www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Oferta sportowo - rekreacyjna

Okolice Głogoczowa dostarczają miłośnikom aktywnych form wypoczynku szeroką ofertę:

  1. Hale Sportowe:
    • Sala gimnastyczna przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie,
      Grupy zorganizowane mogą się ubiegać o wynajem sali gimnastycznej przy ZPO. Szczegóły u dyrekcji placówki.
  2. Kryte Pływalnie: Park Wodny - Logo
  3. Ośrodki Jazdy Konnej:
  4. Stoki Narciarskie:

Zachęcamy również do zapoznania się z przewodnikiem zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w Głogoczowie.

22.02.2010; Jan Sikora

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl