www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

SWIG - Razem możemy więcej (projekt ze środków FIO)

W roku 2011 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą "SWIG - Razem możemy więcej". W niniejszej galerii zebrane są zdjęcia związane z realizacją projektu, a o samym projekcie można przeczytać na stronie: http://glogoczow.pl/strona.php?tytul=FIO_-_SWIG_-_Razem_mozemy_wiecej

2011-07-12_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_grafiki_wektorowej.jpg 2011-07-19_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_materia+ly_szkoleniowe.jpg 2011-07-19_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_grafiki_komputerowej.jpg 2011-07-19_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_grafiki_rastrowej.jpg 2011-07-22_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zako+nczenie_zaj+e+c_z_grafiki_komputerowej.jpg

Wycieczka do Pacanowa

2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_-_Plakat.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[01]_-_przystanek_na_kaw+e.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[02]_-_przywitanie_z_Kozio+lkiem.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[03].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[04].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[05]_-_czas_na_pami+atkowe_zdj+ecie.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[06].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[07]_-_w_ogrodzie.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[08]_-_w_ogrodzie.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[09]_-_ba+sniowe_prezentacje.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[10]_-_w_ba+sniowy_ogrodzie.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[11].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[12]_-_Pinokio.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[13].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[14]_-_w_Kurozw+ekach.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[15]_-_w_odwiedziny_do_bizon+ow.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[16].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[17].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[18].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[19].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[20].jpg
2011-09-13_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_oprogramowania_biurowego.jpg 2011-09-19_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_oprogramowania_biurowego.jpg 2011-10-01_Wycieczka_do_Teatru_-_Plakat.jpg

2011


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl