www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podsumowanie I Powiatowego Konkursu Wiersza i Piosenki Anglojęzycznej "LET'S SING"

2011-06-07_Lets_sing_2011_-_Plakat.jpg W Głogoczowie, 7 czerwca 2011r. 102 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 11 szkół gimnazjalnych z całego powiatu myślenickiego pokazało, że umie porywająco recytować i śpiewać w języku angielskim.

W Konkursie, przed Jury i publicznością, zaprezentowano 72 występy.

Uczestnicy mieli dowolność w wyborze repertuaru i akompaniamentu, osobno oceniani byli soliści, zespoły muzyczne i osoby recytujące wiersze. Występy były bardzo zróżnicowane a wykonawcy zaprezentowali niejednokrotnie specjalnie przygotowane na Konkurs układy choreograficzne wraz ze scenografią i ubiorem współgrającym z treścią wykonywanego utworu.

Jury Konkursu w składzie Justyna Skawiańczyk-Żur (Wydawnictwo Oxford University Press), Ewa Niewalda (Państwowa Szkoła Muzyczna w Myślenicach), Dominika Stępień i Maciej Pawski (Szkoła Języków Obcych Ce Lingua) miało trudne i odpowiedzialne zadanie wyłonienia laureatów, wśród których można było dostrzec perełki i młode talenty sceny.

Lista laureatów I Powiatowego Konkursu Wiersza i Piosenki Anglojęzycznej "Let's sing" zamieszczona jest na stronie: http://www.glogoczow.pl/strona.php?tytul=Lets_sing_2011_-_Wyniki

"Cieszymy się niezmiernie, że mimo iż Konkurs "Let's sing" był organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa po raz pierwszy to uczestnicy tak chętnie i w tak ogromnej liczbie wzięli w nim udział" - mówi koordynator Konkursu Katarzyna Sobecka-Kromka. "Liczba zgłoszonych do Konkursu uczniów przekroczyła 160 osób, dlatego ze względów organizacyjnych musieliśmy ograniczyć liczbę występów. Tak duży odzew ze strony uczniów świadczy o tym, że są oni bardzo chętni do uczestniczenia w tego typu inicjatywach i równocześnie napawa radością, iż są nauczyciele, którzy tę pasję w uczniach rozwijają i wspierają, motywując ich do pracy i przygotowując do uczestnictwa w Konkursie.

"Cieszy nas również, iż do Domu Kultury w Głogoczowie, współorganizatora Konkursu, przyjechały dzieci i młodzież z różnych miejscowości z całego powiatu myślenickiego. Mamy nadzieję, że wysoki poziom zaprezentowany przez uczestników będzie motywacją do dalszej nauki dla wszystkich, a szczególnie uczniów z Głogoczowa, dla wsparcia których Stowarzyszenie realizuje obecnie przy wsparciu Fundacji Orange projekt "Rok z językiem angielskim" - mówi prezes SWIG, Monika Kobus. "W ramach tegoż projektu zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne do zajęć, literaturę anglojęzyczną oraz sprzęt pozwalający na prowadzenie lekcji multimedialnych."

Na koniec warto zauważyć, że Konkurs "Let's sing" jako nowatorska inicjatywa Stowarzyszenia, nie uzyskała wsparcia finansowego Powiatu Myślenickiego, ale spotkała się z ogromną życzliwością wielu osób i firm, dzięki którym Konkurs mógł odbyć się z dużym rozmachem.

Dzięki hojności firm - PGNiG, Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Oxford University Press, Szkoła Języków Obcych CeLingua, Wydawnictwo Macmillan, Wydawnictwo Nowa Era, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Sułkowicach, Księgarnia Polanglo, Księgarnia Pod Arkadami, Wydawnictwo Pearson Longman, Firma Fantic z Głogoczowa - organizatorzy mogli nie tylko przekazać nagrody laureatom, ale także nagrodzić za udział drobnymi upominkami wszystkich 102 uczestników i przygotować dla nich poczęstunek.

Nagrodzonym laureatom życzymy dalszych sukcesów a wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy - odwagi, zdolności, radości jaką czerpią z obcowania z językiem angielskim - przed Wami jeszcze wiele takich konkursów i wyzwań.

Kilka zdjęć z I Powiatowego Konkursu "Let's sing" jest zamieszczonych w galerii 2010-2011_Nauka_jezyka_angielskiego

16.06.2011

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl