www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

IX Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - Głogoczów 2012

Ideą Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej było uczczenie Święta Niepodległości i rozbudzenie w młodzieży chęci śpiewania i muzykowania.

Pieśni patriotyczne odegrały szczególną rolę w naszej historii i kulturze. Najwyraźniej widać to w czasach zaborów, kiedy to wrogowie Polski chcieli wymazać ją z mapy świata. Chcieli też zatrzeć w świadomości Polaków poczucie tożsamości narodowej i odrębności kulturowej. To właśnie pieśni - powszechnie wtedy znane i śpiewane utwierdzały w naszych przodkach poczucie, że Jeszcze Polska nie umarła...

W tegorocznej edycji w konkursowe szranki stanęło 19 reprezentacji z 14 szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Myślenice. Każdy z uczestników prezentował dwa, dowolnie wybrane utwory. Najczęściej, bo czterokrotnie, wykonywane były "Rozkwitały pąki białych róż" i "Biały krzyż". Barw Głogoczowa broniła 14 Młodzieżowa Drużyna Harcerska "Zośka" która wykonała dwie piosenki harcerskie: "Płonie ognisko..." oraz "Balladę rajdową".

Wyniki

Jury w składzie: mgr Ewa Niewalda - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Myślenicach, mgr Janusz Mikołajczyk - muzyk, nauczyciel, Piotr Róg - muzyk, instruktor gry na gitarze oceniło prezentacje konkursowe następująco:

 • Szkoła podstawowa - soliści
   
  I nagroda ex aequoo - Gabriela Kaczor - SP Bęczarka oraz Bartosz Irzyk - SP Poręba
  II nagroda - Martyna Raczek - SP Krzyszkowice
  III nagroda - Danuta Kasperczyk - SP nr 3 Myślenice
  wyróżnienie - Julia Tylek - SP Bęczarka
  wyróżnienie - Julia Majka - SP Poręba
   
 • Szkoła podstawowa - zespoły do 8 osób
   
  I nagroda - Zespół wokalny - SP nr 6 Myślenice - Chełm
   
 • Szkoła podstawowa - zespoły powyżej 8 osób
   
  I nagroda - Wiolinki - SP nr 3 Myślenice
  II nagroda - Młodzi Śpiewni - SP nr 2 Myślenice
   
 • Gimnazjum - soliści
   
  II nagroda - Kamila Starzec- Publ.Gimn. - Jawornik
   
 • Gimnazjum - zespoły do 8 osób
   
  I nagroda - Duet - Gabriela Bujas i Nina Mikołajczyk - Gimn. nr 2 Myślenice
   
 • Gimnazjum - zespoły powyżej 8 osób
   
  I nagroda - Bell Canto - Gimn. nr 3 Myślenice
  II nagroda - Anafora - Gimn. nr 1 Myślenice
   

Laureatom konkursu, nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz MOKiS wręczył wicedyrektor MOKiS - mgr Witold Rozwadowski. Opiekunowie wszystkich uczestników przeglądu otrzymali plakietki ceramiczne wykonane przez Barbarę Kmiecik z pracowni plastycznej MOKiS.

8.12.2011, Grażyna Głąb (WDK)

2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[01].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[02].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[03].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[04].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[05].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[06].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[07].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[08].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[09].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[10].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[11].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[12].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[13].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[14].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[15].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[16].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[17].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[18].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[19].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[20].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_-_plakat.jpg

glogoczow.pl składa podziękowania Panu Piotrowi Galusowi - zajmującemu się zawodowo fotografią ślubną i okolicznościową, za udostępnienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego użytego podczas przeglądu.

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl