www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej

Zamieszczone poniżej zdjęcia pokazują różne wydarzenia szkolne z roku 2006 jakie uchwycił obiektyw aparatu. Zdjęcia te przekazał Pan Krzysztof Kania - dyrektor ZPO

2006-04-xx_Akademia_w_rocznic+e_+smierci_papie+za_Jana_Paw+la_II.jpg 2006-05-xx_Akademia_z_okazji_+swi+eta_3-go_Maja_[1].jpg 2006-05-xx_Akademia_z_okazji_+swi+eta_3-go_Maja_[2].jpg 2006-05-xx_Akademia_z_okazji_+swi+eta_3-go_Maja_[3].jpg 2006-05-xx_Dzie+n_Matki.jpg 2006-05-xx_Klasa_II_na_majowym_spacerze_[1].jpg 2006-05-xx_Klasa_II_na_majowym_spacerze_[2].jpg 2006-05-xx_Laureaci_konkursu_czytelniczego_2005-2006.jpg 2006-06-01_Dzie+n_Dziecka_[1].jpg 2006-06-01_Dzie+n_Dziecka_[2].jpg 2006-06-xx_Zako+nczenie_roku_szkolnego.jpg 2006-06-xx_Ziemia_My+slenicka_na_szkolnym_festynie.jpg 2006-10-xx_Akademia_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej.jpg 2006-xx-xx_Budynek_Szko+ly.jpg

Czerwiec 2008 - Piknik szkolny, zdjęcia przekazane przez Pana Przemysława Boronia

2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[01].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[02].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[03].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[04].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[05].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[06].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[07].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[08].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[09].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[10].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[11].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[12].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[13].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[14].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[15].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[16].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[17].jpg 2008-06-xx_Piknik_Szkolny_[18].jpg
2010-11-20_Czekoladowe_Andrzejki.jpg 2010-11-20_Czekoladowe_Andrzejki_-_plakat.jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[01].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[02].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[03].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[04].jpg 2011-10-21_Odblaskowa_szko+la_[05].jpg 2024-04-05_Deklaracja_utworzenia_pi+atego_oddzia+lu.jpg


poprzednia galeriawszystkie galerie
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl