www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Nowe umiejętności - większe możliwości

Baner_POKL-SWIG-UE.png Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport z udzielonego wsparcia w ramach projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości"

2011-12-30_Projekt_POKL-Nowe_umiejetnosci_-_Raport_z_udzielonego_wsparcia.png Projekt "Nowe umiejętności - większe możliwości" dobiegł końca. Na stronach glogoczow.pl zamieszczaliśmy już pierwsze podsumowania i opinie uczestników pierwszego i drugiego cyklu szkoleń komputerowych prowadzonych w ramach projektu. Teraz zapraszamy do lektury podsumowania efektów Projektu ujętych w liczby, tabele i wykresy w formie "Raportu z udzielonego wsparcia"

Plik do pobrania:

30.12.2011


Kolejni Beneficjenci z Głogoczowa otrzymali certyfikaty

2011-12-08_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_III_[7].jpg 8 grudnia odbyły się ostatnie z zaplanowanych zajęć komputerowych w ramach projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy trzeciej już z kolei grupy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Gratulujemy zapału do nauki i wytrwałości...

Czytaj dalej


Pierwszych 16 Beneficjentów otrzymało certyfikaty

2011-11-10_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_I.jpg 2011-11-10_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_Zako+nczenie_zaj+e+c_grupy_II.jpg 10 listopada br. zakończyły się szkolenia komputerowe dwóch grup uczestników w ramach Projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości".
Przypomnijmy. Dzięki współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w październiku rozpoczęły się kursy komputerowe skierowane do Mieszkańców Głogoczowa. Beneficjenci skorzystali z 40 godzin szkoleń komputerowych na poziomie podstawowym lub zaawansowanym oraz 2 godzinnego szkolenia o tematyce wyrównywania szans.

Kurs przez dotychczasowych absolwentów został oceniony bardzo wysoko, uczestnicy deklarują chęć uczestnictwa w kolejnych poziomach nauki. Na umieszczonej w naszym serwisie stronie pod tytułem "Pierwszych 16 Beneficjentów otrzymało certyfikaty" przedstawiamy komentarze uczestników szkoleń - wybrane fragmenty listów do organizatorów, które napisali kursanci po zakończonych zajęciach.

A już od dzisiaj kolejnych dziesięciu Beneficjentów - Mieszkańców Głogoczowa ma możliwość nauki podstaw obsługi komputera w godzinach popołudniowych w ramach niniejszego projektu.

17.11.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka


Nowe umiejętności - większe możliwości

2011-10-20_Rozpocz+ecie_zaj+e+c_w_ramach_projektu_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_[1].jpg Zgodnie z planem, 20 października 2011r. rozpoczęły się szkolenia komputerowe w ramach projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.

2011-10-20_Rozpocz+ecie_zaj+e+c_w_ramach_projektu_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_[2].jpg 2011-10-20_Rozpocz+ecie_zaj+e+c_w_ramach_projektu_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_[3].jpg Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kursy komputerowe zorganizowane zostały na poziomie podstawowym i zaawansowanym. W sali Domu Kultury w Głogoczowie, dwa razy w tygodniu, uczestnicy projektu nabywają umiejętności z zakresu obsługi programów biurowych na nowoczesnym sprzęcie komputerowym, który zapewniła firma prowadząca szkolenia. Codziennie, w dogodnych dla siebie terminach, beneficjenci mają możliwość ćwiczyć i utrwalać nabyte podczas zajęć umiejętności i wykonywać praktyczne ćwiczenia na udostępnionym komputerze przenośnym zakupionym w ramach projektu a znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia. Dzięki wsparciu w ramach projektu, komputer ten został wyposażony w programy których umiejętności obsługi uczestnicy uczą się w ramach zorganizowanych kursów (pakiet biurowy Microsoft Office oraz program graficzny CorelDraw).

Realizacja samodzielnych ćwiczeń służących utrwalaniu nabytych umiejętności jest możliwa również dzięki pamięci przenośnej, w jaką wyposażony został każdy uczestnik odbywającego się obecnie szkolenia. Kolejny kurs na poziomie podstawowym dla grupy popołudniowej rozpocznie się w drugiej połowie listopada.

Jako realizatorzy projektu życzymy uczestnikom powodzenia w wytrwałej pracy prowadzącej do sukcesów.

20.10.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka - koordynator projektu


Spotkanie informacyjne

2011-10-14_Spotkanie_organizacyjne_do_projektu_POKL_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci.jpg 14 września odbyło się spotkanie informacyjne z osobami zakwalifikowanymi do projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy rozpoczną się już w najbliższy czwartek tj. 20.10.2011.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną listą osób zakwalifikowanych do projektu.

15.10.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka - koordynator projektu


Zakończenie rekrutacji do projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości"

W dniu 11.10.br. zakończyła się rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa a dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do projektu oraz terminami kursów.

Jako realizatorzy projektu cieszymy się z dużego zainteresowania Mieszkańców Głogoczowa zaproponowaną ofertą szkoleń komputerowych, które umacnia nas w przekonaniu o dalszej potrzebie podejmowania działań na rzecz wzmacniania kompetencji i umiejętności przez członków naszej lokalnej społeczności. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zapraszamy serdecznie na spotkanie organizacyjne w dniu 14.10.br. (piątek) w Domu Kultury w Głogoczowie o godzinie 19:00.

Pliki do pobrania:

11.10.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka


Nowe umiejętności-większe możliwości - rekrutacja do projektu

2011-09-22_Nowe_umiej+etno+sci_-_wi+eksze_mo+zliwo+sci_-_plakat.jpg W dniach od 20.09 do 11.10 2011 trwać będzie rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności-większe możliwości". Już teraz zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji do projektu i przygotowania formularza zgłoszeniowego na kurs na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Specjalnie dla wszystkich zainteresowanych organizujemy 22 września o godz. 19:15 w sali Domu Kultury w Głogoczowie spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy założenia projektu, szczegółowy program szkoleń oraz organizację zajęć. Odpowiemy także na wszystkie Państwa pytania. Po spotkaniu będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy.

16.09.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka (Koordynator projektu)


Bezpłatne kursy komputerowe dla Mieszkańców Głogoczowa

Z dniem 1 września, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa rozpoczęło realizację projektu "Nowe umiejętności - większe możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, który jest skierowany do dorosłych Mieszkańców Głogoczowa (wiek 25 - 64 lata) zakłada organizację szkoleń komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym. W programie szkoleń m.in. Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, obsługa programów grafiki wektorowej, Internet, poczta e-mail. Szkolenia w wymiarze 40 godzin odbywać się będą w grupach - w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, oczywiście w Głogoczowie.

Kursy rozpoczną się w październiku, natomiast we wrześniu odbędzie się rekrutacja do projektu i spotkanie informacyjne. Wkrótce, na stronie www.glogoczow.pl oraz na tablicach ogłoszeń, szczegółowe informacje na temat terminów rekrutacji. Ilość miejsc jest ograniczona - zapraszamy do uważnego czytania bieżących informacji.

01.09.2011, Katarzyna Sobecka-Kromka


Kolejne środki finansowe dla edukacji w Głogoczowie

Członkowie SWIG zajmujący się aplikowaniem o środki finansowe z funduszy europejskich odnieśli kolejny sukces.

Przygotowany wniosek "Nowe umiejętności - Większe możliwości" zajął wysoką 2 lokatę na liście rankingowej nr 2 Konkursu nr POKL/9.5/I/11 opublikowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Sukces jest tym większy, że w naborze 2 wniosek Stowarzyszenia rywalizował ze 122 innymi pomysłami. Natomiast jeżeli pokusimy się o analizę całego naboru 2011 roku, w ramach Priorytetu 9.5, wniosek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa zajął 7 miejsce na 424 wszystkie złożone projekty.

Przypomnijmy także jest to już 3 wniosek z funduszy unijnych Stowarzyszenia, które liczy niespełna 5 lat. Świadczy to o znacznym potencjale małej, lokalnej organizacji non-profit.

Kolejny projekt to także, kolejne obowiązki, dlatego poszukujemy Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora i Specjalisty ds. Rozliczeń. Stowarzyszenie nie tylko skutecznie pozyskuje środki finansowe dla edukacji, ale także może być miejscem pracy. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami rekrutacyjnymi i składania ofert.

Projekt, którego realizacja rozpocznie się wkrótce, przewiduje organizację pakietowych szkoleń z zakresu komputerowych aplikacji biurowych dla dorosłych mieszkańców Głogoczowa. Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych kursów komputerowych oraz rekrutacja do Projektu już we wrześniu.

26.08.2011, Monika Kobus

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl