www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 
Jestem Aktywny 2012

Zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej strony. W trakcie realizacji projektu, zamieszczane będą na niej informacje o kolejnych wydarzeniach.

Sponsorzy:

Fundator nagrody głównej - odtwarzacza MP4:

Koperdex - wykopy przyłącza
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl