www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Rok z językiem angielskim

Planujemy w przyszłym roku organizację Konkursu/Mini Olimpiady językowej, w której nasi uczniowie mogliby skonfrontować swoje umiejętności z rówieśnikami z innych miejscowości. Nic tak bowiem nie pomaga nauce jak dodatkowe wsparcie w postaci możliwości rywalizacji i atrakcyjnych nagród.

Dlatego prosimy, jeżeli ktoś może i ma chęć wsparcia naszych działań, o kontakt z Radą Rodziców lub Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Głogoczowa lub wpłaty na konto 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 z dopiskiem: wsparcie nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Nie bądźmy obojętni - wyrównujmy szanse dzieci póki jeszcze jest czas.

Rok szkolny 2009/2010 w Głogoczowie można nazwać: Rokiem z językiem angielskim.

Zaczęło się od realizacji przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Projektu: "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie". Przypomnijmy. Pomysł równoczesnej nauki dla rodziców i dzieci zyskał akceptację Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dzięki temu mógł być realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od kilku lat próbowano zorganizować grupowe, dodatkowe zajęcia językowe w Głogoczowie, szczególnie dla dzieci i młodzieży, jednak bezskutecznie. Dopiero wsparcie unijne przeznaczone między innymi na promocję kształcenia ustawicznego, doprowadziło do skutecznej realizacji tej edukacyjnej inicjatywy.

Po zakończonym Projekcie, w którym uczestniczyło 24 dorosłych i 24 dzieci, uczestnicy zadeklarowali chęć dalszej nauki organizując się w grupy i dając dobry przykład innym. Z biegiem czasu powstawały nowe grupy. Efektem WSPÓLNEJ INICJATYWY NA RZECZ EDUKACJI było 5 grup kursantów w wieku od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej gimnazjum. W sumie w czerwcu, zajęcia ukończyło, co zostało potwierdzone pamiątkowym dyplomem, 46 osób.
Motywacja oraz podejście do nauki było poważne, o czym mogą świadczyć wyniki przeprowadzonych przez lektora testów sprawdzających. W nagrodę za najlepiej napisane testy, bon na 50% zniżkę na naukę w przyszłym roku szkolnym otrzymały: Karolina Szafraniec, Joanna Wałęga i Katarzyna Piszczek
Gratulujemy.

2010-06-23_Rok_z_j+ezykiem_angielskim_-_zako+nczenie_[5].jpg Ale największym chyba sukcesem jest kontynuowanie nauki przez uczestników dorosłych. 11 osób dorosłych, prawie w 100% aktywnych zawodowo, pomimo swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych, co środę systematycznie uczyło się języka angielskiego. Na zakończenie kursu zostali ocenieni testem sprawdzającym i bez taryfy ulgowej otrzymali certyfikaty z oceną wystawioną przez lektora.

Do systematycznie powiększającego się grona osób uczących się w Głogoczowie języka angielskiego dodać jeszcze trzeba uczestników kolejnego Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólne poszukiwanie rozwiązań - Nauka języka angielskiego", w którym brało udział 32 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia językowe prowadzone były przez lektorów ze Szkoły Języków Obcych CE LINGUA, która już trzy lata temu zaczęła uczyć najmłodszych Głogoczowian. Sukcesy uczestników, zarówno dzieci jak i dorosłych, są w znacznej mierze zasługą lektorów: Pani Darii Goldstein i Pana Michała Surmy, którzy stosując zróżnicowane i atrakcyjne formy i metody nauczania udowodnili, że nauka może sprawiać radość.

2010-06-23_Rok_z_j+ezykiem_angielskim_-_zako+nczenie_[6].jpg 2010-06-23_Rok_z_j+ezykiem_angielskim_-_zako+nczenie_[4].jpg 2010-06-23_Rok_z_j+ezykiem_angielskim_-_zako+nczenie_[3].jpg 2010-06-23_Rok_z_j+ezykiem_angielskim_-_zako+nczenie_[2].jpg 2010-06-23_Rok_z_j+ezykiem_angielskim_-_zako+nczenie_[1].jpg

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w przygotowanej

oraz do odpowiedzi na pytania ankietowe w niej zamieszczone. Pozwoli to w przyszłym roku szkolnym rozpocząć naukę sprawnie i w jednym czasie dla wszystkich grup.

Tymczasem życzymy wszystkim udanego wypoczynku i wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce, a dla relaksu proponujemy kilka humorystycznych pytań, które były przedmiotem ostatnich zajęć w grupie osób dorosłych.

How do you know if there is an elephant under your bed?
-The ceiling is very close.

How does an elephant get down from a tree?
-It sits on a leaf and waits for autumn.

Why is an elephant large, grey and wrinkled?
-Because if it was small, white and smooth it would be an aspirin.

Monika Kobus
Katarzyna Sobecka-Kromka
Rada Rodziców i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
23.06.2010,

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl