www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wybory 2010 - Spotkanie z Wiktorem Kielanem.

W niedzielę, 3 października 2010 roku o godzinie 12:00, odbyło się spotkanie pana Wiktora Kielana, z mieszkańcami Głogoczowa

2010-10-03_Spotkanie_z_kandydatem_na_burmistrza_MiG_My+slenice_panem_Wiktorem_Kielanem.jpg Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
Wiktor Kielan z wykształcenia jest architektem co wielokrotnie podkreśla w swoich wypowiedziach. Jest człowiekiem biznesu oraz społecznikiem.

Kandydat deklaruje wykorzystanie swojego doświadczenia zawodowego jeżeli zostanie Burmistrzem. Jest zwolennikiem inwestycji jednak inwestycji racjonalnie zaplanowanych oraz przede wszystkim służących społeczności. Podkreśla również iż ważne są także inwestycje tych których nie widać (rury kanalizacyjne, odwodnienia). Jest przeciwnikiem prowadzenia inwestycji na niewłaściwie przygotowanym gruncie. Ponad to, to mieszkańcy muszą współdecydować o inwestycjach prowadzonych przez gminę. Stąd płynie pierwsze zadanie które kandydat chce realizować: Wspieranie inicjatyw lokalnych.

To modne hasło, jednak należy mieć świadomość, że wspieranie inicjatyw lokalnych to nie dobra wola lecz obowiązek samorządów. Wiktor Kielan obiecuje, że zarówno teraz w kampanii jak i po ewentualnej wygranej, zawsze będzie mieć czas na spotkania i konsultacje z mieszkańcami. Hasło kandydata brzmi: Najważniejsi są ludzie. Narzędzia które kandydat deklaruje wykorzystać w komunikacji z mieszkańcami to: ankieta, referendum, spotkania, strony internetowe, obsługa gminy otwarta na mieszkańców, prasa.

Z tym tematem związana jest kolejna deklaracja a więc, deklaracja utworzenia stanowiska zastępcy (zastępców) burmistrza. Stanowiska takiego nie ma w obecnych strukturach władzy w Myślenicach.

Kolejnym tematem poruszonym przez kandydata na spotkaniu była kwestia zrównoważonego wspierania przedsiębiorczości.
Przywoływał dobre przykłady współpracy z przedsiębiorcami w gminy Dobczyce. Nie obiecał obniżania podatków, zapewnił że nie chce ich podnosić. Chciałby stworzyć pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości.

Odpowiadając na pytania obecnych zapewnił, że co prawda nie ma doświadczenia w "byciu burmistrzem" bo skąd miałby mieć takie doświadczenie, ale dzięki prowadzonej własnej działalności umie zarządzać i odpowiadać za swoje decyzje. Ponad to, dzięki wykonywaniu wielu inwestycji dla samorządów wielokrotnie współpracował z urzędami. Podkreślił jednak, że nie zna się na wszystkim i nie chce udawać że się zna. Woli raczej otoczyć się ludźmi którzy stworzą merytoryczny zespół.

Wiktor Kielan zadeklarował także, że przywróci kompetencje urzędnikom, którzy są zatrudnieni w gminie a osoby na kierownicze stanowiska będą przyjmowane w drodze konkursów. A więc kolejne zadanie do realizacji to: zadania wykonywane w ramach kompetencji urzędników bez zwiększania zatrudnienia w administracji.

Padły również pytania o finansowanie działań związanych ze sportem oraz z kulturą. Kandydat nawiązał do wcześniejszych swoich wypowiedzi, że niezwykle ceni inicjatywę społeczną i wspierać będzie organizacje aktywne.

Wiktor Kielan dostrzegł także specyficzną sytuację Głogoczowa związaną z podzieleniem wsi zarówno przez Zakopiankę jak i przez Drogę Bielską. Uznał to za problem ważny i który należy rozwiązać systemowo jak choćby przez opracowanie systemu dróg gwarantujący połączenie części Głogoczowa.

Nie obyło się na spotkaniu bez krytyki pod adresem obecnego sposobu sprawowania władzy w Myślenicach oraz o zaniedbaniach urzędu w kwestii udzielania odpowiedzi na pisma lub dostępu do informacji publicznej.

Spotkanie trwało 2,5 godziny. Uczestniczyło w nim około 40 osób.

Monika Kobus, 03.10.2010

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl