www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Cmentarz komunalny w Głogoczowie


Zakupienie gruntu na smentarz.

Według wezwania przedstawionego C.K. urzędu powiatowego myślenickiego z dnia 9-go grudnia 1863 Nr 3328 Gromada Głogoczowska złożyła pieniądze 60 flr. (...) siedem sążni szerokości a dziewiętnaście długości (...) właścicielowi Wojciechowi Uchaczowi według dobrowolnej umowy dnia 26-go stycznia 1864 roku przy Urzędzie Gromadzkim i świadkach podpisanych doręczyłem, których to 60 flr. Wojciech Uchacz kwituje i grunt zwyż wspomniany na wieczne czasy odstępuje.

Głogoczów dnia 26-go stycznia 1864.

Świadkowie:
Wojciech Pulchny
Wojciech Stachura
Michał Pulchny
(...)
(...)
Józef Sikora

Wojciech Uchacz
właściciel

Spisał i podpisał X Jędrzej Ciszek

 

Liber Memorabilium in Głogoczów

(...) - tekst niewyraźny/trudno czytelny


MORS PARCIT NULLI

Administrator cmentarza: Urząd Miasta i Gminy Myślenice,
Gospodarz: Idzi Łężniak

Taki był początek obecnego cmentarza w Głogoczowie, potocznie nazywanego też "Uchaczówką".
Wcześniejszy, i dużo mniejszy od dzisiejszego cmentarz zlokalizowany był prawdopodobnie na terenie obecnych ogrodów plebańskich. Na terenie wsi daje się też odnaleźć ślady tzw. "cholernych cmentarzy". Jeden z nich znajduje się w lesie przy granicy z Bęczarką a pozostały po nim już mało wyraźne ślady obrzeży. Takie miejsca grzebalne powstawały prawdopodobnie w czasie kolejnych epidemii, które nawiedzały wieś w XIX w. W roku 1855 na cholerę zmarło w Głogoczowie 30 osób.
W początkowym okresie istnienia cmentarza na grobach stawiano krzyże drewniane, z czasem pojawiły się żelazne, a co bogatsi mieszkańcy fundowali kamienne nagrobki wykonane z piaskowca myślenickiego. Niestety niektóre z tych dzieł sztuki kamieniarskiej na przestrzeni lat bezpowrotnie zniknęły.

cm011.jpg cm012.jpg cm013.jpg cm021.jpg cm031.jpg cm032.jpg cm041.jpg cm042.jpg cm043.jpg cm051.jpg cm061.jpg cm071.jpg cm081.jpg cm082.jpg cm091.jpg cm092.jpg cm101.jpg cm102.jpg cm111.jpg cm121.jpg

02.11.2007, zdjęcia i tekst przekazała Pani Elżbieta Dymek

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl