www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Działalność WDK

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie prowadzi różnorodną działalność - przeglądy artystyczne, konkursy, spotkania mieszkańców etc. O niektórych wydarzeniach piszemy na stronach www.glogoczow.pl a w niniejszej galerii znajdują się zdjęcia ilustrujące zamieszczane informacje a które nie trafiły do oddzielnych galerii.

2024-04-28_Tercet_Endemiczny_w_WDK_-_plakat.jpg 2024-04-26_Trzecia_strona_medalu_w_WDK_-_plakat.jpg 2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[06].jpg 2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[05].jpg 2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[04].jpg 2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[03].jpg 2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[02].jpg 2024-01-14_Szpilki_Koki_i_Perhydrol_[01].jpg 2023-12-09_FOKA_2023_[6].jpg 2023-12-09_FOKA_2023_[5].jpg 2023-12-09_FOKA_2023_[4].jpg 2023-12-09_FOKA_2023_[3].jpg 2023-12-09_FOKA_2023_[2].jpg 2023-12-09_FOKA_2023_[1].jpg 2013-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_-_plakat.jpg 2013-04-14_Slajdowisko_po_bezdro+zach_Ameryki.jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[07].jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[06].jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[05].jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[04].jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[03].jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[02].jpg 2013-02-17_Walentynkowe_Spotkanie_ze_Sztuk+a_[01].jpg 2013-02-03_Slajdowisko_z_ks_Henrykiem.jpg 2013-02-03_Slajdowisko_-_Anglia-Szkocja-Walia_-_plakat.jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[09].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[08].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[07].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[06].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[05].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[04].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[03].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[02].jpg 2013-01-13_Koncert_Noworoczny_[01].jpg 2013-01-13_Koncert_-_Dziecinie_ma+lej_kol+edujmy_-_plakat.jpg 2012-11-25_Skandynawia_-_slajdowisko_-_plakat.jpg 2012-11-24_Mistrzostwa_Polski_Po+ludniowej_w_Ta+ncu_Sportowym.jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[13].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[11].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[10].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[09].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[08].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[07].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[06].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[05].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[04].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[03].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[02].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[01].jpg 2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_-_plakat.jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[20].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[19].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[18].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[17].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[16].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[15].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[14].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[13].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[12].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[11].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[10].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[09].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[08].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[07].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[06].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[05].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[04].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[03].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[02].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_[01].jpg 2012-11-08_IX_Przegl+ad_Pie+sni_Patriotycznej_i_+Zo+lnierskiej_-_plakat.jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[07].jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[06].jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[05].jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[04].jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[03].jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[02].jpg 2012-05-23_Audycje_Muzyczne_w_WDK_-_Poczt+owka_z_Hiszpanii_[01].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[07].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[06].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[05].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[04].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[03].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[02].jpg 2012-04-28_Wiosenne_Spotkanie_Mieszka+nc+ow_[01].jpg 2012-04-28_Spotkanie_Wiosenne_-_plakat.jpg 2012-04-07_+Zyczenia_Wielkanocne_od_WDK.jpg 2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[05].jpg 2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[04].jpg 2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[03].jpg 2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[02].jpg 2012-01-18_XII_Gminny_Przegl+ad_Kol+ed_i_Pastora+lek_[01].jpg

 


poprzednia galeriawszystkie galerie następna galeria
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl