www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Nowe dzwony w Głogoczowie

W uroczystość Bożego Ciała A.D. 2012 wierni z Głogoczowa mieli wyjątkową okazję z bliska przyjrzeć się czterem dzwonom, ufundowanym z okazji 700-lecia parafii i 200-lecia obecnego kościoła. Dzwony, zostały ustawione przy wejściu do świątyni gdzie oczekiwały na montaż na przygotowanej tymczasowej dzwonnicy.

Dzwony posiadają wspólną stylizację. Płaszcz dzwonów ma szorstką, pociemnioną powierzchnię. Zaznaczone są na nim poziomo umieszczone pierścienie tworzące pasy, z których jeden jest wypolerowany na połysk. Na połysk obrobione są również głowa dzwonu, krawędź dolna, napisy oraz ornament roślinny zdobiący krawędź górną dzwonu. Poniżej ornamentu, w płaszczyźnie osi jarzma umieszczony jest znak ludwisarni pana Felczyńskiego z Taciszowa.

Brzmienie dzwonów tworzy czterogłosowy zespół harmoniczny profilu średniego "Alleluja" e - g - a - h

2012-06-07_Nowe_dzwony_w_G+logoczowie_[01].jpg 2012-06-07_Nowe_dzwony_w_G+logoczowie_[02].jpg 2012-06-07_Nowe_dzwony_w_G+logoczowie_[03].jpg 2012-06-07_Nowe_dzwony_w_G+logoczowie_[04].jpg

Dzwon Jan Paweł II

Dzwon_Jan_Pawe+l_II_[01].jpg Dzwon_Jan_Pawe+l_II_[02].jpg Dzwon_Jan_Pawe+l_II_[03].jpg

Największy, 1200-kilogramowy dzwon nosi nazwę Jan Paweł II. Ozdobiony jest herbem papieża z Polski oraz licznymi inskrypcjami:

U góry ponad herbem: IMIĘ MOJE JAN PAWEŁ II WIELKI

Na wysokości podstawy herbu po obu jego stronach umieszczona jest dewiza Jana Pawła II: TOTUS TUUS

Pod herbem:
PONTYFIKAT: 16.10.1978-2.04.2005
BEATYFIKACJA: 1.05.2011

U dołu:
UFUNDOWALI PARAFIANIE
ZA CZASÓW OJCA ŚW. BENEDYKTA XVI
J.E.KS. STANISŁAWA KARDYNAŁA DZIWISZA
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

Z drugiej strony dzwonu umieszczony jest fragment wiersza Juliusza Słowackiego:
...PAN BÓG UDERZA W OGROMNY DZWON
DLA SŁOWIAŃSKIEGO OTO PAPIEŻA
OTWARTY TRON
ON ROZDA MIŁOŚĆ, JAK DZIŚ MOCARZE ROZDAJĄ BROŃ
....BOGA POKAŻE W TWÓRCZOŚCI ŚWIATA
JASNO JAK W DZIEŃ....
 
GŁOGOCZÓW R.P. 2012


Dzwon Maria Magdalena

Dzwon_Maria_Magdalena_[01].jpg Dzwon_Maria_Magdalena_[02].jpg Dzwon_Maria_Magdalena_[03].jpg

Drugi pod względem wielkości (700 kg) dzwon nosi imię Maria Magdalena. Ozdobiony jest wizerunkiem patronki głogoczowskiej parafii ponad którym widniej napis:

IMIĘ MOJE MARIA MAGDALENA

Poniżej umieszczone są insktrypcje:
PATRONKA PARAFII GŁOGOCZÓW
PIERWSZA ZWIASTUNKA
ZMARTWYCHWSTANIA PANA

Z drugiej strony dzwonu umieszczony jest napis:
DAR PARAFIAN
ZA CZASÓW
KS. JÓZEFA POCHOPIENIA W 42 ROKU KAPŁAŃSTWA
I PROBOSZCZA OD 1980 ROKU
 
DLA UPAMIĘTNIENIA 200-LECIA KOŚCIOŁA
 
GŁOGOCZÓW R.P. 2012


Dzwon Mikołaj

Dzwon_Miko+laj_[01].jpg Dzwon_Miko+laj_[02].jpg Dzwon_Miko+laj_[03].jpg

Trzeci, 500-kilogramowy dzwon, nosi imię Mikołaj. Ozdobiony jest wizerunkiem świętego ponad którym widniej napis:

IMIĘ MOJE MIKOŁAJ

Poniżej umieszczona jest insktrypcja:
PATRON PIERWSZEGO KOŚCIOŁA
W GŁOGOCZOWIE

Z drugiej strony dzwonu umieszczony jest napis:
MIKOŁAJ - BP MIRY W IV WIEKU
UMIŁOWANY PRZEZ DZIECI
ODZNACZAŁ SIĘ WRAŻLIWOŚCIĄ
NA LUDZKĄ BIEDĘ I NIESZCZĘŚCIE
 
UFUNDOWALI PARAFIANIE
GŁOGOCZÓW R.P. 2012

Dzwon Mikołaj, jest jedynym z pośród dużych dzwonów na którym ornament roślinny pochylony jest w lewo. Podobnie zdobiona jest tylko sygnaturka. Pozostałe dzwony mają ornament pochylony w prawo.


Dzwon Michał Archanioł

Dzwon_Micha+l_Archanio+l_[01].jpg Dzwon_Micha+l_Archanio+l_[02].jpg Dzwon_Micha+l_Archanio+l_[03].jpg

Najmniejszy z nowych dzwonów (nie licząc sygnaturki) ma wagę 350 kg i nosi imię Michał Archanioł. Od strony frontowej ozdobiony jest wizerunkiem Archanioła walczącego ze smokiem i napisem:

IMIĘ MOJE MICHAŁ ARCHANIOŁ

Z drugiej strony dzwonu umieszczone są napisy:
QUIS UT DEUS - KTÓŻ JAK BÓG
PATRON WOJSKA ANIELSKIEGO
 
UFUNDOWALI PARAFIANIE
GŁOGOCZÓW R.P. 2012


Sygnaturka Józef

Sygnaturka Józef nie była prezentowana podczas uroczystości. Oglądać ją można było dopiero zawieszoną na dzwonnicy. Ten 35-cio kilogramowy dzwon jest prezentem od ludwisarni dla parafii.

Sygnaturkę zdobi umieszczony na części frontowej wizerunek św. Józefa z dzieciątkiem Jezus wraz z napisem:
IMIĘ MOJE JÓZEF

a po stronie przeciwnej:
AD MULTOS ANNOS!
KS. JÓZEFOWI I PARAFIANOM
A.D. 2012

Sygnaturka_J+ozef_[01].jpg Sygnaturka_J+ozef_[02].jpg Sygnaturka_J+ozef_[03].jpg

Zdjęcia: Jan Sikora

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl