www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Władze Stowarzyszenia:
  • Monika Kobus - prezes
  • Katarzyna Sobecka-Kromka - zastępca prezesa
  • Grażyna Głąb - sekretarz
  • Jan Sikora - skarbnik
  • Stanisław Laskowski - członek

Idea

Pomysł powołania Stowarzyszenia w Głogoczowie zrodził się jesienią 2006 roku.
Pomysłodawcami i inicjatorami powołania organizacji byli mieszkańcy wsi: Agnieszka Leśniak, Monika Kobus, Robert Chwastek oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Krzysztof Kania. Podczas licznych spotkań trwających od października 2006 roku do lutego 2007 roku ustalono główne cele i sposoby działania a także stworzono projekt statutu stowarzyszenia. Wśród głównych celów znalazły się m.in. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, działalność kulturalno-sportowa oraz edukacyjna, pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków, troska o ich stan i ochronę, a także pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Określono także sposoby realizacji tychże celów.

Kolejnym krokiem ku powołaniu stowarzyszenia było zebranie założycielskie, które odbyło się 06.02.2007 r. w Szkole Podstawowej w Głogoczowie. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób, w większości znanych już ze swego zaangażowania w życie wsi. Podczas spotkania poprawiono i przyjęto Statut, powołano Komitet Założycielski, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przyjęto także nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa (SWIG).

Początki działalności

Komitet Założycielski podjął starania o zarejestrowanie stowarzyszenia czyli uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Decyzję pozytywną wydał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 09-05-2007 roku. Stowarzyszenie zostało wpisane pod pozycją rejestru 0000279965.
Kolejnymi wymogami formalnymi były uzyskanie nr REGON (120476043) w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym oraz numeru NIP (6811955138) w Urzędzie Skarbowym.
Ostatnimi czynnościami związanymi z założeniem Stowarzyszenia były: wyrobienie pieczątki oraz założenie rachunku bankowego. Obecnie Stowarzyszenie posługuje się rachunkiem bankowym nr 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzonym przez NORDEA BANK POLSKA SA

Działalność

Działalność Stowarzyszenia skupiona jest w trzech obszarach:

  • Lobbing na rzecz lokalnej społeczności, promowanie wizerunku wsi,
  • Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Urzędu Miasta i Gminy oraz Unii Europejskiej adresowanych do mieszkańców Głogoczowa,
  • Tworzenie platformy dyskusji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami,

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
32-444 Głogoczów 406
Poczta Elektroniczna: swig@glogoczow.pl

Aktualności związane z działalnością SWIG


Za ubrania – wpłać dla Frania

2022-11-24_Razem_dla_Frania_-_ulotka.jpg Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Głogoczowie zapraszają na akcję charytatywną w ramach zbiórki "Razem dla Frania Foremnego"

Kiermasz ubrań (i nie tylko) pod hasłem "Za ubrania – wpłać dla Frania" odbywać się będzie w piątek, 2 grudnia w sali Wiejskiego Domu Kultury w godzinach 8:00 - 17:30.

Przyjdź – wybierz coś dla siebie i daj szansę Franiowi na zdrowie!

Przekaż znajomym, sąsiadom, udostępnij - Razem możemy więcej!

Jan Sikora; 2022-11-29


Pilotażowy kiermasz ubrań (akcja charytatywna dla Frania)

2022-11-24_Razem_dla_Frania_-_ulotka.jpg W najbliższy czwartek, 24 listopada 2022 r. w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie odbędzie się pierwszy, pilotażowy kiermasz ubrań (i nie tylko), którego celem będzie pozyskanie środków zasilających zbiórkę "Razem dla Frania Foremnego". Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:15 a jego zakończenie zaplanowane jest na godzinę 19:15. O godzinach 18:30, 18:45 i 19:15 przeprowadzone zostaną licytacje najciekawszych, wybranych przez koordynatorów akcji przedmiotów.

Przedmioty wystawione na kiermaszu, zostały przekazane nieodpłatnie przez ludzi dobrej woli. Pozyskać je będzie można w zamian za wpłatę na zbiórkę "Razem dla Frania Foremnego".

Wydarzenie ma charakter otwarty, a koordynują je Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Głogoczowie,

Jan Sikora; 2022-11-23

Pilotażowy kiermasz, pomimo śnieżycy powodującej utrudnienia drogowe, mocno zniechęcające do wyprawy do WDK, pozwolił uzbierać dla Frania 575 zł.

dodane: 2022-11-29


2022-11-16_Choinka_mojej_babci_2022_-_plakat.jpg

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej ogłaszają:

Konkurs "Choinka Mojej Babci" - edycja 2022

Na prace konkursowe, czyli łańcuchy, ozdoby choinkowe, szopki i stroiki świąteczne które oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych organizatorzy czekają od 22 listopada do 6 grudnia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia na stronach internetowych glogoczow.pl i glogoczow.myslenice.pl oraz na profilach FB organizatorów. Szczegółowe informacje zawarte są w Postanowieniach Konkursowych

Uwaga! najpiękniejsze prace zostaną przekazane na kiermasz charytatywny dla Franka Foremnego, młodego mieszkańca Głogoczowa walczącego z nowotworem.

Jan Sikora; 2022-11-16


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl