www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Jubileusz 120-lecia OSP Głogoczów

Jubileusz obchodziła jedna z największych jednostek OSP w naszej gminie. Ratownicy z Głogoczowa zyskali sobie ogromną wdzięczność mieszkańców broniąc ich od ognia i wody, a także minimalizując skutki wypadków drogowych. W docenieniu ich zasług jednostka otrzymała najwyższe wyróżnienie związkowe - Medal im. Bolesława Chomicza. W trakcie obchodów poświęcono nowy sztandar jednostki oraz przekazano i poświecono nowy samochód strażacki.

Jubileuszowe obchody w niedzielę 29 maja 2011 rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym. Odprawił ją rodak ks. prof. Jan Szczurek w asyście księży: Józefa Orawczaka - kapelana OSP w powiecie myślenickim, proboszcza Józefa Pochopnia, Henryka Majkrzaka i Tadeusza Mraza. Kazanie wygłosił ks. Józef Pochopień. Podkreślił w nim społeczną służbę strażaków, twierdząc, że są oni ludźmi, za których należy Panu Bogu dziękować. Przypomniał postać patrona strażaków, św. Floriana - "człowieka wielkiej odwagi", wzoru osobowego, do którego druhowie starają się upodobnić. Tej postawy uczy ich też fakt, że muszą stanąć twarzą w twarz z ludzkim cierpieniem. Bardzo wiele wtedy od nich zależy - nieraz ludzkie życie, chociaż są też i takie bolesne momenty, gdy muszą pokornie pogodzić się z własną bezsilnością, gdy człowiek nie może już nic zrobić. Przypomniał, jak wiele ofiar pochłonęła zakopianka. W nawiązaniu do postawy strażaków ks. proboszcz przypomniał ideę cywilizacji miłości głoszoną przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w szyku marszowym, z towarzyszeniem orkiestry dętej i pocztów sztandarowych na plac przed pawilonem handlowym, gdzie odbył się apel jubileuszowy. Na uroczystości przybył naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie Bogdan Malinowski, który reprezentował Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Obecny był komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP Andrzej Burzawa, sekretarz gminy Bronisław Poradzisz reprezentującu burmistrza Macieja Ostrowskiego, przedstawiciele zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP Marek Gubała, Waldemar Pachoń i Grzegorz Panuś, radne miejskie Wiesława Syrek i Agnieszka Węgrzyn, kierownik wydziału zarządzania kryzysowego UMiG Jacek Warzecha, sołtys Głogoczowa Jan Kantor, dyrektor WDK w Głogoczowie Grażyna Głąb, dyrektor Małopolskiego Za-rządu Okręgowego PCK w Krakowie Józefa Pers oraz reprezentacje jednostek OSP z gminy Myślenice i zaprzyjaźnionych jednostek z gmin ościennych wraz z pocztami sztandarowymi.
Uroczystość prowadził Roman Ajchler, a musztrą reprezentacyjną dowodził naczelnik OSP Głogoczów Włodzimierz Bujas.

Po złożeniu przez niego meldunku o gotowości oddziałów do uroczystości Bogdanowi Malinowskiemu, na maszt wciągnięto flagę związku i odegrano hymn związkowy. Następnie prezes Jan Lutyński przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość i przedstawił historię jednostki oraz orkiestry dętej. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców oraz przekazanie i poświęcenie nowego samochodu bojowego marki Renault Master. Chrzestnymi rodzicami sztandaru byli Wiesława Syrek i Edward Suder, a samochodu - Maria Tabor-Pręcikowska i Stanisław Świerczyński. Poświęcenie dokonali ks. Józef Orawczak i ks. Józef Pochopień.

Z okazji jubileuszu i w uznaniu jej zasług, jednostka OSP w Głogoczowie odznaczona została Medalem im. Bolesława Chomicza. Dekoracji sztandaru dokonał prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP Andrzej Burzawa. Ponadto odznaczenia i medale otrzymali wyróżniający się w służbie druhowie.

 • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Józef Sroka, Czesław Wierzba, Henryk Piątek, Mirosław Pulchny, Marek Łężniak, Bogdan Malinowski, Ludwik Kurek i Kazimierz Łężniak.
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marek Walos, Stanisław Tylek, Józef Tylek, Janusz Tylek s. Jerzego, Włodzimierz Pulchny, Stanisław Sikora, Jacek Pulchny, Robert Pobożniak, Janusz Pitala, Kazimierz Leńczowski, Karol Bujas.
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Bogusław Holewa, Jarosław Piątek, Zbigniew Leśniak, Jan Janisz, Daniel Kantor, Łukasz Górszczak, Marcin Sikora, Piotr Pitala.
 • Odznaką Strażak Wzorowy zostali wyróżnieni: Karol Bujas, Łukasz Górszczak, Bogusław Holewa, Piotr Kaczmarczyk, Józef Kaczor, Daniel Kantor, Zbigniew Leśniak, Jarosław Piątek, Henryk Piątek, Janusz Pitala, Piotr Pitala, Marcin Sikora, Stanisław Sikora, Paweł Szlachetka, Sebastian Wierzba, Ryszard Woźniak, Janusz Tylek.
 • Złote i Srebrne Odznaki otrzymali także druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Beata Badura, Iwona Badura, Teresa Czepiel, Adrianna Faron, Justyna Kantor, Agata Pulchna, Kamila Tylek, Monika Starowicz, Grażyna Tyrpa, Angelika Grzesiak, Aneta Strzebońska.
 • Za wysługę lat odznaczeni zostali:
  • 55 lat - Józef Pulchny, Stanisław Pulchny;
  • 50 lat - Ludwik Kurek, Bronisław Pobożniak;
  • 45 lat - Włodzimierz Bujas, Edward Kozieł, Jan Lutyński, Jan Liszka;
  • 35 lat - Jan Janisz, Jan Kantor, Kazimierz Łężniak, Bogdan Malinowski, Mirosław Pulchny, Marek Walos, Czesław Wierzba;
  • 30 lat - Krzysztof Pulchny;
  • 25 lat - Marek Łężniak, Jacek Pulchny, Józef Sroka, Antoni Wierzba;
  • 20 lat - Robert Pobożniak, Stanisław Sikora, Janusz Tylek s. Jerzego, Józef Tylek, Stanisław Tylek, Kazimierz Leńczowski, Henryk Piątek,Włodzimierz Pulchny;
  • 15 lat - Bogusław Holewa, Karol Bujas, Daniel Kantor, Janusz Pitala, Piotr Pitala, Sabina Tylek, Jan Sikora, Tadeusz Szlachetka, Marcin Górszczak Paweł Holewa, Wiesław Mucha, Ryszard Pulchny, Andrzej Sikora, Barbara Golonek, Dawid Wierzba, Robert Zapała, Jarosław Piątek;
  • 10 lat - Paweł Ciaputa, Anna Suder, Krzysztof Krawczyk, Piotr Jamróz, Józef Kaczor, Paweł Szlachetka;
  • 5 lat - Barbara Łężniak Sebastian Wierzba, Ryszard Woźniak, Łukasz Górszczak, Tomasz Hajduła, Piotr Kaczmarczyk, Zbigniew Leśniak, Marcin Sikora, Piotr Świerczyński, Janusz Tylek s. Zbigniewa, Anna Baran, Justyna Kantor, Aneta Łężniak, Małgorzata Łężniak, Natalia Suder, Sylwia Szlachetka Tomasz Kruk, Paulina Jamróz, Rafał Walos;
 • Polski Czerwony Krzyż wyróżnił ponadto członków Strażackiego Klubu Honorowych Krwiodawców z jednostki w Głogoczowie, którzy oddali ponad 5 litrów krwi: Sebastiana Wierzbę, irosława Pulchnego, Roberta Pobżniaka, Czesława Wierzbę, Marka Walosa, Zofię Walos i Zbigniewa Leśniak.

W imieniu odznaczonych podziękował Henryk Piątek.

Strażacy z jednostki w Głogoczowie dziękując za życzliwość i pomoc burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu przekazali mu statuetkę św. Floriana z pamiątkową inskrypcją.

Z okazji jubileuszu list gratulacyjny dla jednostki nadesłał poseł Marek Łatas. Gratulacje, podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności w służbie, życiu zawodowym i prywatnym złożyli też głogoczowskim druhom w wystąpieniach okolicznościowych Bogdan Malinowski, Sławomir Kaganek i Andrzej Burzawa.

Uroczystość zakończyła defilada druhów z OSP w Głogoczowie i orkiestry dętej.

Ryszard Sobkowicz - Gazeta Myślenicka

(tekst za zgodą Jana Kantora skopiowany ze strony osp.glogoczow.pl)

Zdjęcia: Zbigniew Leśniak, Antoni Bylica

2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1545].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1701].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1702].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1703].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1718].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1720].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1724].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1725].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1726].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1738].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1739].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1752].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1753].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1754].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1755].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1756].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1757].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1758].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1801].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1802].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1811].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1852].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1859].jpg 2011-05-29_Jubileusz_120-lecia_OSP_G+logocz+ow_[1932].jpg
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl