www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Porozumienie o współpracy pomiędzy SWIG a MDH "Zośka"

"Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście."
Robert Baden-Powell

W dniu 24 czerwca br. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa oraz Myślenicka Drużyna Harcerska "Zośka" zawarły Porozumienie o współpracy.

Tak naprawdę zaczęło się od Projektu "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji-Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" - wspomina Monika Kobus, prezes SWIG. W Projekcie uczestniczyły m.in. Kierownik Domu Kultury Grażyna Głąb oraz Mama druhny Justyny Holewy. W trakcie swobodnych rozmów, ujawnił się problem związany z brakiem miejsca, w którym, działająca w Głogoczowie drużyna harcerska, mogłaby organizować zbiórki. Okazało się, że Dom Kultury chętnie będzie gościł u siebie harcerzy. I tak, wspólna inicjatywa na rzecz edukacji rozciągnęła swój zakres poza naukę języka angielskiego.

Kilka tygodni później, sama Druhna Justyna została uczestniczką kolejnego Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie: "Wspólne poszukiwanie rozwiązań-Kurs języka angielskiego". Pomimo, iż głównym celem Projektu była nauka języka angielskiego, to efekty spotkania i wzajemnego zaufania uczestników i realizatorów pojawiły się również na innym polu, dowodząc słuszności twierdzenia, iż najbardziej skuteczne są działania podejmowane WSPÓLNIE. Mianowicie, Druhna Justyna wspominała przedstawicielom Stowarzyszenia o problemach związanych z brakiem promocji działań podejmowanych przez harcerzy. Znaleziono zatem wspólne rozwiązanie problemu - postanowiono podpisać Porozumienie, w którym obie organizacje SWIG i ZHP zobowiązują się do wzajemnej promocji swoich działań a także do współpracy przy organizacji spotkań i imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i starszych. ZHP otrzymało "miejsce" na stronie glogoczow.pl, gdzie może informować o swoich działaniach oraz komunikowaćsię za pomocą forum.

Dzięki SWIG-owi 14 MDH "ZOŚKA" już wiele zyskała, wyznaje Druhna Justyna, choć to dopiero początki naszej współpracy. Podczas zbiórki, na której podpisaliśmy porozumienie, uczestniczyło wiele nowych osób, chętnych zostać harcerzami. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu mam dla kogo robić zbiórki i biwaki.

2010-06-24_Podpisanie_porozumienia_pomi+edzy_SWIG_i_MDH_Zo+ska.jpg Porozumienie zostało zawarte nie przy zielonym stole, lecz w harcerskim kręgu, w którym wspólnie zasiedli reprezentanci partnerskich organizacji oraz druhowie z Myślenickiej Drużyny Harcerskiej "Zośka". Ten symboliczny gest zapewne przełoży się we wspólne działania.

Przygotowane Projekty dotyczące wsparcia w nauce języka angielskiego przyniosły dalsze pozytywne rezultaty - mówi Katarzyna Sobecka-Kromka współautorka Projektów językowych. Prawdę powiedziawszy obawiałyśmy się z Moniką, czy górnolotne rezultaty mówiące o zwiększeniu aktywności i poczucia siły sprawczej mieszkańców są mierzalne i osiągalne. Okazało się jednak, że życie pozytywnie zweryfikowało nasze założenia. Mamy nadzieję, że podpisane Porozumienie stanie się przykładem do naśladowania w naszej lokalnej społeczności i że Głogoczów zasłynie z umiejętności rozwiązań partnerskich na całą gminę, albo jeszcze dalej...

24.06.2010, SWIG i MDH "Zośka"

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl