www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Działalność WDK

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie prowadzi różnorodną działalność - przeglądy artystyczne, konkursy, spotkania mieszkańców etc. O niektórych wydarzeniach piszemy na stronach www.glogoczow.pl a w niniejszej galerii znajdują się zdjęcia ilustrujące zamieszczane informacje a które nie trafiły do oddzielnych galerii.

2012-01-08_Koncert_Noworoczny_-_Dziecinie_ma+lej_kol+edujmy_-_plakat.jpg 2011-12-14_Audycja_Harfa_i_Flet_[04].jpg 2011-12-14_Audycja_Harfa_i_Flet_[03].jpg 2011-12-14_Audycja_Harfa_i_Flet_[02].jpg 2011-12-14_Audycja_Harfa_i_Flet_[01].jpg

2011-11-26 - Jesienne Spotkanie Mieszkańców (foto: Monika Kobus)

2011-11-26_Spotkanie_Jesienne_-_plakat.jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[13].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[12].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[11].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[10].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[09].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[08].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[07].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[06].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[05].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[04].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[03].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[02].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[01].jpg

2011-07-01 - Koncert Another Pink Floyd (foto: Marek Kosiba)

2011-07-01_plakat_Another_Pink_Floyd.jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[15].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[14].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[13].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[12].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[11].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[10].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[09].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[08].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[07].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[06].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[05].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[04].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[03].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[02].jpg 2011-07-01_koncert_Another_Pink_Floyd_[01].jpg
2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[03].jpg 2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[02].jpg 2011-02-26_Dziesi+eciolecie_Ko+la_Szachowego_WDK_[01].jpg 2011-02-12_Koncert_Noworoczny_[3].jpg 2011-02-12_Koncert_Noworoczny_[2].jpg 2011-02-12_Koncert_Noworoczny_[1].jpg 2011-02-12_Koncert_Noworoczny_-_Plakat.jpg 2011-01-29_Koncert_-_Dziecinie_ma+lej_kol+edujmy_[2].jpg 2011-01-29_Koncert_-_Dziecinie_ma+lej_kol+edujmy_[1].jpg 2011-01-21_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_-_Zesp+o+l_fletowy_SP_G+logocz+ow.jpg 2011-01-21_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek.jpg 2011-01-12_Powiatowe_Igrzyska_M+lodzie+zy_Szkolnej_w_Szachach_[02].jpg 2011-01-12_Powiatowe_Igrzyska_M+lodzie+zy_Szkolnej_w_Szachach_[01].jpg 2011-01-12_Powiatowe_Igrzyska_M+lodzie+zy_Szkolnej_w_Szachach_-_najlepsze_zawodniczki.jpg 2011-01-12_Powiatowe_Igrzyska_M+lodzie+zy_Szkolnej_w_Szachach_-_najlepsi_zawodnicy.jpg 2010-12-06_Miko+lajkowy_turniej_szachowy_[5].jpg 2010-12-06_Miko+lajkowy_turniej_szachowy_[4].jpg 2010-12-06_Miko+lajkowy_turniej_szachowy_[3].jpg 2010-12-06_Miko+lajkowy_turniej_szachowy_[2].jpg 2010-12-06_Miko+lajkowy_turniej_szachowy_[1].jpg 2010-12-05_I_Miko+lajowy_Turniej_Szachowy_[03].jpg 2010-12-05_I_Miko+lajowy_Turniej_Szachowy_[02].jpg 2010-12-05_I_Miko+lajowy_Turniej_Szachowy_[01].jpg 2010-08-17_Warsztaty_plastyczne_w_WDK.jpg

2010-04-22 - Zakończenie XV edycji Międzygminnych Zawodów Szachowych

2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[09].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[08].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[07].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[06].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[05].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[04].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[03].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[02].jpg 2010-04-22_Fina+l_XV_edycji_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[01].jpg
2010-03-04_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych.jpg 2010-02-23_Spotkanie_z_szachowym_Mistrzem_+Swiata_[3].jpg 2010-02-23_Spotkanie_z_szachowym_Mistrzem_+Swiata_[2].jpg 2010-02-23_Spotkanie_z_szachowym_Mistrzem_+Swiata_[1].jpg 2010-02-16_Powiatowe_-_Dru+zynowe_Zawody_Szachowe_Szk+o+l_Podstawowych.jpg

2010-02-11 - XV edycja Międzygminnych Zawodów Szachowych - Turniej nr 5

2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[8].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[7].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[6].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[5].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[4].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[3].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[2].jpg 2010-02-11_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[1].jpg
2010-02-07_Gala_Melpomeny_2010_[03].jpg 2010-02-07_Gala_Melpomeny_2010_[02].jpg 2010-02-07_Gala_Melpomeny_2010_[01].jpg 2010-01-26_Turniej_szachowy_w_B+eczarce.jpg

2010-01-12 - X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Szkół Podstawowych i Gimnazjów "Hej Kolęda" w Głogoczowie

2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[08].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[07].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[06].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[05].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[04].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[03].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[02].jpg 2010-01-12_X_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[01].jpg
2009-12-27_Spektakl_Anio+l_w_klatce.jpg 2009-12-17_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[2].jpg 2009-12-17_XV_edycja_Mi+edzygminnych_Zawod+ow_Szachowych_[1].jpg 2009-12-15_Powiatowe_Zawody_Szachowe_SP_[3].jpg 2009-12-15_Powiatowe_Zawody_Szachowe_SP_[2].jpg 2009-12-15_Powiatowe_Zawody_Szachowe_SP_[1].jpg

2009-11-08 Jesienne Spotkanie Głogoczowian

2009-11-08_Jesienne_Spotkanie_G+logoczowian_[4].jpg 2009-11-08_Jesienne_Spotkanie_G+logoczowian_[3].jpg 2009-11-08_Jesienne_Spotkanie_G+logoczowian_[2].jpg 2009-11-08_Jesienne_Spotkanie_G+logoczowian_[1].jpg

2009-10-30 - VI Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

2009-10-30_VI_PPPi+Z_Weronika_K+esek_SP_Trzeme+snia.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Roz+spiewane_Nutki_SP_Osieczany.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Mateusz_Szczurek_Gimn._G+logocz+ow.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Maria_Fr+aczek_i_Aleksandra_Hanula_Gimn._Trzeme+snia.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Ma+lgorzata_Hodurek_Gimn._Trzeme+snia.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Justyna_Kocur_z_zespo+lem_Gimn._Jawornik.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Grupa_instrumentalna_SP_B+eczarka.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_G+logocz+ow_2009.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Dominika_Kocan_SP_Jasienica.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Dawid_Chorabik_z_ch+orkiem_SP_nr_4_My+slenice.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Bel_Canto_Gimn._nr_3_My+slenice.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Anna_Ry+s_Gimn._nr_3_My+slenice.jpg 2009-10-30_VI_PPPi+Z_Aleksandra_Suder_SP_Trzeme+snia.jpg
2009-05-17_Wiosenne_Spotkanie_G+logoczowian_[3].jpg 2009-05-17_Wiosenne_Spotkanie_G+logoczowian_[2].jpg 2009-05-17_Wiosenne_Spotkanie_G+logoczowian_[1].jpg 2009-04-30_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_-_koncert_laureat+ow_[5].jpg 2009-04-30_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_-_koncert_laureat+ow_[4].jpg 2009-04-30_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_-_koncert_laureat+ow_[3].jpg 2009-04-30_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_-_koncert_laureat+ow_[2].jpg 2009-04-30_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_-_koncert_laureat+ow_[1].jpg 2009-03-29_Teatr_w_Stodole_na_scenie_Moliere_[4].jpg 2009-03-29_Teatr_w_Stodole_na_scenie_Moliere_[3].jpg 2009-03-29_Teatr_w_Stodole_na_scenie_Moliere_[2].jpg 2009-03-29_Teatr_w_Stodole_na_scenie_Moliere_[1].jpg 2009-03-20_Eliminacje_szkolne_do_54_Og+olnopolskiego_Konkursu_Recytatorskiego_[4].jpg 2009-03-20_Eliminacje_szkolne_do_54_Og+olnopolskiego_Konkursu_Recytatorskiego_[3].jpg 2009-03-20_Eliminacje_szkolne_do_54_Og+olnopolskiego_Konkursu_Recytatorskiego_[2].jpg 2009-03-20_Eliminacje_szkolne_do_54_Og+olnopolskiego_Konkursu_Recytatorskiego_[1].jpg 2009-01-15_IX_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[04].jpg 2009-01-15_IX_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[03].jpg 2009-01-15_IX_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[02].jpg 2009-01-15_IX_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[01].jpg 2009-01-04_Spotkanie_op+latkowe_dla_os+ob_starszych_i_samotnych_[04].jpg 2009-01-04_Spotkanie_op+latkowe_dla_os+ob_starszych_i_samotnych_[03].jpg 2009-01-04_Spotkanie_op+latkowe_dla_os+ob_starszych_i_samotnych_[02].jpg 2009-01-04_Spotkanie_op+latkowe_dla_os+ob_starszych_i_samotnych_[01].jpg 2008-10-30_PPPi+Z_Nadwi+slanie_[2].jpg 2008-10-30_PPPi+Z_Nadwi+slanie_[1].jpg 2008-10-30_PPPi+Z_4,5,6_z_Zasani.jpg 2008-06-22_Wyst+ep_teatru_w_restauracji_Ch+lopskie_Jad+lo.jpg 2008-05-25_Koncert_dla_Ciebie_Mamo_i_Tato.jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[09].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[08].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[07].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[06].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[05].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[04].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[03].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[02].jpg 2008-04-10_Szkolne_Konfrontacje_Artystyczne_[01].jpg 2008-04-05_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych.jpg 2008-01-15_VIII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_-_Zg+loszenie.jpg 2008-01-15_VIII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_-_Regulamin.jpg 2008-01-15_VIII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_-_Kropeczki_-_SP4_My+slenice.jpg 2008-01-15_VIII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_-_Iskierki_-_SP_Jawornik.jpg 2008-01-05_Spotkanie_op+latkowe_dla_os+ob_starszych_i_samotnych.jpg

2007-03-24 - Mistrzostwa Służb Mundurowych w szachach

2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[12].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[11].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[10].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[09].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[08].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[07].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[06].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[05].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[04].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[03].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[02].jpg 2007-03-24_Mistrzostwa_S+lu+zb_Mundurowych_[01].jpg
0000.jpg

 


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl