www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

SWIG - Nowe umiejętności - większe możliwości (projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

W roku 2011 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
W niniejszej galerii zebrane są zdjęcia związane z realizacją projektu, a o samym projekcie można przeczytać na stronie: http://glogoczow.pl/strona.php?tytul=Nowe_umiejetnosci_-_wieksze_mozliwosci_-_projekt_POKL

2011-09-22_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_plakat.jpg2011-09-22_Spotkanie_informacyjne_do_projektu_POKL_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_[01].jpg2011-09-22_Spotkanie_informacyjne_do_projektu_POKL_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_[02].jpg2011-09-22_Spotkanie_informacyjne_do_projektu_POKL_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_[03].jpg2011-10-14_Spotkanie_organizacyjne_do_projektu_POKL_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci.jpg