www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

"Rok z językiem angielskim" - Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2010/2011

15 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Głogoczowie prowadzone przez lektora Pana Michała Surmę. Grupa uczniów z I klasy prowadzona przez Panią Sabinę Knapczyk uroczyście zakończy zajęcia we wtorek, 21 czerwca.

Zajęcia językowe prowadzone były w ramach umowy zawartej pomiędzy Radą Rodziców przy ZPO w Głogoczowie a Szkołą Języków Obcych CeLingua. Naukę języka angielskiego wspierało w ciągu całego roku szkolnego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, które efektywnie pozyskało środki na realizację projektu "Rok z językiem angielskim" przy wsparciu Fundacji Orange - więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście "Rok z językiem angielskim" z dotacją Fundacji Orange.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów podjęło trud nauki języka angielskiego - łącznie na cotygodniowych zajęciach spotykali się uczniowie z wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz grupa dorosłych.

Prowadzone zajęcia były różnorodne i ciekawe, oparte na zróżnicowanych metodach nauczania (np. gry sytuacyjne, scenki,) oraz środkach dydaktycznych (np. multimedia, nagrania dźwiękowe, krzyżówki). Często lektor wprowadzał w tok nauki elementy zabawy, co zapewne przyczyniło się również do popularności zajęć językowych. Nowością w kończącym się właśnie roku szkolnym były multimedialne lekcje odbywające się raz w miesiącu dzięki zakupionemu w ramach projektu "Rok z językiem angielskim" rzutnikowi oraz materiałom dydaktycznym.

Nauka zaowocowała sukcesami i nagrodami - lektor na podstawie końcowego testu wyłonił w każdej grupie osoby, które otrzymały od Szkoły Językowej CeLingua 50% zniżkowy bon na kurs w przyszłym roku szkolnym. Gratulujemy! Osoby wyróżnione to:

  • Anna Kurowska - klasa II i III
  • Weronika Pałka - klasa IV
  • Jakub Cyrek - klasa V i VI
  • Katarzyna Piszczek - klasy gimnazjalne
  • Anna Janus - grupa dorosłych

Nagrodą główną dla ucznia, który spośród wszystkich uczestników napisał najlepiej test był bon z darmowym kursem na przyszły rok - otrzymała go Karolina Szafraniec z klasy IV b - GRATULACJE!

Wszyscy uczestnicy zajęć dodatkowych - 59 uczniów, którzy do końca uczestniczyli w zajęciach otrzymało dyplom potwierdzający ukończenie kursu z oceną wystawioną przez lektora oraz od Rady Rodziców niespodziankę na wakacje- piłkę

Bardzo cieszy fakt, że uczniowie dopytywali się czy w przyszłym roku szkolnym zajęcia będą kontynuowane. Mamy nadzieję, że zapału Wam nie zabraknie
Prosimy jedynie - zachowajcie zeszyty ćwiczeń, które otrzymaliście w trakcie nauki a my przechowamy do września podręczniki - wszystkie materiały dodatkowe.

Wypoczywajcie radośnie i bezpiecznie, SEE YOU!

15.06.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka

2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[01].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[02].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[03].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[04].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[05].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[06].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[07].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[08].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[09].jpg 2011-06-15_Zako+nczenie_zaj+e+c_[10].jpg
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl