www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wybory Samorządowe 2010 - Prezentacje kandydatów do Rady Gminy i Rady Powiatu

http://www.maszglos.pl/ 29 września 2010 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii "Masz Głos - Masz Wybór".

Celem udziału Stowarzyszenia w kampanii, jest zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Głogoczowa do uczestnictwa w wyborach samorządowych 2010 oraz ułatwienie im podjęcie świadomego wyboru.

Jednym z działań, podjętych w ramach kampanii, jest niniejsza prezentacja kandydatów do Rady Gminy i Rady Powiatu związanych z lokalną społecznością.

W ogłoszeniach na stronie www.glogoczow.pl zwróciliśmy się do osób startujących w wyborach, a odwołujących się do związków z Głogoczowem, o wypełnienie prostego kwestionariusza. Na propozycję odpowiedziało pięcioro kandydatów. Aby zapoznać się z udzielonymi odpowiedziami należy wybrać nazwisko ze spisu umieszczonego w ramce z lewej strony.

10.11.2010, Jan Sikora

 


Zobacz aktualności związane z wyborami samorządowymi 2010

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl