www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Działalność WDK

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie prowadzi różnorodną działalność - przeglądy artystyczne, konkursy, spotkania mieszkańców etc. O niektórych wydarzeniach piszemy na stronach www.glogoczow.pl a w niniejszej galerii znajdują się zdjęcia ilustrujące zamieszczane informacje a które nie trafiły do oddzielnych galerii.

2013-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_-_plakat.jpg2013-04-14_Slajdowisko_po_bezdro+zach_Ameryki.jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[07].jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[06].jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[05].jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[04].jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[03].jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[02].jpg2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[01].jpg2013-02-03_Slajdowisko_z_ks_Henrykiem.jpg2013-02-03_Slajdowisko_-_Anglia-Szkocja-Walia_-_plakat.jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[09].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[08].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[07].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[06].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[05].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[04].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[03].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[02].jpg2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[01].jpg2013-01-13_Koncert_-_Dziecinie_ma+lej_kol+edujmy_-_plakat.jpg2012-11-25_Skandynawia_-_slajdowisko_-_plakat.jpg2012-11-24_Mistrzostwa_Polski_Po+ludniowej_w_Ta+ncu_Sportowym.jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[13].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[11].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[10].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[09].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[08].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[07].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[06].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[05].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[04].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[03].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[02].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[01].jpg2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_-_plakat.jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[20].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[19].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[18].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[17].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[16].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[15].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[14].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[13].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[12].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[11].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[10].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[09].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[08].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[07].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[06].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[05].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[04].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[03].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[02].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[01].jpg2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_-_plakat.jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[07].jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[06].jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[05].jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[04].jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[03].jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[02].jpg2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[01].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[07].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[06].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[05].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[04].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[03].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[02].jpg2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[01].jpg2012-04-28_Spotkanie_Wiosenne_-_plakat.jpg2012-04-07_+Zyczenia_Wielkanocne_od_WDK.jpg2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[05].jpg2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[04].jpg2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[03].jpg2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[02].jpg2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[01].jpg

 


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl