www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Czy rzeczywiście "Razem możemy więcej"?

Za nami już większość z zaplanowanych działań w ramach Projektu "SWIG - Razem możemy więcej" realizowanego przy wsparciu środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Do zrealizowanych już szkoleń e-learningowych kierownika wycieczek, szkolenia z grafiki komputerowej, wycieczki integracyjnej do Pacanowa w ostatnich dniach dołączyły także zakończone szkolenie z obsługi komputerowych programów biurowych oraz wyjazd do teatru Bagatela na spektakl "Szalone nożyczki".

Jakie są rezultaty dotychczasowych działań?
Najprostsze i materialne rezultaty to uzyskane przez członków SWIG certyfikaty i zaświadczenia. Niemniej jednak ważniejsze są nabyte kompetencje i kwalifikacje. Od początku działalności Stowarzyszenia ważną dziedziną było zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Corocznie organizowanych jest ok. 10 wyjazdów/wycieczek. Potwierdzenie formalne umiejętności pełnienia obowiązków kierowników wycieczek jest wobec tego bardzo istotnym uprawnieniem. Ale są także inne rezultaty, z którymi mogą się Państwo spotkać uczestnicząc w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. Dzięki szkoleniom oraz zakupionemu notebookowi wraz z oprogramowaniem możemy samodzielnie, w ramach wolontariatu, tworzyć plakaty i inne materiały reklamowe, które mają bogatszą i ciekawszą formę niż dotychczas. Wspomnę tylko o plakacie do Konkursu Bezpieczna Paczka stworzonym przez Kasię oraz projekcie roll-up'a stworzonym przez Dawida. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym środkom promocji nasze działania będą bardziej zauważalne i identyfikowane. Na komputerowym kursie biurowym premierę swoją miał też baner SWIG- Razem możemy więcej. To również efekt pracy przeszkolonych członków. Baner ten będzie nam teraz towarzyszył podczas wyjazdów i imprez, promując SWIG i Głogoczów także poza naszą miejscowością.

A rezultaty wyjazdów? Tu jest najtrudniej wskazać mierzalne rezultaty, ponieważ nie mają one materialnej postaci. Rezultatem jest wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, integracja oraz promocja wolontariatu. Wyjazdy integracyjne są także często zaczątkiem kolejnych inicjatyw, pomysłów, płaszczyzną do poszukiwania sposobów rozwiązań problemów. Czy to już wszystkie rezultaty?

Otóż nie. Są jeszcze te, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić. A więc kanały komunikacji, które bezustannie staramy się rozwijać. W ramach wolontariatu prowadzona jest strona internetowa www.glogoczow.pl, aktualizowana na bieżąco. Dzięki funduszom z FIO będziemy mogli opłacić utrzymanie domeny i serwera na kolejny rok.

Obok nowoczesnych form komunikacji wprowadziliśmy także tradycyjny, papierowy przekaz. Dotychczas czarno-biała wydawana przez Stowarzyszenie "odNOWA" w okresie realizacji Projektu mogła przybrać kolorową szatę. W planie jest jeszcze jedno kolorowe wydanie, nad którym rozpoczynamy już pracę. Kolejne będą zależały od wsparcia mieszkańców. Zachęcamy wszystkich (mieszkańców, inne organizacje i władzę samorządową) do współtworzenia "odNOWY".
Artykuły, informacje należy przesyłać na adres odnowa@glogoczow.pl.

Uruchomiliśmy także usługę newslettera. Wystarczy wysłać maila na adres info@glogoczow.pl w temacie wpisując TAK aby stać się abonentem usługi powiadamiania o ważnych wydarzeniach wsi i zmianach na stronie www.glogoczow.pl.

Pragnę podkreślić, iż wszystkie prace redakcyjne strony www, gazety i newslettera są wykonywane w ramach wolontariatu przez członków Stowarzyszenia.

Odpowiedz na pytanie: Czy Razem możemy więcej? pozostawiam do odpowiedzi każdemu z Was indywidualnie. Pozwolę sobie przedstawić kilka głosów członków Stowarzyszenia o rezultatach Projektu, które świadczą o tym, iż bez "razem" nie udało by się zrealizować nawet 1% tego co się udaje osiągnąć.

02.10.2011, Monika Kobus

Opinie uczestników projektu

"W dniu 19.09.2011, zgodnie z założonym planem, o godz. 8:20 rozpoczął sie w głogoczowskim Domu Kultury kurs komputerowy zorganizowany przez SWiG w ramach projektu "SWiG - Razem możemy więcej". Poziom kursu był wysoki dzieki firmie "ARTAX" z Krakowa, a prowadzący P. Mariusz przekazał nam szeroki zakres wiedzy w sposób profesjonalny i zrozumiały. W programie było m.in. doskonalenie umiejętności obsługi MS OFFICE Standard Word, Excel, Power Point 2007/2010 - w sumie 38 godz. lekcyjnych. Atmosfera wśród uczestników była bardzo dobra, a kursanci przerywali intensywne przyswajanie wiedzy komputerowej przerwą na gorącą kawę i ciastko.
Każdy z uczestników kursu wyniósł wiedzę przydatną indywidualnie w wykonywanej pracy ale mamy nadzieję, że my jako uczestnicy kursu i jednocześnie członkowie Stowarzyszenia tą zdobytą wiedzą będziemy mogli wspomagać pracę w SWIG".

Edyta


"Cieszę się, że miałam możliwość uczestniczyć w kursie grafiki komputerowej. Zdobytą wiedzę wykorzystałam już do stworzenia plakatu do Pacanowa. Dzięki ogromnemu zasobowi programu graficznego praca jest bardzo ciekawa i wciągająca".

Monika


"Dzięki kursom komputerowym, w których uczestniczyłam moja praca na rzecz SWIG i Domu Kultury będzie bardziej wydajna. Do tej pory przygotowałam ulotki i mały plakat wykorzystując zdobyte umiejętności. Mój plakat nie jest tak imponujący jak plakat promujący wyjazd do Pacanowa, ale ciągle się uczę :) Na kursach "biurowych" także dowiedziałam się mnóstwa nowych dla mnie rzeczy. Do tej pory program Excel kojarzył mi się z krateczkami :) Teraz wiem, jaki jest - jaki może być dla nas (SWIG) przydatny i pomocny :) "

Grażyna


"Jeszcze raz dziękujemy za zorganizowanie wyjazdu na spektakl "Szalone nożyczki". Bardzo nam się podobał."

Gośka


"Świetnie się wczoraj bawiłam - dziękuję Wam :) "

Grażyna dn.2.10.2011


A Ty chcesz się podzielić swoimi wrażeniami? Napisz na adres swig@glogoczow.pl . Pokażmy że "Razem możemy więcej"

2011-07-12_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_grafiki_wektorowej.jpg 2011-07-19_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_grafiki_rastrowej.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[01]_-_przystanek_na_kaw+e.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[11].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[13].jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[14]_-_w_Kurozw+ekach.jpg 2011-08-27_Wycieczka_do_Pacanowa_[16].jpg 2011-09-19_SWIG_-_Razem_mo+zemy_wi+ecej_-_zaj+ecia_z_oprogramowania_biurowego.jpg
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl