www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Próbujemy reaktywować serwis glogoczow.pl
 
P.T. Czytelniczki i Czytelnicy pewnie zauważyli, że aktualność treści w niniejszym serwisie pozostawia trochę do życzenia, choć przecież w Głogoczowie tyle się dzieje. Niestety, WWW to nie perpetuum mobile które kręci się samo. By strony żyły, potrzebna jest konkretna praca - tworzenie tekstów, przygotowywanie zdjęć i grafik.
Dlatego szukamy osób - wolontariuszy - którzy zechcą zaangażować się w ten projekt. Ze swojej strony oferujemy wsparcie, a zarazem zapewniamy że tworzenie wiejskiej kroniki potrafi dać mnóstwo satysfakcji.

logo SWIG Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

kalendarium
Kartka z kalendarza: 2023-10-02_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-10-04_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-10-10_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-10-13_Nabozenstwo_Fatimskie.png
Kartka z kalendarza: 2023-10-16_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-10-24_Odpady.png

Wiadomości


Budżet Obywatelski 2024

2023-09-14_Bud+zet_Obywatelski_2024_-_zadania.jpg Już tylko niecałe dwie doby zostały by oddać głos na zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku. Warto zagłosować, bo tak jak zazwyczaj, Mieszkańcy Głogoczowa zgłosili kilka ciekawych propozycji.

"BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie", "Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie, jak na Wimbledonie. Zakup traktorka ogrodowego" i "Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe w Głogoczowie" - to zadania które były już, w takiej lub podobnej formie, zgłaszane w poprzednich edycjach. Nowością jest pomysł: "Biało-czarne klawisze z paletą brzmień i bogactwem tonów" czyli propozycja zakupu nowego instrumentu dla Wiejskiego Domu Kultury.

Warto pamiętać, że głosując na zadanie sołeckie, można oddać też głos na jedno z trzech zadań ogólnomiejskich: "Park Jaśnie Oświecony - wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J. I. Sztaudyngera na Zarabiu", "Mobilna scena dla wszystkich" oraz "Kino letnie w myślenickim Parku Jordana".

Koniec głosowania w piątek, 22 września o godzinie 14:00. Głosować można elektronicznie na stronie Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, albo w formie papierowej wrzucając głos do specjalnych urn, z których jedna stoi w holu głogoczowskiej Szkoły. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy gminy/sołectwa którzy ukończyli 16 lat.

20.09.2023, Jan Sikora


Ptasia Grypa w Gminie Myślenice

2023-05-20_Zasady_bioasekuracji_HPAI.png Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym, zostanie wyznaczony obszar zagrożony, który obejmie Powiat Myślenicki i powiaty sąsiednie.

Dla ochrony przez ptasią grypą zaleca się przestrzeganie poniższych reguł:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Dalsze wytyczne, między innymi dla hodowców gołębi i ferm załączone są w pliku: "ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ"

20.05.2023, Jan Sikora


Kolejny krok ku drodze przez Piłogrzbiet

W dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty na przebudowę drogi gminnej przez Piłogrzbiet. Do przetargu stanęło pięcioro wykonawców, oferując wykonanie zadania w następujących cenach:

 1. AG System Sp. z o.o. - 2 915 100.00 zł
 2. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 2 448 930.00 zł
 3. Pol-Bruk Pietrzak Sp.J. - 3 060 487.43 zł
 4. konsorcjum PROFEXIM Sp. j. H.J.Duda i BILDEX Dariusz Duda - 2 877 055.38 zł
 5. WANTA Sp. z o.o. - 3 199 586.63 zł

Ponieważ aż trzy spośród powyższych ofert mieszczą się w zaplanowanym przez Gminę budżecie inwestycji, można mieć nadzieję, że jeśli nie wystąpią jakieś przeszkody proceduralne, już wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa. Tym samym uczyniony zostanie kolejny krok w kierunku spełnienia marzenia mieszkańców tej najbardziej na północ wysuniętej części gminy.

27.04.2023, Jan Sikora

Drugi etap przetargu na przebudowę drogi

Ponieważ przetarg na budowę drogi na Piłogrzbiecie prowadzony był w trybie z możliwością negocjacji, oferenci mieli możliwość złożyć oferty dodatkowe. Na krok ten zdecydowała się firma AG System Sp. z o.o., która w drugim podejściu obniżyła cenę do 2 432 665,71 zł. Ponieważ jest to kwota niższa niż oferty złożone przez konkurentów w pierwszym etapie, to właśnie ten wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Wydarzenie to, planowane jest w najbliższych dniach, i jak łatwo się domyśleć, zapewne będzie podane do wiadomości publicznej i odpowiednio nagłośnione. Od tego momentu, liczony będzie czas 10-ciu miesięcy na wykonanie zadania.

uzupełniono 23.05.2023, Jan Sikora


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl