-06-23_Jarmark_Rodzinny_[04].jpg

23.06.2012 (foto: Agnieszka Wydra, Monika Kobus)


"Odblaskowa szkoła"

Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie przystąpił do II Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła". Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. (źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/news/odblaskowa-szkola-2011)

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa postanowiło wesprzeć te działania i połączyć wspólne wysiłki SWIG i ZPO w akcji. Do 24 października przedłużono termin przyjmowania prac na konkurs "Bezpieczna Paczka" związanych z bezpieczeństwem na drodze i promowaniem noszenia odblasków. Dzięki darowiźnie takich instytucji jak: PGNiG, Fundacja Doroty Stalińskiej "Nadzieja" oraz Ubezpieczenia Szlachetka, Stowarzyszenie przekazało 70 szt odblasków - misiów w celu wyposażenia dzieci przedszkolnych oraz 90 szt zestawów odblaskowych dla starszych klas szkoły podstawowej. Odblaski dla dzieci z klas 1-3 pozyskała szkoła. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i współpracy wyposażono 100% dzieci uczęszczających do ZPO w Głogoczowie w odblaski. Śmiało można powiedzieć, że Głogoczów świeci przykładem.

2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[01].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[02].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[03].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[04].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[05].jpg

21.10.2011, Monika Kobus


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl