www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Kolejni Beneficjenci z Głogoczowa otrzymali certyfikaty

8 grudnia odbyły się ostatnie z zaplanowanych zajęć komputerowych w ramach projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy trzeciej już z kolei grupy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Gratulujemy zapału do nauki i wytrwałości. Byliście wspaniali!

Zaplanowane kursy komputerowe dobiegły końca - czas na pierwsze podsumowania, wnioski, liczby:

2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[1].jpg 2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[2].jpg 2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[7].jpg

26 Mieszkańców Głogoczowa w wieku 25-64 lat uczestniczyło i ukończyło szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym (20 osób) i zaawansowanym (6 osób). Odbyło się łącznie 120 godzin dydaktycznych szkolenia komputerowego.

W ramach projektu uczestnicy wzięli również udział w szkoleniu z zasady równości szans płci. Prawdopodobnie to pierwsze takie szkolenie w Głogoczowie.

Również po raz pierwszy został zrealizowany w Głogoczowie kurs komputerowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielający wsparcia osobom dorosłym. Jednocześnie jest to już trzeci projekt unijny realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa na rzecz Mieszkańców.

Nową jakością w ramach projektu było zorganizowanie stanowiska komputerowego dla uczestników kursu. Przenośny komputer został wyposażony w programy, których tajniki uczestnicy poznawali podczas kursów komputerowych (MS Word, Excel, Power Point 2007, CorelDRAW). Stanowisko komputerowe służyło osobom, które nie posiadały odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania do utrwalania zdobytych umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań. Komputer jest nadal dostępny i mamy nadzieję, że będzie wykorzystywany, tak aby osiągnięte rezultaty były trwałe a umiejętności nie zostały zapomniane co jest możliwe tylko dzięki stałym ćwiczeniom i kontaktowi z technologią informacyjną.

Niespodzianką dla uczestników kursu były zapewne treści ekologiczne, które stanowiły bazę do ćwiczeń w poszczególnych programach. Zależało nam bowiem na podniesieniu świadomości ekologicznej wśród uczestników szkoleń. W trakcie kursu Beneficjenci stworzyli m.in. internetowy poradnik/prezentację na temat segregacji śmieci - zapraszamy wszystkich do zapoznania się i stosowania.

Kursy dobiegły końca, ale projekt trwa do końca grudnia - już wkrótce zaprezentujemy raport z udzielonego w ramach projektu wsparcia a dzisiaj zapraszamy do przeczytania kolejnych fragmentów listów napisanych przez Uczestników kursów:

"Ten kurs na pewno mi się przyda w życiu. (...) Jestem za tym, aby nadal takie kursy były organizowane również z innych dziedzin"


"Kurs jest bardzo przydatny. Organizowany w sposób przemyślany i bardzo profesjonalny. Atmosfera miła, otwarta. Prowadzący w sposób bezpośredni i bardzo czytelny przekazuje wiedzę"


"Jestem bardzo zadowolony z tego kursu i oczekuję na więcej takich kursów"


"Dostępność do komputera bibliotece to bardzo dobry pomysł (...) Jako osoba 50-letnia uważam, że powinno być więcej kursów, nie tylko komputerowych"


"Bardzo dziękuję Paniom za bardzo dobrą organizację zajęć oraz za sam pomysł zorganizowania kursu. Podziękowania również pragnę złożyć wykładowcy, który bardzo profesjonalnie prowadzi kurs (...) W przyszłości proszę o zorganizowanie kursów na wyższym poziomie"


"Myślę, że takie kursy są bardzo potrzebne i proszę o więcej (...) Można jeszcze rozszerzyć kurs (więcej godzin, druga edycja), koniecznie ten sam prowadzący"


"Przy okazji miałam możliwość pogłębienia wiedzy na temat ekologii, gdyż na takich tekstach pracowaliśmy. Dziękuję! Prosimy o dalszy ciąg zdobywania wiedzy"

2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[3].jpg 2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[4].jpg 2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[5].jpg 2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[6].jpg

15.12.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl