www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Kurs języka angielskiego - rekrutacja dodatkowa

Koordynatorzy projektu "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji -­ nauka języka angielskiego w Głogoczowie" informują o dodatkowej rekrutacji dzieci. Treść ogłoszenia dostępna jest w pliku: REKRUTACJA_dodatkowa.pdf

dodano 12.09.2009

Kurs języka angielskiego - formularze

Poniżej zamieszczone są odsyłacze do: regulamin projektu, aneks do regulaminu, formularz rekrutacyjny dla osób dorosłych, formularz rekrutacyjny dla dzieci,

dodano 06.09.2009

Kurs języka angielskiego - rekrutacja

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa informuje o rekrutacji do projektu: "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji -­ nauka języka angielskiego w Głogoczowie".
Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w budynku WDK w następujących dniach:

  • wtorek 8 września 17:00-19:00
  • środa 9 września 11:00-13:00
  • czwartek 10 września 17:00-19:00
  • piątek 11 września 11:00-13:00
  • sobota 12 września 9:00-12:00
  • poniedziałek 14 września 11:00-13:00

Rekrutacja zostanie zamknięta z chwilą zakwalifikowania do projektu 24 Beneficjentów Ostatecznych. Zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie koordynatorzy projektu przypominają o spotkaniu informacyjnym które odbędzie się w niedzielę, 6 września o godz. 9:00 w sali widowiskowej WDK a które anonsowane było niniejszym ogłoszeniem

Flaga Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dodano 05.09.2009

Kurs języka angielskiego coraz bliżej

Przygotowania do pierwszego w Głogoczowie kursu języka angielskiego idą pełną parą. Wkrótce do mieszkańców powinny trafić ulotki informacyjne a już teraz zapraszamy do zapoznania się z "Ogłoszeniem o kursie".

Flaga Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dodano 16.08.2009

Kurs języka angielskiego coraz bliżej - umowa podpisana

28 maja 2009 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji - Nauka języka angielskiego w Głogoczowie" pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. Tym samym instytucja wdrażająca przyznała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 49 455,00 PLN.
Projekt zakłada organizację kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym dla osób pełnoletnich w okresie od października 2009 do stycznia 2010 wraz z równolegle prowadzoną opieką dla dzieci uczących się osób w formie zajęć z języka angielskiego i świetlicowych. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu a decydować będzie kolejność zgłoszeń. Więcej informacji już wkrótce na stronie www.glogoczow.pl, plakatach i spotkaniach "Stowarzyszenia".

28.05.2009, informację przekazała Pani Monika Kobus

Kurs języka angielskiego w Głogoczowie!

Opracowany przez SWIG projekt "Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji-Nauka języka angielskiego w Głogoczowie." został rekomendowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z UMiG Myślenice. Szczegóły wkrótce.

dodano 07.03.2009, informację przekazała pani Monika Kobus


nowsze wiadomosci
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl