www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podziel się podatkiem

Wielka siła 1%

Do 30 kwietnia każdego roku musimy dokonać rozliczeń naszych zobowiązań podatkowych wobec Państwa. Od pewnego czasu ustawodawca obok nałożonego obowiązku dał nam też prawo decydowania o tym co stanie się z 1% naszego podatku.

Przekazując 1% swojego podatku sami decydujemy o tym, co stanie się z częścią naszych podatków i jak zostaną wykorzystane. Co więcej nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami a może w rzeczywisty sposób wspomóc potrzebujących. Jeśli natomiast nie skorzystamy z danego nam prawa i tak nie zostanie nam nic w kieszeni, po prostu o tym jak wydać całość naszego podatku zadecyduje rząd.

Katalog zadań publicznych które możemy wspomóc naszym 1% jest obszerny, każdy więc na pewno znajdzie organizację, która realizuje cele pożytku publicznego zgodne z jego przekonaniami, ideami, które są mu bliskie. Środki można przeznaczyć min. na pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, na wyrównywanie szans edukacyjnych, na wspieranie ekologii czy też organizację imprez kulturalnych. W ten sposób można wesprzeć organizacje, które pomagają zwierzętom, niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, które wspierają edukację, oświatę i wychowanie.

Swój 1% warto przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego, ponieważ każda z nich ma określony charakter swojej działalności, dzięki czemu pomoc trafia do potrzebujących.

Warto najpierw przemyśleć komu chcemy przekazać część naszego podatku, tak aby nasz wybór nie stał się przypadkowy. Szczególnie zachęcamy by pomagać osobom z naszego środowiska, naszej wsi. Dzięki temu łatwiej będzie się przekonać o sile 1%.

Nie pozostajmy obojętni - podzielmy się podatkiem

12 styczeń 2012, Jan Sikora
zmieniono: 2 marzec 2012

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl