www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Zebranie Wiejskie 29.03.2009

2009-03-29_zebranie_wiejskie_2009_01.jpg W niedzielę, 29 marca 2009 roku miało miejsce zebranie wiejskie. Ze względu na brak kworum (na sali było nieco ponad 100 osób z pośród prawie 2000 dorosłych mieszkańców Głogoczowa) zebranie odbyło się w drugim terminie (o godz. 9:15) a czas oczekiwania wypełnił występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie o tematyce patriotycznej.
Zebranie prowadzone było przez sołtysa wsi - pana Jana Kantora a przy stole prezydialnym zasiedli także radni gminni pani Wiesława Syrek i pan Czesław Wierzba, radny powiatowy pan Robert Murzyn, członek Rady Sołeckiej pan Marek Górszczak oraz pan burmistrz Maciej Ostrowski który w związku programem promocji Gminy Myślenice w Krakowie musiał opuścić zebranie przed czasem.

Najważniejszym punktem Zebrania było podjęcie uchwały o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości w wersji opracowanej przez SWIG przy współudziale sołtysa a następnie skorygowanej przez Urząd Miasta i Gminy. Punkt ten nie wywołał większych emocji ani dyskusji i uchwała została podjęta jednogłośnie.

Znacznie większe dyskusje, momentami przeradzające się w ostre polemiki i kłótnie wywołała sprawa dróg. Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że przy narastającym ruchu kołowym na Zakopiance i na drodze bielskiej oraz ze względu na rozrastanie się wsi, układ połączeń drogowych stał się niewydolny i utrudniający codzienne życie mieszkańcom. Skarżyli się oni, że zamykane przejazdy przez Zakopiankę i ruch który na niej panuje dzieli wieś na pół i staje się poważnym zagrożeniem. Prace przy budowie lokalnych dróg wzdłuż Zakopianki idą powoli, ponadto drogi te są zbyt wąskie i o zbyt słabej nawierzchni by mogły być funkcjonalne. Szereg dróg jest jeszcze nieutwardzonych i na wiosnę oraz po obfitych deszczach staje się trudno przejezdnymi. We wsi brakuje chodników. 2009-03-29_zebranie_wiejskie_2009_02.jpg Jedyną odpowiedzią pana burmistrza na te argumenty było że w pierwszej kolejności muszą być dokończone prace przy kanalizacji - choćby na etapie projektów, żeby w przyszłości nie rozkopywać nowowybudowanych dróg. Z kolei temat chodników, na wyjaśnienie którego naciskała pani Monika Kobus, doprowadził do utarczki słownej pomiędzy burmistrzem a radnym powiatowym - panem Murzynem kto jest winny sytuacji że w Głogoczowie się żadnych chodników nie buduje i nie planuje budować.

Pan sołtys, przedstawił plany wybudowania nad Zakopiankom dwóch przejść dla pieszych. Wspomniał też o pomysłach na przejazdy ale nie zostawił złudzeń że będą one w jakiejś wyobrażalnej przyszłości budowane. Pan Czesław Wierzba referował sprawę przystanków przy Zakopiance - obecnie finalizowana jest wybudowanie nowych w okolicach dworu oraz planowana wizja lokalna w kolejnym miejscu proponowanym przez mieszkańców (w pobliżu restauracji Ogniem i Mieczem).

Dużo emocji wywołała sprawa planowanej przebudowy drogi 52 do standardu drogi ekspresowej. Ponieważ dyskusja nie prowadziła do jasnych wniosków podjęto decyzję o zwołaniu zebrania za miesiąc poświęconego tylko temu tematowi.

2009-03-29_zebranie_wiejskie_2009_03.jpg

Na zebraniu poruszono też sprawę umacniania brzegów Głogoczówki - temat ten referował zaproszony na zebranie pan Piotr Montewski projektant owych umocnień. Temat ten wywołał pytania o sposób dojazdu do rzeki przez prywatne działki oraz o zakres prac - zdaniem mieszkańców niewystarczający.

Podczas zebrania poruszono też patowy temat budowy nowego cmentarza. Zapewnienie miejsc pochówku należy do obowiązków gminy, ale gmina nie posiada obecnie w Głogoczowie miejsca pod taką inwestycję. Miejsce takie znalazłoby się na terenach parafialnych ale ksiądz proboszcz nie jest zainteresowany budową cmentarza parafialnego proponując odsprzedanie odpowiedniej działki gminie. Burmistrz wszakże jest niechętny temu pomysłowi gdyż oznacza to spore koszty dla budżetu gminy a ponadto zdaniem burmistrza cena żądana przez księdza jest zbyt wygórowana. Konkretne kwoty nie zostały jednak podane.

Dokumenty do pobrania:

29.03.2009 (uzupełniono 14.04.2009) Jan Sikora

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl