www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Wiersz na Jubileusz Parafii

Jadąc na południe...


dzwony Jadąc na południe drogą od Krakowa
z pewnością nas urzeknie widok Głogoczowa
tuż przy Zakopiance Głogoczówka płynie,
pola uprawne na zboczach i centrum w dolinie
domy, sklepy, apteka, a pośrodku szkoła,
nieco wyżej się bieli wieżyca kościoła
tu się nasi przodkowie dawno osiedlili
i 700 lat temu Farę postawili
Świętego Mikołaja wzięli za patrona,
od tego momentu wioska w parafię scalona
ten drewniany Kościół dobrze wiernym służył,
pół tysiąca lat później mocno się już zużył
murowanej świątyni mieszkańcy pragnęli,
mimo biedy wojennej w mig się uwinęli
gdy Napoleon z wojskiem aż na Moskwę zmierzał
okazały budynek zwieńczyła już wieża
na Ołtarzu Głównym nastąpiły zmiany,
Marii Magdalenie został mianowany
i tak dwoje patronów do dnia dzisiejszego
oręduje za nami u Boga samego
Kościół parafialny od początku istnienia
był ostoją dla wiernych z każdego pokolenia
Komitet Społeczny powstał więc bez trudu,
godny dar sprawić trzeba jako wotum ludu
i w imieniu pokoleń Bogu podziękować
w dwutysięcznym dwunastym roku dzwony ufundować
w pracowni ludwisarskiej zamówiono dzwony
wierząc, że się uda, chociaż termin gonił
pierwszy dzwon to Mikołaj jak kolejność każe
przecież on tu najwcześniej ozdobił ołtarze
drugi dzwon Magdaleny imieniem nazwany,
kolejny, Jan Paweł II jak papież umiłowany
jest jeszcze dzwon Michała, na cześć Archanioła,
on swoim mieczem ognistym bronić będzie Kościoła
jest także dzwon - święty Józef wśród patronów najświętszy
dzwon piękny tak jak tamte, choć w śród nich jest najmniejszy
kiedy już nadeszła uroczysta chwila
dziesiątego dnia czerwca była piękna niedziela
w Głogoczowie dzień ważny, dzień oczekiwany
podwójnym jubileuszem ukoronowany
druhowie przed Mszą świętą dzwony uruchomili
wdzięczność Głogoczowa Bogu oznajmili
700 lat Parafii, 200 dla Kościoła, wspólny dźwięk
nowych dzwonów rozległ się dokoła
Jan Szkodoń biskup przybył i nam przewodniczył
ksiądz profesor Jan Szczurek także nas zaszczycił
Schola Cantorum była i strażacy grali
z przewodniczącym Grabowskim goście dopisali
przyjechał Ostrowski Maciej, burmistrz miasta i gminy
przybyli księża - sąsiedzi, wierni i ich rodziny
proboszcz Józef Pochopień będąc gospodarzem
dopilnował by bierzmowanie odbyło się razem
była także procesja, niesiono sztandary
tak Głogoczów dziękował za te Boże Dary
śpiewem i biciem dzwonów wioska nasza cała
w Opiekę Bożą na przyszłość ufnie się oddała

Celina Kurowska, czerwiec 2012

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl