www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Próbujemy reaktywować serwis glogoczow.pl
 
Niestety, system CMS używany od 2013 roku musiał zostać wyłączony ze względu na zmieniające się standardy w obsłudze skryptów PHP. Dlatego wracamy do wersji starszej, co dla wielu będzie pewnie okazją do przypomnienia sobie, czym żył Głogoczów 8 lat temu. Mamy nadzieję jednak, że wkrótce zostaną tu zamieszczone teksty jak najbardziej aktualne.

logo SWIG Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

kalendarium
Kartka z kalendarza: 2022-09-27_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-10-03_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-10-06_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-10-11_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2022-10-13_Nabozenstwo_Fatimskie.png
Kartka z kalendarza: 2022-10-17_Odpady.png

Wiadomości


Głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023

2022-09-15_Bud+zet_Obywatelski_2023_-_zadania_z_G+logoczowa.jpg Cztery zadania - dwa infrastrukturalne i dwa związane z zakupem wyposażenia zgłosili Mieszkańcy Głogoczowa do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Zadania infrastrukturalne, nie są zaskoczeniem, gdyż pojawiały się już w poprzednich latach, będąc odpowiedzią na żywotne potrzeby mieszkańców. Propozycja nr 11 BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie, II etap to kontynuacja działań które w 2020 roku zaowocowały oświetleniem drogi powiatowej od kościoła do skrzyżowania na Zagorzyńcu. Ponieważ wizja budowy chodnika przy "powiatówce" jest bardzo mglista, więc oświetlenie drogi nie tyko podniesie komfort pieszych ale i przyczyni się istotnie do poprawy bezpieczeństwa. Kierowcom będzie łatwiej dostrzec pieszych, ale i zwierzynę polną, która nierzadko przecież wchodzi na jezdnię przemieszczając się pomiędzy swoimi rewirami. Oczywiście, można postawić pytanie, czy jest to najpilniejszy projekt w czasach kryzysu energetycznego, który wymusza oszczędności, w tym ograniczenia w oświetlaniu ulic, ale przecież trzeba mieć nadzieję, że ów kryzys nie będzie trwał wiecznie.

Z kolei drugi ze zgłoszonych pomysłów infrastrukturalnych, choć przecież też nie nowy, wydaje się być dobrze wpisany we współczesne realia. Zadanie 39 Zaprośmy "Żwirka" na drogę 941- w czystych butach do Centrum Głogoczowa to kolejna już próba pozyskania środków na udrożnienie starego szlaku, wybitnie skracającego odległość z dzielnicy Jaworzna do centrum wsi. Koncepcja ta zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, gdy jak wydaje się - ze względu na zbliżający się kryzys ekonomiczny i energetyczny, część osób będzie musiała zrezygnować z jazdy samochodem na rzecz spacerów piechotą.

Dwa pozostałe zadania związane są z zakupami wyposażenia, które służyć będzie Mieszkańcom wsi. Zadanie nr 30 Głogoczów pod chmurką - czyli zakup wyposażenia do organizacji imprez wiejskich, któremu patronują Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, ma na celu nabycie namiotów oraz stołów z ławkami, które będą mogły służyć organizacji imprez plenerowych. Sądząc po frekwencji jaką cieszył się (pomimo niesprzyjającej pogody) sierpniowy festyn strażacki, jest duże zapotrzebowanie w Głogoczowie na tego typu wydarzenia, więc stosowne wyposażenie na pewno się przyda.

Również drugi z pomysłów "zakupowych" ma szansę w przypadku realizacji dobrze przyczynić się Mieszkańcom wsi. Pomysł nr 36. Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie jak na Wimbledonie. Zakup traktora ogrodowego. zrodził się w środowisku związanym z Klubem Sportowym "Iskra", ale trzeba pamiętać, że boisko służy nie tylko drużynie seniorskiej rozgrywającej tu swoje mecze, ale także rzeszy dzieci i młodzieży odbywającej tu swoje liczne treningi. Utrzymanie murawy w dobrej kondycji jest więc nie lada wyzwaniem.

Które z wymienionych zadań zyska większą popularność i zostanie skierowane do realizacji? Czy ważniejsza okaże się nowa droga do dużej dzielnicy czy równo przystrzyżony trawnik na boisku. Czy ławki i namioty, które będą użyte raz czy dwa razy w roku okażą się ważniejsze od lamp świecących co noc? Wszystko w rękach Mieszkańców, którzy mogą wypowiedzieć się na temat swoich preferencji albo w formie elektronicznej, głosując na stronie https://myslenice.budzet-obywatelski.org/glosowanie albo w wersji papierowej, wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny ustawionej w Szkole.

Warto się pospieszyć, gdyż głosować można tylko do najbliższego piątku do godziny 14:00

pliki do pobrania:

Karta do głosowania

2022-09-21, Jan Sikora


Walne Zebranie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

1 września w gościnnych progach Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie odbyło się wg. zaplanowanego porządku Walne Zebranie Członków SWIG. Poza formalnymi, ale bardzo ważnymi elementami a więc przyjęciem Sprawozdań i udzieleniem Absolutorium dla Zarządu, zebranie było też miłym spotkaniem, inspirującymi rozmowami oraz okazją do wymiany doświadczeń.

Wkrótce podzielimy się z Państwem pomysłem, który "urodził" się w trakcie zebrania a dziś serdecznie dziękujemy za obecność oraz każdy przejaw życzliwości do Naszych działań.

Wracamy do comiesięcznych, regularnych spotkań “na żywo” a więc zebrań w każdy ostatni czwartek o godz. 18:00 w WDK - zapraszamy wszystkich chętnych

2022-09-01_ZZW_SWIG_(1).jpg 2022-09-01_ZZW_SWIG_(2).jpg 2022-09-01_ZZW_SWIG_(3).jpg

2022-09-01, Monika Kobus


Rozmowy o chodniku

2022-08-17_Spotkanie_u_Wicestarosty.jpg We wtorek i środę, przy powiatówce nad kościołem, zaobserwować można było brygadę oczyszczającą przydrożne rowy. Dla wyjaśnienia, czy aby prace te nie stoją w kolizji z planami budowy kolejnego, bardzo wyczekiwanego odcinka chodnika, spotkałem się w dniu dzisiejszym z Wicestarostą - Panem Rafałem Kudasem.

Otrzymane informacje, jak to zazwyczaj w takich wypadkach, były dwojakie - dobre i trochę mniej dobre. Wniosek o dofinansowanie budowy chodnika został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) a na jego ocenę i decyzję o wysokości wsparcia finansowego przyjdzie jeszcze trochę poczekać. W praktyce oznacza to, że planowane na jesień tego roku prace, przesuną się najprawdopodobniej na wiosnę 2023 roku.

Ten poślizg zapewne zmartwi mieszkańców Stradomia i Zagorzyńca, ale będzie miał też dobre konsekwencje. Według aktualnych założeń Władz Powiatu, cały zaplanowany 500-metrowy odcinek będzie budowany w ramach jednego zadania. Zarzucony został pomysł etapowania prac, co z jednej strony, na pewno przyczyni się do zracjonalizowania kosztów, a z drugiej, zmniejszy uciążliwości związane z budową. Rozwiązanie takie przyczyni się też do redukcji potencjalnych zagrożeń - pierwszy etap budowy chodnika miał się kończyć przy skrzyżowaniu przy lustrze, a więc w miejscu bardzo niebezpiecznym, z ograniczoną widocznością. Aktualnie planowany zasięg chodnika zaznaczony jest na grafice poniżej.

2022-08-17_Planowany_odcinek_chodnika.jpg 2022-08-17_Czyszczone_rowy.jpg

2022-08-17, Jan Sikora


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl