www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Aktywni w Głogoczowie - podsumowanie projektu "Jestem Aktywny 2010"

"JESTEM AKTYWNY" - śmiało mogą powiedzieć dzieci i młodzież z Głogoczowa, które uczestniczyły w Projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury.

Odbyły się już wszystkie z zaplanowanych w ramach Projektu aktywności, czas więc podsumować działania oraz efekty.

2010-11-24_Jestem_Aktywny_-_Zestawienie_liczby_uczestnik+ow.jpg W 9 zorganizowanych od marca do listopada propozycjach (w tym warsztaty interpersonalne w podziale na grupy wiekowe) wzięło udział 99 dzieci oraz 25 osób dorosłych.

Jak przypuszczaliśmy, największym zainteresowaniem cieszyły się propozycje wyjazdowe. W jednym z wyjazdów wzięła udział również 12 osobowa grupa młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z sąsiedniej Bęczarki. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że w przyszłości uda się nam nadal wzmacniać współpracę a tym samym optymalizować koszty autobusu szczególnie w propozycjach kulturalnych, które mają węższą grupę odbiorców (jak w przypadku filharmonii).

Wzmocnieniem i zachętą do pozytywnej aktywności dla dzieci i młodzieży były nagrody, które zostały rozlosowane spośród złożonych kuponów będących integralną częścią Paszportu Aktywności. Spośród 12 najaktywniejszych uczestników (Wojciech Budek, Iwona Kobus, Urszula Kobus, Michał Kosiba, Jacek Kromka, Jakub Kromka, Szymon Maciaszek, Natalia Piszczek, Justyna Rusinek, Jeremiasz Sroka, Zuzanna Suder, Katarzyna Suder) wylosowano odtwarzacz MP4. Losowania dokonała Pani Beata Kołodziej a szczęście uśmiechnęło się do Urszuli.
Gratulujemy.

Spośród pozostałych uczestników Projektu rozlosowane zostały: mysz do komputera, piłki i inne drobne nagrody. Ci, którzy wzięli udział we wszystkich proponowanych przez organizatorów aktywnościach, dostali dodatkowo bilety do Parku Wodnego , a osoby, które uczestniczyły w co najmniej 6 propozycjach aktywnego spędzenia czasu, dostały piłki.
Dodatkowo, każdy uczestnik spotkania autorskiego, a zarazem podsumowującego Projekt, otrzymał paluszki oraz drobne gadżety (smyczkę, linijkę - zniżkę do Parku Wodnego w Krakowie, długopis).

Rozliczenie finansowe:

Przychód Projektu stanowiły:

 • 3 500 zł - dotacja UMiG Myślenice
 • 256,00 zł - dobrowolne wpłaty sponsorów: 100 zł Salon Fryzjersko-Kosmetyczny w centrum Głogoczowa oraz 156,00 zł Robert Murzyn;
 • wpłaty uczestników wyjazdów:
  • 1 936 zł - dzieci
  • 709 zł - osoby dorosłe,
   (Osoby dorosłe biorące udział w Projekcie w tym opiekunowie pokrywały pełen koszt biletów oraz po 5 zł do kosztów autobusu.)

Koszty Projektu stanowiły:

 • 2 332,50 zł - koszty biletów wstępu
 • 1 850,00 zł - koszty transportu osób
 • 985,00 zł - wynagrodzenia (warsztaty edukacyjno-rozwojowe, spotkanie autorskie)
 • 1 233,50 zł - koszty materiałów biurowych (519,68-toner do drukarki), druk paszportów, poczęstunek dla uczestników, nagrody, polisa ubezpieczeniowa.

Ogólna wartość finansowa Projektu: 6 401,00 zł.

Wartość Projektu podnosi także w całości społecznie wykonana praca:

 • opieki nad dziećmi;
 • opracowania wniosku, prowadzenia i rozliczenia;
 • administrowania strony www;
 • przygotowania materiałów reklamowych oraz pozyskania nagród;

oraz

 • darowizny rzeczowe: słodycze i artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, nagrody (Małgorzata Budek, Mirosław Sroka, Rober Murzyn i SWIG),
 • zniżki dla dzieci do Parku Wodnego w Krakowie.

Jako organizatorzy i osoby odpowiedzialne za realizację działań możemy stwierdzić, iż pomimo obniżenia przez Gminę wnioskowanej przez nas kwoty o 50% ( z 7 tys. do 3,5 tys. zł) udało się zrealizować całość działań i osiągnąć, nawet większe niż zamierzano, rezultaty. Nie było by to jednak możliwe bez pracy i zaangażowania wielu osób a w szczególności członków Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że środki przeznaczone przez Gminę na zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci w przyszłym, 2011 roku będą większe, tak aby znów można było powiedzieć JESTEŚMY AKTYWNI.

Projekt współfinansowany przez Miasto i Gminę Myślenice

Logo SWIG herb Myślenic Park Wodny - Logo

Monika Kobus, 24.11.2010

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl