www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

IV Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku

2013-06-23_Szachy_na_Rynku_-_plakat.jpg Myślenicki Ludowy Klub Szachowy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa oraz WDK Głogoczów filia MOKiS serdecznie zapraszają miłośników królewskiej gry na Myślenicki Rynek, gdzie 23 czerwca 2013r odbędzie się już:

IV Spotkanie Szachowe

Spotkania Szachowe na Myślenickim Rynku są już stałą pozycją w kalendarzu szachistów z całej południowej Małopolski. Cieszy również fakt, iż Turniej ten znajduje również wsparcie ze strony władz samorządowych i lokalnych firm, dzięki którym możemy go organizować.

Tegoroczny Turniej objęli patronatem: Maciej Ostrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego, Stanisław Bisztyga - Senator VII kadencji oraz Jan Kusina - Prezes Małopolskiego Związku Szachowego. Organizacja Turnieju oraz nagrodzenie Zawodników możliwe jest również dzięki wsparciu przekazanemu przez:

  • Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
  • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
  • Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska"
  • Przedsiębiorstwo Usługowe Raba Sp. z o.o
  • Firmę Andrema Tex sp. z o.o.
  • Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach
  • Biuro Projektowe Dom-Projekt
  • Cukiernię Jana Dziadkowca
  • Nałęczowiankę
  • Agencję Ubezpieczeniową Horyzont

Zawody, rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na partię dla zawodnika, rozpoczną się o godzinie 10:00. Wcześniej, tj. od 9:15 do 9:45 organizatorzy przyjmować będą potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach. Turniej ma charakter otwarty - uczestniczyć mogą w nim wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania czy posiadane kategorie sportowe - po wcześniejszym zgłoszeniu. Rozgrywki będą prowadzone w trzech grupach wiekowych: grupa A - urodzeni w roku 2004 i młodsi, grupa B - urodzeni w roku 2000 i młodsi, grupa C - grupa Open. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są przez system Chessarbiter lub pocztą elektroniczną: m_suder@wp.pl do 20 czerwca. Wpisowe wynosi 20 zł w kategorii Open oraz 10 zł w grupach juniorskich. Mieszkańcy Gminy Myślenice płacą 50 % wpisowego a członkowie MLKSz Myślenice oraz WDK Głogoczów są zwolnieni z opłaty przy dokonaniu zgłoszenia w terminie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów do turnieju.

W przypadku bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody rozgrywane będą w budynku Gimnazjum nr 1 (ok. 50 m od Rynku).

Dla zwycięzców Turnieju przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe oraz trofea sportowe. Dla wszystkich uczestników w grupach A i B przewidziane są upominki.

Szczegółowe informacje organizacyjne zamieszczone są w Komunikacie.

13.06.2013

Sponsorzy IV Spotkania Szachowego na Myślenickim Rynku
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl