www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 
Zajawka_Joga_2023.png

Próbujemy reaktywować serwis glogoczow.pl
 
Niestety, system CMS używany od 2013 roku musiał zostać wyłączony ze względu na zmieniające się standardy w obsłudze skryptów PHP. Dlatego wracamy do wersji starszej, co dla wielu będzie pewnie okazją do przypomnienia sobie, czym żył Głogoczów 8 lat temu. Mamy nadzieję jednak, że wkrótce zostaną tu zamieszczone teksty jak najbardziej aktualne.

logo SWIG Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

kalendarium
Kartka z kalendarza: 2023-03-30_My+slenicki_Program_Wymiany_Piec+ow.png
Kartka z kalendarza: 2023-03-30_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-04-01_Turniej_szachowy.png
Kartka z kalendarza: 2023-04-02_Mecz_Iskra-Sok+o+l.png
Kartka z kalendarza: 2023-04-03_Odpady.png
Kartka z kalendarza: 2023-04-05_Kiermasz_Wielkanocny.png

Ogłoszenia


Myślenicki Program Wymiany Pieców - edycja III

2023-03-19 Myślenicki Program Wymiany Pieców - edycja III - plakat Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza i zachęca do składania wniosków w ramach trzeciej edycji Myślenickiego Programu Wymiany Pieców. Wnioski, wyłącznie w wersji papierowej, będzie można składać od 7:30 w poniedziałek 27 marca, w biurze ekodoradców (pokój nr 2, od strony Rynku). Warto zrobić to możliwie szybko, gdyż liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Wysokość dotacji została ustalona na poziomie do 80% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 7 000 zł brutto (nowe ekologiczne źródło ciepła) bądź 9 000 zł brutto (nowe ekologiczne źródło ciepła i instalacja C.O. i C.W.U - dotyczy budynków, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania). Co istotne dla beneficjentów, środki z Myślenickiego Programu Wymiany Pieców można łączyć z rządowym programem "Czyste Powietrze".

Łącznie na realizację programu Gmina zarezerwowała 500 000 zł. przy czym kwota ta może zostać zwiększona, jeśli zainteresowanie programem będzie duże, a zarazem pozwolą na to możliwości finansowe gminy.

Do pobrania:

Jan Sikora – sołtys
19.03.2023


Ogłoszenia archiwalne dostępne są na stronie z ogłoszeniami

Wiadomości


Podsumowanie akcji "Inkaso dla Frania"

2023-03-07 - ogłoszenie o podatku Sołtys Jan Sikora kieruje najserdeczniejsze słowa podziękowań do P.T. Mieszkańców Głogoczowa, którzy zechcieli dołączyć do akcji "inkaso dla Frania" i zdecydowali się opłacić podatek metodą tradycyjną czyli u sołtysa. Dzięki dużemu odzewowi, udało się wygenerować na rzecz Frania kwotę 3 768 złotych, która jest dwukrotnie wyższa niż najbardziej nawet optymistyczne założenia czynione przed rozpoczęciem akcji.

19.03.2023 (red)


Rekolekcje Wielkopostne AD 2023

2023-03-19_Rekolekcje_Wielkopostne_AD_2023.jpg Wiara nie może być jak słoik konfitur, takich jakie czasem dostaje się od babci, a które potem, choć zdrowe, pożywne i pachnące trafiają na długie lata do jakiejś szafki, zachomikowane na trudne czasy. Wiara musi być jak chleb - codzienna i świeża.

Takim to obrazowym porównaniem rozpoczął ks. Piotr Krzystek tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 22 marca.

Jan Sikora, 19.03.2023


Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia - edycja 2023

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie, korzystając ze wsparcia ze strony Miasta i Gminy Myślenice, zapraszają osoby dorosłe do wspólnych ćwiczeń.

Baner Joga 2023

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się przez wypełnienie niniejszego Formularza zapisów.

REGULAMIN PROJEKTU „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia”

 1. Każdy Uczestnik zajęć „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia” zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zaleceniami:
  • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
  • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
  • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny/ lekki posiłek - 1 godzina.
  • W czasie zajęć nie należy pić, żuć gumy, rozmawiać.
  • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
  • Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
  • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, należy niezwłocznie poinformować trenera.
 2. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator oraz Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
 6. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Gminy Myślenice, udział w zajęciach jest bezpłatny.
 7. Zajęcia będą organizowane w trybie on-line lub/i stacjonarnie.
 8. Ilość miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność wypełnienia formularza zapisu.
 9. Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu podczas zajęć.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału w zajęciach do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora.
 11. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury w Głogoczowie oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie
 12. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy w Myślenicach.

Monika Kobus; 2023-02-11


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl