www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wywiad z Panem Józefem Kaczorem - Opiekunem Koła Szachowego WDK

26 lutego, uroczystym Turniejem Szachowym, Koło Szachowe przy WDK Głogoczów będzie świętować jubileusz 10-ciu lat działalności. O początkach działalności Koła, jego osiągnięciach i planach na przyszłość, w wywiadzie dla www.glogoczow.pl opowiada Pan Józef Kaczor - pomysłodawca założenia Koła i jego opiekun.

Jakie były początki Koła Szachowego w Głogoczowie?

Początki działalności sięgają 1998 roku. Wtedy zaproponowałem zorganizowanie Koła Szachowego. Wszystko się zaczynało na pożyczonym sprzęcie. Z MOKISu, którego dyrektorem był wówczas Pan Jan Koczwara, dostaliśmy kilka szachownic. Zaczęliśmy się uczyć gry w szachy, a także rozpoczęliśmy starty w lokalnych turniejach, organizowanych wówczas przez Klub Albert Myślenice.

Chętnych było sporo, na zajęcia odbywające się w WDK przychodziło około 20 osób. Z tej grupy do dzisiaj grają Joanna Mistarz, Edyta Wróblewska, Piotr Mistarz, Maciej Tajduś.

Jednak za oficjalny początek działalności Koła Szachowego WDK przyjmujemy pierwsze starty w zawodach IV ligi szachowej, której rozgrywki toczyły się m. in.: Krakowie, Limanowej, Wadowicach i Głogoczowie.

Skąd u Pana zamiłowanie do gry w szachy?

Moja pasja gry w szachy ma swój początek jeszcze w czasach służby wojskowej. Zdobyłem wtedy tytuł Mistrza VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Później, brałem udział w zawodach na terenie województwa.

Kto wspierał działalność koła szachowego?

Koło zostało założone przy WDK. Pani Grażyna Głąb z dużym zaangażowaniem podeszła do tego pomysłu. Również Pani Anita Werner, która przez pewien czas była kierownikiem WDK, traktowała działalność koła z dużą życzliwością. Koło wspierały też prywatne osoby i firmy, między innymi pan Grzegorz Gomulak, firma Fantic, oraz myślenicka księgarnia Pod Arkadami.

Działalność Koła to nie tylko nauka gry w szachy i uczestnictwo w turniejach, ale także organizacja turniejów szachowych. Jakie osiągnięcia Koło ma na tym polu?

Koło było współorganizatorem turniejów o Puchar Prezesa Małopolskiego Związku Szachowego. W roku 2003 organizowaliśmy - podczas Dni Myślenic - zawody o Puchary Burmistrza i Starosty. Współuczestniczyliśmy w organizacji Mistrzostw Służb Mundurowych na terenie powiatu myślenickiego. Organizowaliśmy indywidualne Mistrzostwa Powiatu i drużynowe Mistrzostwa Szkół.

Ważną imprezą są także Międzygminne Zawody Szachowe. Warto wspomnieć, że kiedyś była to impreza objazdowa, której kolejne turnieje odbywały się w różnych miejscowościach na terenie powiatu, w tym również i w Głogoczowie.

Ile osób gra obecnie w Kole Szachowym?

W chwili obecnej do naszego Koła Szachowego należy ośmiu seniorów i dwudziestu czterech uczniów szkól podstawowych i gimnazjów z Głogoczowa i Bęczarki.

Koło uczestniczy w turniejach na terenie województwa. Największą popularnością cieszą się międzygminne zawody szachowe. W tym turnieju w zeszłym roku Koło zajęło pierwsze miejsce drużynowo. W poprzednich latach byliśmy pięć razy na drugim miejscu, a trzy razy na trzecim.

A jakie są plany na przyszłość?

Koło ma zapewnione warunki do stabilnego rozwoju. WDK Głogoczów udostępnia miejsce do ćwiczeń i wspiera przy organizacji turniejów. Dobrze rozwija się współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. W ramach tej współpracy, informacje o działalności i sukcesach Koła zamieszczane są na stronach www.glogoczow.pl.

Tak więc plany na przyszłość i możliwości rozwoju zależą w głównej mierze od zaangażowania i zainteresowania samych członków Koła. Trzeba jednak pamiętać, że żeby zaangażowanie dzieci w tą niełatwą Królewską Grę przerodziło się w pasję i stało się źródłem satysfakcji oraz sukcesów, powinno być wspierane przez najbliższe środowisko - rodziców i szkołę.

Dziękuję za wywiad i życzę wielu sukcesów

Również dziękuję i zapraszam na udziału w Turnieju Jubileuszowym, który zostanie rozegrany w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie, w sobotę 26 lutego. Początek o godz. 14:00.

22.02.2011, Jan Sikora

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl