www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Próbujemy reaktywować serwis glogoczow.pl
 
Niestety, system CMS używany od 2013 roku musiał zostać wyłączony ze względu na zmieniające się standardy w obsłudze skryptów PHP. Dlatego wracamy do wersji starszej, co dla wielu będzie pewnie okazją do przypomnienia sobie, czym żył Głogoczów 8 lat temu. Mamy nadzieję jednak, że wkrótce zostaną tu zamieszczone teksty jak najbardziej aktualne.

logo SWIG Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

kalendarium
Kartka z kalendarza: 2023-02-06_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-02-07_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-02-17_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-02-20_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-02-28_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-03-06_Odpady.png

Wiadomości


Ankiety o DK7 dostarczone!

2023-01-09 Przekazanie ankiet w sprawie DK7 9 stycznia został dostarczony do biura Mostów Katowice Sp. z o.o. pakiet 122 ankiet od Mieszkańców Głogoczowa na temat przebudowy zakopianki. Lwia część owych ankiet wypełniona była według wzoru przygotowanego na bazie konsultacji z końcówki grudnia i ustaleń z Zebrania Wiejskiego z 4 stycznia, ale były też ankiety opracowane indywidualnie i prezentujące inne opinie.

Duża liczba ankiet jest jasnym sygnałem tak dla Projektanta jak i dla Inwestora, że podnoszone tematy są bardzo istotne i wymagają wnikliwej analizy. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to także motywacja do wprowadzenia takich rozwiązań które jak najlepiej zaspokoją potrzeby nie tylko "turystów z Warszawy", ale także nas, Mieszkańców Głogoczowa zmuszonych tolerować ruchliwą drogę krajową w swoim sąsiedztwie.

Jan Sikora; 2023-01-09


Ankieta na temat przebudowy DK7

Szanowni Państwo!

Konieczność naniesienia uwag, zgłoszonych w środę podczas Zebrania Wiejskiego, do przedstawionego szkicu ankiety konsultacyjnej w sprawie przebudowy DK7, trochę wydłużyła ponad plan czas redagowania finalnego dokumentu. W czwartek już późnym wieczorem zamieściłem w tym miejscu ankietę w "wersji sołtysa". Intencją moją było, by mieli Państwo możliwość jak najszybszego zapoznania się z tekstem:

Ankieta sołtysa

Teraz, aktualizując wczorajszy wpis, zamieszczam kolejne dokumenty:

Zachęcam do korzystania z powyższych wzorów, i liczne wysyłanie ankiet. Wydaje się, że znaczenie może mieć nie tylko siła argumentów, ale również argument siły - tu konkretnie - duża liczba wysłanych ankiet, nawet jeśli będzie kopią jednego wzoru, utwierdzi GDDKiA w przekonaniu, że wieś nie tylko jest żywotnie zainteresowana planami przebudowy zakopianki, ale również, że Mieszkańcy Głogoczowa wiedzą czego oczekują, potrafią te oczekiwania racjonalnie uzasadnić, a być może, jeśli będzie taka potrzeba to i o nie zawalczyć.

Oczywiście, powtarzając to o czym kilkukrotnie mówiłem na Zebraniu - wzór ankiety nie jest próbą wymuszenia na Mieszkańcach przyjęcia jednego stanowiska. Jest rzeczą normalną, że się różnimy, i nawet jeśli zgadzamy się co do ogólnego kierunku możemy mieć różne zdanie w mniej lub bardziej ważnych detalach i aspektach. Możemy inaczej rozkładać akcenty. Tu przykład z rozmowy z dnia dzisiejszego - Gdyby GDDKiA zgodziła się na estakadę przez centrum, to czy przystanki autobusowe mają być na górze, przy jezdni, czy na dole, przy parkingach i przejściach. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Dlatego zachęcam, jeśli Państwo czują taką potrzebę, do modyfikowania wedle własnego uznania treści ankiety, albo wręcz, przygotowanie swojego wzoru. Być może są kwestie, które pomimo całej staranności włożonej w przygotowanie naszego wzoru mi umknęły. Byłoby z korzyścią, gdyby one na etapie analizy ankiet też wybrzmiały.

Pozostaje jeszcze kwestia techniczna i organizacyjna. Ankiety można wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@mostykatowice.pl, pocztą tradycyjną na adres: Mosty Katowice Sp. z o.o.; ul. Rolna 12; 40-555 Katowice, lub faxem na numer 32 603 34 12. Ważne by ankiety były podpisane. Jeśli wysyłane są pocztą elektroniczną, to formalnie możliwości są dwie: albo podpis elektroniczny, na przykład taki, który można wygenerować na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany (proszę spojrzeć na ankietę sołtysa jak to wygląda), albo w formie pełnego skanu odręcznie podpisanej kompletnej ankiety. Co prawda Pan Burmistrz zapowiedział, że będzie interweniował w Mostach, by względy formalne nie były traktowane rygorystycznie, ale moje doświadczenie z urzędami typu GDDKiA są takie, że niestety, na stronę formalną trzeba starannie zwracać uwagę. Żeby się nie okazało, że ankieta z dopisanym w komputerze imieniem i nazwiskiem zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Dla pewności, ankiety składane pocztą elektroniczną warto będzie przesłać w kopii do Pana Burmistrza lub do mnie.

Jan Sikora; 2023-01-05, aktualizacja 2023-01-06


Porozmawiajmy o DK7

2022-12-12_Spotkanie_informacyjne_w_sprawie_przebudowy_DK7 12 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne, na temat koncepcji i planów modernizacji zakopianki na czterokilometrowych odcinku, przecinającym centrum Głogoczowa. Witając licznie zgromadzonych mieszkańców oraz przedstawiając przybyłych na spotkanie przedstawicieli GDDKiA i Mostów Katowice S.A. sołtys podkreślił, iż dyskusja o DK7 jest tak naprawdę dyskusją o przyszłości Głogoczowa, gdyż przebiegająca przez środek wsi droga, determinować będzie jej rozwój. Sołtys zauważył, że ta dyskusja nie będzie łatwa. Z jednej strony, o skrzyżowaniach i przejazdach bezkolizyjnych Głogoczów marzył i dopominał się ich od wielu lat, więc trzeba wykorzystać szansę, gdy wreszcie GDDKiA jest skłonna do rozmów. Z drugiej strony, GDDKiA proponując bezkolizyjne skrzyżowania czy przejazdy łączące dwie części wsi, będzie oczekiwała zgody na pozamykanie dotychczasowych licznych zjazdów i wjazdów. Tu potrzebna będzie refleksja, jak daleko można GDDKiA ustąpić.

Po zreferowaniu przez panią Magdalenę Karolak (kierownik projektu z ramienia GDDKiA) i pana Marcinę Suchetę (kierownik projektu z ramienia Mosty Katowice S.A) założeń programu inwestycyjnego oraz trzech wariantów modernizacji drogi, a także po pobieżnym nakreśleniu zasad przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe, głos otrzymali mieszkańcy. W dosyć emocjonującej dyskusji, poruszonych zostało aż 25 unikalnych kwestii. Sporo kontrowersji wzbudził zwłaszcza wariant fioletowy - zakładający poprowadzenie zakopianki częściowo po nowym śladzie - związany z licznymi wyburzeniami domów na Szwabach. Mieszkańcy wyartykułowali też obawy związane z usytuowaniem węzłów na terenach zalewowych, zaś przedstawiciele biznesu, wyrazili sprzeciw wobec prób odcięcia ich przedsiębiorstw od dostępu do drogi krajowej.

W świetle postępowania projektowego, najtrafniejsza nawet krytyka wyrażona w formie ustnej podczas spotkania, nie ma jednak żadnej mocy formalnej. Procedura przewiduje, że głos mieszkańców, by był zauważony, musi być wyrażony w formie ankiety przygotowanej przez projektanta.

By dobrze się przygotować do wypełnienia wspomnianych ankiet, sołtys po licznych rozmowach z mieszkańcami i konsultacjach z radnymi i burmistrzem, zaproponował następujący tok postępowania:

  1. Konsultacje indywidualne, z możliwością kolejnej analizy rysunków projektowych, które odbędą się w budynku WDK w Głogoczowie w dniach:
    • Środa 28 grudnia - w godzinach 17:00 - 19:00
    • Czwartek 29 grudnia - w godzinach 9:00 - 11:00
    • Piątek 30 grudnia - w godzinach 17:00 - 19:00
    Podczas konsultacji, zostaną wysłuchane i spisane uwagi mieszkańców, propozycje i sugestie, na podstawie których zostanie opracowanych projekt wzoru wypełnienia ankiety.
  2. Zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę, 4 stycznia o godzinie 17:00, również w WDK Głogoczów, podczas którego zaprezentowany i omówiony będzie projekt - propozycja wypełnienia ankiety.

Mając nadzieję na rzeczową i merytoryczną dyskusję, sołtys zaprasza do aktywnego uczestnictwa zarówno w konsultacjach indywidualnych, jak i w zebraniu wiejskim, gdyż rozmowa o DK7 jest rozmową o przyszłości Głogoczowa.

Jan Sikora; 2022-12-23


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl