www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Władze Stowarzyszenia:
  • Monika Kobus - prezes
  • Katarzyna Sobecka-Kromka - zastępca prezesa
  • Grażyna Głąb - sekretarz
  • Jan Sikora - skarbnik
  • Stanisław Laskowski - członek

Idea

Pomysł powołania Stowarzyszenia w Głogoczowie zrodził się jesienią 2006 roku.
Pomysłodawcami i inicjatorami powołania organizacji byli mieszkańcy wsi: Agnieszka Leśniak, Monika Kobus, Robert Chwastek oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Krzysztof Kania. Podczas licznych spotkań trwających od października 2006 roku do lutego 2007 roku ustalono główne cele i sposoby działania a także stworzono projekt statutu stowarzyszenia. Wśród głównych celów znalazły się m.in. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, działalność kulturalno-sportowa oraz edukacyjna, pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków, troska o ich stan i ochronę, a także pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Określono także sposoby realizacji tychże celów.

Kolejnym krokiem ku powołaniu stowarzyszenia było zebranie założycielskie, które odbyło się 06.02.2007 r. w Szkole Podstawowej w Głogoczowie. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób, w większości znanych już ze swego zaangażowania w życie wsi. Podczas spotkania poprawiono i przyjęto Statut, powołano Komitet Założycielski, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przyjęto także nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa (SWIG).

Początki działalności

Komitet Założycielski podjął starania o zarejestrowanie stowarzyszenia czyli uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Decyzję pozytywną wydał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 09-05-2007 roku. Stowarzyszenie zostało wpisane pod pozycją rejestru 0000279965.
Kolejnymi wymogami formalnymi były uzyskanie nr REGON (120476043) w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym oraz numeru NIP (6811955138) w Urzędzie Skarbowym.
Ostatnimi czynnościami związanymi z założeniem Stowarzyszenia były: wyrobienie pieczątki oraz założenie rachunku bankowego. Obecnie Stowarzyszenie posługuje się rachunkiem bankowym nr 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzonym przez NORDEA BANK POLSKA SA

Działalność

Działalność Stowarzyszenia skupiona jest w trzech obszarach:

  • Lobbing na rzecz lokalnej społeczności, promowanie wizerunku wsi,
  • Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Urzędu Miasta i Gminy oraz Unii Europejskiej adresowanych do mieszkańców Głogoczowa,
  • Tworzenie platformy dyskusji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami,

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
32-444 Głogoczów 406
Poczta Elektroniczna: swig@glogoczow.pl

Aktualności związane z działalnością SWIG


Robotyka dla dzieci

2022-04-20 Lego Od najbliższego czwartku wracają zajęcia z robotyki dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filią w Głogoczowie.

Zajęcia z robotyki to połączenie najwspanialszej zabawy z nauką, wspierające rozwój kompetencji przyszłości. Doskonale wpływają na rozwój dziecka, rozwijają sprawność manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą konsekwencji i dążenia do celu oraz strategicznego i analitycznego myślenia.

Dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2022 roku" a także dzięki gościnności Wiejskiego Domu Kultury zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się o godzinie 19:00 w czwartki. Obowiązują zapisy a decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy.

- Formularz zapisów -

Jan Sikora, 20.04.2022


"Kolejny wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia" - zapraszamy do wspólnych ćwiczeń

Kiedy w 2019 roku podjęliśmy decyzję o organizacji zajęć sportowych dla dorosłych, nie sądziliśmy, iż działalność ta będzie trwała prawie nieprzerwanie przez tyle lat. Okazało się jednak, że zajęcia ruchowe dla dorosłych mają swoich bardzo wytrwałych uczestników.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprosić Państwa do kolejnego projektu. Dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Myślenice oraz pracy wolontarystycznej członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa zajęcia są bezpłatne. Spotykamy się z Trenerką w każdy wtorek o godzinie 19:00 na platformie ZOOM. Zajęcia trwają 60 min a każda sesja rozpoczyna się ćwiczeniami oddechowymi a kończy relaksem. Uczestnicy podkreślają jak bardzo jest to miła część zajęć dająca odpoczynek po całym, czasem mocno zabieganym dniu.

Proponowane ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy a zrównoważony wysiłek fizyczny, dogłębnie angażujący konkretne partie mięśniowe, przynosi szereg korzyści prozdrowotnych: pomaga w utrzymaniu optymalnej masy ciała, kształtuje sylwetkę, zwiększa wytrzymałość organizmu, wspiera odporność, a do tego buduje elastyczność i siłę mięśni. Proponowana przez nas aktywność fizyczna jest dodatkowo bardzo uniwersalna, nie ma ograniczeń wiekowych i specjalnych wymagań. Wystarczą chęci, mata i kawałek podłogi. Warto zrobić coś dla siebie i rodziny, bo co cenniejszego możemy dać najbliższym, niż nasz spokój i zdrowie?

Zapraszamy do zapisów:

organizatorzy i sponsorzy

Jan Sikora; 2022-04-14


Konkurs plastyczny - "Wiosna, ach to Ty..."

Plakat - Wiosna ach to ty... Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kruczka w Myślenicach - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Wiosna_ach_to_ty..."

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna o tematyce wiosennej, a wszelkie informacje na jego temat znajdują się na stronie Wiosna ach to Ty - Konkurs plastyczny - 2022

Jan Sikora; 2022-03-21


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl