www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Odnowa Centrum Wsi - prezentacja koncepcji I

Manezha Shaheed

Manezha Shaheed

Mgr inż. arch. Manezha Shaheed jest absolwentką Politechniki Krakowskiej (rok 2003). W latach 2004-2006 architekt w Afghan Governance & Legal Reform Project in MSI Management Systems International, Washington, DC 20024 gdzie prowadziła prace projektowe na etapie projektu wykonawczego 7 budynków Sądów Prowincji w Afganistanie, pracowała również nad projektem Sadu Najwyższego w Kabulu, przestrzennym zagospodarowaniem urbanistycznym dla Kabulu a ostatnim projektem którym się zajmowała był Uniwersytet Amerykański w Kabulu. W latach 2007-2009 pani Shaheed była architektem w Pracowni Architektonicznej Wasko - Projekt z Krakowa, gdzie prowadziła segmenty J, H i C Projektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Od roku 2009 współpracuje m.in. z biurem AAXIS gdzie zajmuje się projektami ochrony radiologicznej , z biurem ID pracując nad projektem Rekultywacji Zakładu Górniczego Kujawy i pracownią architektoniczną Remer.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, jako organizacja wspierająca rozwój naszej miejscowości przedstawia projekt koncepcyjny centrum Głogoczowa.
Mamy nadzieję, iż projekt ten będzie początkiem dyskusji na temat zmiany wizerunku naszej miejscowości.

Projekt, na prośbę Agnieszki Węgrzyn i we współpracy z nią, wykonała w ramach wolontariatu pani architekt Manezha Shaheed.

2010-05-12_Koncepcja_I_odnowy_centrum_wsi_-_plansza_1.png 2010-05-12_Koncepcja_I_odnowy_centrum_wsi_-_plansza_2.png

Opis projektu koncepcyjnego odnowy centrum Głogoczowa

Pierwsza tablica obejmuje projekt koncepcyjny małej architektury zawierający takie elementy jak: fontanna przy szkole, oświetlenie, kosze na śmieci, kwietniki, przykładowe ogrodzenie przy szkole, ew. plebanii a także przekroje "starodroża" Zakopianki z zaznaczeniem chodników i parkingów.

Druga tablica to główny projekt koncepcyjny zawierający chodniki, rozmieszczenie parkingów, przystanków, wysepki zwalniającej i oświetlenia w centrum wsi.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa dziękuje bardzo Pani Manezhy Shaheed za poświęcony czas i duże zaangażowanie przy tworzeniu koncepcji rozwoju centrum Głogoczowa.

12.05.2010, Agnieszka Węgrzyn

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl