www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

 
 
Felietony
Opinie
Polemiki

Wybory 2024 - Jaki burmistrz dla Głogoczowa?


Wstęp

Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Za nami wybory do Rad i do Sejmiku, przed nami już tylko dogrywka wyborów na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Warto więc przyjrzeć się, z punktu widzenia Głogoczowa, który z kandydatów przedstawia lepszy i bardziej wiarygodny program dla naszej wsi.

Spróbujmy to policzyć tak, jak w piłkarskim meczu liczy się zdobyte bramki.

Sposobność do tego mamy szczególną, bo o ile program obecnego Burmistrza był znany już od bardzo dawna i w zasadzie nie budził większych emocji, gdyż dosyć trafnie odpowiadał na potrzeby wsi, to pan Maciej Ostrowski dopiero w sobotnie przedpołudnie, zechciał poinformować naszą społeczność, co chce dla Głogoczowa zrobić, jakie problemy tu diagnozuje i jak chce je rozwiązać. Musi dziwić ta zwłoka! Można ją odbierać jako lekceważenie wsi, które zresztą chyba całkiem trafnie zostało przez Mieszkańców odczytane, gdyż w pierwszej turze pan Ostrowski przegrał tu z panem Szlachetką aż 1:4. Powiedzieć że to nokaut, to jak nic nie powiedzieć. Zapewne dlatego pan Ostrowski, próbuje gonić stracone szanse. A jak mu to wyszło? O tym będą się mogli Państwo już za chwilę przekonać..

czytaj dalej... 
 
 
 
 
 
 
 
 


strony:   1   2   3   4

Jan Sikora, 14 kwietnia 2024r.

2024-04-14 Plakat Jarosława Szlachetki 2024-04-14 Plakat Macieja Ostrowskiego

Zastrzeżenia formalne:

  • Niniejszy tekst jest prywatną opinią jego autora, w szczególności, zawarte w nim stwierdzenia nie są oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.
  • Przedstawionej analizy i zamieszczonych ocen nie należy odczytywać jako gestu poparcia któregokolwiek z kandydatów.
  • Intencją autora jest jedynie wykazanie różnic bądź podobieństw w programach obu kandydatów i naświetlenie konsekwencji jakie mogą one rodzić w przyszłości.
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl