www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Zbieraj Punkty - edycja II

  • Organizatorzy: Logo SWIG Biblioteka Publiczna w Głogoczowie
  • Fundatorzy nagród:
     

    Nagrody w konkursie fundują organizatorzy oraz

    Sołtys Głogoczowa

    Głogoczowa

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl