www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Jesienne Spotkanie Mieszkańców

26 listopada, w andrzejkową sobotę miałam wielką przyjemność gościć Mieszkańców Głogoczowa na dorocznym Spotkaniu Jesiennym. Bardzo mi miło, że moje zaproszenie przyjęło tak wiele osób. Napawa radością fakt, iż grono Mieszkańców, którzy odwiedzają Dom Kultury uczestnicząc w organizowanych cyklicznie spotkaniach, jest coraz większe i coraz bardziej zróżnicowane zarówno pod względem wieku jak i upodobań artystycznych.

Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy.

Nasze Spotkania zawsze uświetnia muzycznie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie. Nie inaczej było i tym razem. W programie mini-koncertu znalazły się utwory patriotyczne i rozrywkowe. Wartą zapamiętania ciekawostką było wykonanie wiązanki utworów z repertuaru Anny Jantar, w trakcie którego, fragmenty piosenek zaśpiewali w duecie Paulina Jamróz i dyrygent Józef Maniecki. Było to bodaj pierwsze publiczne wykonanie utworu przez głogoczowską orkiestrę w takiej aranżacji.

Po raz pierwszy duży program przedstawili harcerze z 14 MDH Zośka z Głogoczowa działający pod kierunkiem druhny Justyny Holewy. Przybliżyli obecnym ideały skautingu i przedstawili własne osiągnięcia pląsając i śpiewając harcerskie piosenki.

Gościem honorowym Jesiennego Spotkania był ks. Henryk Majkrzak, który opowiadał zgromadzonym o swojej ostatniej - wrześniowej podróży po Jordanii. Swobodny, bogaty w ciekawostki i anegdoty, tok narracji oraz setki zdjęć wzbudzały żywe zainteresowanie. Ksiądz Henryk przywiózł ze sobą jordańskie nakrycie głowy - kufię które cieszyło się dużym powodzeniem zwłaszcza wśród najmłodszych obecnych. Starszych interesowały bardziej książki autorstwa księdza, które opatrzone autografami rozeszły się w mgnieniu oka.

Ostatnim punktem programu Spotkania było wspólne śpiewanie do którego na akordeonie przygrywał sołtys Jan Kantor. Mieliśmy zróżnicowany repertuar - od piosenek żołnierskich, wojskowych, przez patriotyczne do ludowych i biesiadnych. Wszyscy pięknie śpiewali chórem, a niektórzy nawet solo!

Dziękuję wszystkim tym, którzy dla nas występowali. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali i przeprowadzili spotkanie pod względem techniczno - dekoracyjno - kulinarnym. Dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i Przyjaciółkom Domu Kultury za przepyszne ciasta oraz kanapeczki - dzieła sztuki. Panom za obsługę techniczną, akustyczną i multimedialną. Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Głogoczowa za udostępnienie sprzętu niezbędnego do nadaniu spotkaniu odpowiedniej oprawy.

Mam nadzieję, że wspomnienia z naszego wspólnego wieczoru pozostaną w Państwa pamięci a załączone zdjęcia pozwolą zachować ich świeżość.

8.12.2011, Grażyna Głąb (WDK)

2011-11-26_Spotkanie_Jesienne_-_plakat.jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[01].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[02].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[03].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[04].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[05].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[06].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[07].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[08].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[09].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[10].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[11].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[12].jpg 2011-11-26_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[13].jpg listki
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl