www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

 
 
Mieszkańcy
Głogoczowa

Ksiądz profesor z Głogoczowa


Ksiądz Jan Daniel Szczurek urodził się 3 stycznia 1955 r. w Głogoczowie. Jego dom rodzinny znajduje się w dzielnicy Kobylica. To pięknie położone miejsce, od zachodu przytulone do lasu Bronaczowa - resztki prastarej puszczy karpackiej, a od wschodu i południa z otwarciem na rozległy i wspaniały widok na bliższą i dalszą okolicę. Przy sprzyjającej pogodzie można zobaczyć nawet Babią Górę i Pilsko.

Kiedy mały Janek próbował realizować swoje chłopięce marzenia - budując za domem lotnisko i z zaciekawieniem przyglądając się gwiazdom, ani on, ani jego rodzice, a pewnie i nikt z mieszkańców Głogoczowa nie przypuszczał, że z tego właśnie domu pod lasem, przycupniętego na jednym z głogoczowskich wzgórz, prowadzić będzie droga pod Wawel tak długo oczekiwanego księdza z Głogoczowa.

Był wrzesień 1962 r. W dolinie wiła się "zakopianka", bardziej przyjazna i cicha niż dzisiaj. Jeszcze nie zakorkowana ferią świateł, jeszcze jednonitkowa, jeszcze bez nieustannego szumu silników, jeszcze ze stukotem końskich kopyt. To nią Janek powędrował do szkół. Najpierw jako pierwszoklasista razem z rówieśnikami przyszedł do głogoczowskiej szkoły, gdzie przy zielonych ławkach z kałamarzami pełnymi niebieskiego atramentu zaczął się fenomen poznawania świata i jego Stwórcy. Po ukończeniu szkoły podstawowej kolejny etap zdobywania wiedzy, ale i kształtowania osobowości ma miejsce w myślenickim Liceum Ogólnokształcącym noszącym imię Tadeusza Kościuszki. To w murach tego liceum w 1974 r. Jan Daniel Szczurek z Głogoczowa zdaje egzamin dojrzałości i otrzymuje świadectwo maturalne, dające przepustkę na studia, oficjalnie na studia z astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Młody Janek korzysta z tej przepustki w sposób w tamtych latach niezwykle odważny i niewątpliwie zaskakujący - wstepuje do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz podejmuje studia filozoficzne i teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W czasie studiów przymusowa wtedy (szczególnie dla kleryków) zasadnicza służba wojskowa, którą przyszły ksiądz Głogoczowa odbywa w jednostce wojskowej w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie Jan Szczurek otrzymuje w 1981 r. Jego pierwszą parafią, gdzie zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej, jest parafia pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach. W międzyczasie kontynuacja studiów teologicznych i filozoficznych już na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończona zdobyciem stopnia licencjata teologii w 1983 r. i licencjata filozofii nauki w 1985 r.

W roku 1984 kardynał Franciszek Macharski kieruje młodego księdza Jana na studia do Rzymu, w związku z czym następuje zwolnienie z pracy duszpasterskiej w Kętach. Jednak ze względu na trudności w uzyskaniu paszportu do czerwca 1985 r. praca duszpasterska w parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

Po przybyciu do "wiecznego miasta" w czerwcu 1985 r. ksiądz Jan rozpoczyna na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim studia do doktoratu z teologii dogmatycznej. Pisze pracę doktorską w języku włoskim u o. prof. Jean Gallot SJ na temat: "Chrystologia w aspekcie kapłańskim w nauczaniu Soboru Watykańskiego II", obronioną w czerwcu 1989 r. Po powrocie do Krakowa od października 1989 r. rozpoczyna wykłady na Papieskiej Akademii Teologicznej z teologii dogmatycznej.

Od marca do września 1991 r. przebywa na stypendium na Katolickim Uniwersytecie Ameryki (Catholic University of Ameryka) w Waszyngtonie. Kolejne stypendium to stypendium habilitacyjne na Karl-Franzens Universität Graz w Austrii - od lutego do września 1995 r.

Aktualnie ksiądz dr hab. Jan Daniel Szczurek jest profesorem Papieskiego Uniwersytetu Teologicznego w Krakowie. To tu, gdzie u stóp Wawelu, pośród dostojnych kamienic starego Krakowa kryją się budynki szacownej uczelni, ksiądz profesor z Głogoczowa kontynuuje fenomen poznawania Tego, który stworzył niebo i ziemię, próbując poszukiwać lepszego sposobu przedstawiania niewysłowionej i fascynującej tajemnicy Trójjedynego.

"Trójjedyny - Traktat o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym" - to tytuł jednej z książek Księdza Profesora. Jak pisze we wprowadzeniu autor - książka jest przeznaczona dla studiujących teologię oraz dla wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę. Jest próbą systematycznego przedstawienia najgłębszej prawdy wiary katolickiej - tajemnicy Trójcy Świętej. Moim Rodzicom Janowi i Marii oraz Kapłanom Jakubowi i Antoniemu, którym zawdzięczam wiarę w Trójjedynego - tak brzmi dedykacja, którą autor umieścił na pierwszej stronie swojego dzieła. Wymienieni kapłani to ksiądz Jakub Fijałek i ksiądz Antoni Krzywański - wieloletni proboszczowie parafii pw. Św. Mari Magdaleny w Głogoczowie, którzy pełnili swoją posługę w głogoczowskiej parafii.

Ksiądz Profesor mimo, że mieszka i pracuje w Krakowie, Głogoczów odwiedza dosyć często. Dla nas znalazł czas w niedzielny wieczór 7 października, gdzie w jego domu rodzinnym mieliśmy okazję powspominać szkolne czasy oraz porozmawiać o jego drodze do kapłaństwa i na uniwersyteckie sale wykładowe, o drodze, która rozpoczęła się na Kobylicy w Głogoczowie.

Opracowanie: Bolesław Pulchny, Janina Tylek

Na stronach glogoczow.pl umieszczono 13.02.2013r.

Procesja odpustowa 2007

odpust_2007_07.jpg odpust_2007_13.jpg

Jubileusz 30-lecia pracy kapłańskiej

2011-07-22_Jubileusz_30-lecia_pracy_kap+la+nskiej_ksi+edza_Jana_Szczurka.jpg

Peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia

2012-09-10_Peregrynacja_[15].jpg
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl