www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

1% dla Dzieci z Głogoczowa

Wypełniając roczny PIT możemy sami wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1% należnego fiskusowi podatku.

W związku z rozpoczynającym się okresem rozliczeniowym zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz chorych Dzieci z Głogoczowa. Jest to możliwe np. poprzez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" która prowadzi subkonta dla swoich podopiecznych.

Poniżej przedstawiamy sylwetki dwójki Dzieci, które czekają na nasze wsparcie. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, wpisujemy kwotę którą chcemy przekazać (nie więcej niż 1% należnego podatku), numer KRS Fundacji 0000037904 oraz dane dziecka wg zamieszczonego poniżej wzoru. Uwaga - od tego roku nie wpisujemy nazwy organizacji.

Pamiętaj: przekazując 1% należnego podatku nic nie tracisz- wiele pomagasz.

Karolin Kaczor

Karolina Kaczor

Karolinka urodziła się 25.05.2001 roku, od tego czasu trwa nieustanna walka o jej życie. Na dzień dzisiejszy ma zdiagnozowane takie schorzenia jak: padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, porażenie czterokończynowe, zanik nerwów wzrokowych, stan po niedotlenieniu okołoporodowym, przewlekłe zapalenie oskrzeli. Podczas częstych pobytów w szpitalu zakażono ją bakterią Pseudomas (powoduje nieodwracalne uszkodzenia płuc)

Karolinka nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Jest dzieckiem leżącym. Wymaga 24 godzinnej opieki rodziców. Nie ma z nią kontaktu wzrokowego, ale mimo to Karolinka pięknie się uśmiecha, jakby wyczuwając obecność swojego młodszego brata czy też mamy która cały czas czuwa przy niej

Karolince można pomóc poprzez:

 • Przekazanie 1% podatku za pośrednictwem Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  KRS: 0000037904
  9745 KACZOR KAROLINA
 • Indywidualne wpłaty - darowizny przekazywane za pośrednictwem ww Fundacji
  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa
  41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
  Tytuł wpłaty: 9745 Kaczor Karolina - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Marcin Dzik

Marcin Dzik

Marcinek urodził się 30.01.2006 roku z przepukliną oponowo-rdzeniową, rozszczepem kręgosłupa oraz wodogłowiem wewnętrznym. Ma założoną zastawkę. Jest mądrym i ciekawym świata chłopcem. Barierą dla niego jest niestety wózek inwalidzki na którym się porusza. Marcinek nie chodzi ale Rodzice wierzą, że intensywna rehabilitacja pomoże mu kiedyś stanąć na nogi.

Marcinek musi być rehabilitowany, jego mięśnie muszą być poddawane wysiłkowi by mógł siedzieć. Brak rehabilitacji może doprowadzić do osłabienia mięśni a w rezultacie, Marcinek z dziecka siedzącego może stać się dzieckiem leżącym.

Marcinkowi można pomóc poprzez:

 • Przekazanie 1% podatku za pośrednictwem Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  KRS: 0000037904
  11511 DZIK MARCIN
 • Indywidualne wpłaty - darowizny przekazywane za pośrednictwem ww Fundacji
  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa
  41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
  Tytuł wpłaty: 11511 Dzik Marcin - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

11 styczeń 2011, Jan Sikora

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl